A gyermektelenség égető gondjáról – nem vagytok egyedül!

Minden ötödik házaspár érintett lehet a meddőségi problémákban, s mivel a keresztény hívők között nagyobb az esküvőre hajlandók aránya, őket még nagyobb mértékben érinthetik az efféle gondok. Ezért is tartották fontosnak a szervezők, hogy papok, lelki vezetők, pszichológusok részt vehessenek egy olyan előadássorozaton, amely ezzel a kényes témával foglalkozik. A szervezők közül Lengyel Orsolyát és Lengyel Ágnest kérdeztük.

A cikk több mint 3 éves. Tartalma elavult információt tartalmazhat.
2013. április 16. Paulik András

Minden ötödik házaspár érintett lehet a meddőségi problémákban, s mivel a keresztény hívők között nagyobb az esküvőre hajlandók aránya, őket még nagyobb mértékben érinthetik az efféle gondok. Ezért is tartották fontosnak a szervezők, hogy papok, lelki vezetők, pszichológusok részt vehessenek egy olyan előadássorozaton, amely ezzel a kényes témával foglalkozik. A szervezők közül Lengyel Orsolyát és Lengyel Ágnest kérdeztük.


A napokban rendeztek konferenciát a budapesti Szent István-bazilikában a meddőségről, azok  lelki okairól. Miért fontos, hogy a megszólított papok és lelkivezetők minél jobban “képben legyenek” a meddőségi kérdésekkel kapcsolatban?
 

Lengyel Orsolya: Azért tartottuk Bíró László MKPK családreferens püspök atyával fontosnak egy ilyen konferencia megszervezését, mert a gyermektelenséggel küzdő házaspárok az orvos után gyakran a lelkivezetőjüket keresik fel tanácsért. Azzal még valamelyest tisztában vannak a párok, hogy az Egyház számos közismert meddőségi kezelési módot nem támogat, de azt már nem mindig tudják, hogy miért is van ez, illetve hogy akkor hogyan tovább? Rengeteg kérdés kering bennük, olyanok, hogy például miért pont nekik vannak ilyen nehézségeik, vagy hogy miért tiltja az Egyház azt, amire a legtöbb orvos, ismerős, családtag rá akarja őket beszélni? Vagy ha ezeket nem támogatja az Egyház, akkor mit javasol számukra az ő helyzetükben? Az ilyen és ehhez hasonló kérdéseket és a rájuk adható válaszokat próbáltuk végigbeszélni hozzáértő előadóink segítségével. 

Miért tartják fontosnak az ilyen „képzések” szervezését, illetve Önöket mi motiválta?

Lengyel Ágnes: Egy pappal szemben nagyon sok elvárása van az embereknek: ha lehet, akkor értsen a kisgyerekek nyelvén, a kamaszokkal és a fiatalokkal is tudjon szót érteni, de az ifjú házasokhoz, idősebbekhez, és persze a betegekhez is tudjon szólni. Nem beszélve arról, hogy ha épp beázik a temploma, akkor tudjon támogatásokat megpályázni és építkezni is, természetesen a prédikációi legyenek mindig érdekesek, és nem utolsó sorban azért legyen szép hangja is, hogy az ének is szépen szóljon a szentmisék alatt. Ezzel a gyors felsorolással csak arra szerettem volna emlékeztetni magunkat, hogy időnként mi mindent várunk el papjainktól – néha talán olyan, valójában nagyon is különböző adottságokat igénylő tulajdonságokat vagy képességeket is, melyeket nem biztos hogy „fair dolog” csupán egy embertől „elvárni”.

Lengyel Orsolya: Először meddőségi problémával érintettként, ill. később a NaPro Technológia magyarországi bevezetésének koordinátoraként is számos gyermektelenséggel küzdő párral találkoztam az eltelt években. S mivel az Egyház mi magunk vagyunk, ezért néhányan azt gondoltuk, hogy ebben az érzékeny és nehéz témában különösen is fontos akár „civil segítséggel is” összegyűjteni azokat a tapasztalatokat és tudást, ami segítséget nyújthat a lelkivezetők illetve a közösségek vezetői számára. Abból a célból, hogy ezek segítségével kicsit átláthatóbb legyen: orvosilag, lelkileg, pszichológiailag stb. miken megy keresztül egy gyermektelenséggel küzdő pár? Mi az, ami segíthet nekik, és mi az a hozzáállás, ami semmiképp sem esik jól egy közösség részéről. Az orvosi, pszichológiai és az Egyház tanítását kifejtő bioetikai szempontokon túl személyes példákon keresztül is hallhattak a jelenlévők a gyermektelenség tapasztalatáról.

Etikai szempontból ingoványos talaj ez egy hívő ember számára. A meddőségi kezelések kapcsán felmerülő kérdésekre milyen válaszokat adhat egy felkészült lelkipásztor, pszichológus?

Lengyel Ágnes: Bíró László püspök atya nagyon szépen fogalmazta ezt meg: azt kell megértenünk, hogy az Egyház tiltása a mesterséges meddőségi kezelésekkel kapcsolatosan tulajdonképpen egy egyértelmű és határozott „igen”az Életre. „Igen” arra az életre, ami a fogantatás pillanatával kezdődik, s így az első pillanattól kezdve megilleti a tisztelet, és amely életnek jogai vannak. Joga van például arra, hogy szülei szeretetének gyümölcseként, szülei szerelmi aktusának eredményeként foganjon. Nehéz ezt az üzenetet közvetíteni, mert nem könnyű ezt elsőre magunkévá tenni sem. Ezért is fontos, hogy aki erről a kérdésről beszél, tisztán lásson. Amennyire ez egy kívülálló számára lehetséges: tudja, hogy min megy keresztül egy meddőséggel küzdő pár, és tudjon arról is, hogy mit jelent számukra orvosilag, lelkileg stb. – a legtöbb esetben – a meddőségi kezelés.

Fontos azt is tudni, hogy mi is az, amit az Egyház ajánl és támogat. Melyek azok a kezelések és megoldások, amelyeket erkölcsileg is elfogadhatónak tart, s melyeken egy pár elgondolkodhat. Természetesen nem várható el egy paptól, hogy az ilyenkor felmerülő valamennyi kisebb gyakorlati kérdésre is tudja a választ. De már az is nagy segítség egy párnak, ha a pap tudja és el tudja őket igazítani, hogy melyek azok az alapítványok, egyesületek, módszerek, amelyek az Egyház álláspontjával összhangban próbálnak a gyermektelen pároknak segíteni.

Melyek azok a fő gondolatok, amelyek elhangzottak a konferencián, és amelyek kapaszkodót nyújthatnak a meddőséggel küzdő pároknak, mi adhat reményt, vagy megnyugvást a számukra?

Lengyel Orsolya: A konferencia során elhangzott előadások és számos hasznos gondolat közül talán azt emelném ki leginkább: fontos lenne tudatosítani magunkban, hogy a gyermektelenség sokakat érint, és sokszor talán nem is tudunk róla egy adott pár esetében. Ezért is fontos tapintatosan beszélnünk a kérdésről. Statisztikai adatokat is hallottunk, melyekből kiderült, hogy szinte minden 5. házaspár küzd ezzel a problémával, és mivel a keresztények nagyobb arányban házasodnak, az is lehet, hogy ez az arány közöttük ennél is nagyobb. A gyermektelenség problémájával küzdők számára nagy segítség lenne, ha tudatosulna bennük, hogy problémájukkal nincsenek egyedül. Mivel azonban ez a kérdés még mindig tabutéma Magyarországon, sokan egyedül maradnak szenvedésükkel. Szenvedésüket még tetézi az a tény, hogy gyakran hajlamosak vagyunk igen tapintatlanul beszélni azokról a házaspárokról, akik „önző módon” „nem vállalnak” gyermekeket.

A NaPro Technológia hogyan kapcsolódik a fenti témához az esemény kapcsán?

Lengyel Orsolya: Az emberi élet tiszteletével. A NaPro Technológia ugyanis egy olyan (Magyarországon még viszonylag újnak számító) reprodukciós tudomány, mely teljes mértékben tiszteletben tartja a megfogant emberi életet. Lényege, hogy különböző nőgyógyászati betegségeket (ezek közé tartoznak a meddőséget kiváltók is) illetve férfi meddőséggel kapcsolatos állapotokat tár föl és kezel. Ez a módszer a termékenységi (menstruációs) ciklussal összhangban működik és a Katolikus Egyház tanításával teljesen összhangban gyógyít, kezel. A módszer a mesterséges módszerekkel ellentétben nem megkerüli a – gyakran meddőséget okozó – problémát, hanem megkeresi és föltárja azt. S amennyiben szükséges, a gyógyszeres gyógyítás vagy műtét irányába terel. A NaPro Technológia is röviden ismertetésre került a konferencia végén. Jelenleg az érdeklődő magyar párok sajnos még csak külföldön gyógyulhatnak NaPro-ban jártas orvosnál, ám a néhány havonta szükséges orvosi konzultációkhoz a kezdeti lépéseket már megtehetik Magyarországon, hiszen immáron 5 főre emelkedett a magyar párokat oktatók száma. Részletesebb információ a módszerről megtalálható itt.