Mit tegyek, ha pösze a gyermekem? – Videós segítséggel!

A pöszeség a leggyakrabban előforduló beszédhiba, és elsősorban gyermekkorban jellemző. De, pontosan mi a pöszeség? És mit tehetünk ellene? A felmerülő kérdéseknek a Családháló próbált utánajárni.

A cikk több mint 3 éves. Tartalma elavult információt tartalmazhat.
2012. február 24. bencze.aron

A pöszeség a leggyakrabban előforduló beszédhiba, és elsősorban gyermekkorban jellemző. De, pontosan mi a pöszeség? És mit tehetünk ellene? A felmerülő kérdéseknek a Családháló próbált utánajárni.


Az artikulációs zavarok (így a pöszeség is) a gyermek négy-négy és fél éves koráig élettaninak tekinthető, és ez idő alatt terápiát nem igényel. Amennyiben a negyedik életéve után is fennáll, érdemes minél előbb szakorvoshoz (logopédushoz) vinni, hogy a gyermek beszédzavara iskolás korára rendeződjön.

A pösze kisgyermek hibásan képzi, és/vagy ejti a beszédhangokat, hangkapcsolatokat, ami zavarja a beszéd tisztaságát. Sokan azt gondolják, hogy a pöszeség a sziszegő és susogó hangok (sz, z, cs, s, zs,c) képzésekor jelentkezik csupán, pedig bizony az r, l és j hangok hibás képzése is ebbe a beszédkórképbe tartozik.

Megfelelő környezet!

Fontos tudni, a kisgyermek beszéde kizárólag akkor fejlődik megfelelő ütemben, csak akkor lesz tiszta a kiejtése, ha ép a hallása és a látása, hiszen enélkül nem volna képes a beszédhangok utánzására, hallás útján való elkülönítésükre. A beszéd fejlődésének fontos feltétele, hogy a központi idegrendszernek, az idegpályáknak a működése zavartalan legyen. A beszédszervek épsége is feltétele a tiszta beszédnek. Azonban rendkívül nagy szerepe van a beszéd kialakulásában a környezetnek is. A kisgyermek a beszéd tanulásakor elsősorban az utánzásra hagyatkozik. Ha nem megfelelő a beszédpélda, a gyermek nem tanulja meg helyesen a kiejtést.

A pöszeség okai elsősorban beszédszervi elváltozásra (ajkak, fogak, nyelv elváltozásai) vezethetőek, de a pöszeség hátterében megbújhat az örökletesség is. A pösze gyermekeknél gyakran figyelhető meg “eltérés a mozgásfejlődésben, gyakori kísérő tünet a motoros koordináció zavara. Jellemző a finom-motorika fejletlensége, illetve a hallási megkülönböztető-képesség zavara, emellett a gyerekeknél a beszédszervi izomzat ügyessége is eltérő ütemben fejlődik.

 

Szükség van a terápiára

A Fővárosi Beszédjavító Intézet ajánlása szerint a logopédiai terápia hatására a pösze gyermekek általában megtanulnak szépen, helyesen beszélni. A javulásban azonban kiemelt szerepe van a szülőnek, és a gyermek közvetlen környezetének is, hiszen – mint minden esetben – a pöszeség esetében is nagyon fontos a helyes (beszéd) példa. Így nagyon fontos például, hogy sohase használjuk, utánozzuk a gyermek hibásan ejtett hangjait! Még akkor sem, ha időnként az tréfásnak tűnik. A logopédiai terápia sikerének egyik kulcsa, hogy a szülő mennyire működik együtt a logopédussal. Ugyanis a heti egy-két alkalom, amikor a szakember foglalkozik a gyermekkel, önmagában nem elegendő. Nagyon fontos, hogy a gyermekkel otthon is gyakoroljuk a logopédustól kapott feladatokat. Hiszen a cél, hogy mire a gyermek iskolába megy, szépen, tisztán és helyesen beszéljen, ez ugyanis alapfeltétele az írás és olvasás megtanulásának. Nem utolsó sorban, ha időben felfedezzük és orvosoljuk a pöszeséget, azzal megelőzhetjük az esetleg később jelentkező tanulási nehézségeket is. Hiszen ezek gyökerei az olvasás és az írás zavaraira vezethetők vissza.