Amit a családi pótlékról tudni kell

A családi pótlék egy havi rendszerességgel folyósított állami támogatás, amelyet a gyermekeink nevelésével, iskoláztatásával kapcsolatos költségek fedezésére vehetünk igénybe. A támogatás összege alapvetően a gyerekek és az őket nevelő szülők számától függ, de megemelt juttatásra jogosult, aki tartósan beteg, vagy fogyatékkal élő gyermeket nevel. Az ellátáshoz havonta postai úton, vagy számlára történő utalással juthatunk hozzá.

A cikk több mint 3 éves. Tartalma elavult információt tartalmazhat.
2012. június 04. szabo.daniel

A családi pótlék egy havi rendszerességgel folyósított állami támogatás, amelyet a gyermekeink nevelésével, iskoláztatásával kapcsolatos költségek fedezésére vehetünk igénybe. A támogatás összege alapvetően a gyerekek és az őket nevelő szülők számától függ, de megemelt juttatásra jogosult, aki tartósan beteg, vagy fogyatékkal élő gyermeket nevel. Az ellátáshoz havonta postai úton, vagy számlára történő utalással juthatunk hozzá.


A nevelési és iskoláztatási támogatás egymástól elkülönül, egy gyermek után egyszerre csak az egyiket lehet igénybe venni. A nevelési ellátásra a születéstől a tankötelezettség eléréséig vagyunk jogosultak, ez utóbbi a gyakorlatban azt jelenti, hogy annak a naptári évnek az október végéig jár, amelyben gyermek a 6., vagy legkésőbb 8. életévébe lép. Ezt követően iskoláztatási támogatásról beszélünk, amely összegében nem tér el a nevelési ellátásétól. Ezt a támogatást a tankötelezettség teljes időtartamára illetve annak a tanévnek az utolsó napjáig jár, amelyben a gyermek a 20., vagy sajátos nevelési igényű gyermek esetén a 23. évét betölti, amennyiben ekkor még közoktatási intézményben folytat tanulmányokat. Vagyis a felsőfokú képzések ideje alatt már nem.  

A családi pótlékra alapvetően a gyermeket nevelő személy jogosult, legyen az vérszerinti, örökbefogadott, vagy nevelt. Ugyanazon gyermek után járó családi pótlékot azonban csak egy jogosult veheti igénybe, arról hogy ez ki legyen a szülők dönthetnek. Ez alól csak egy kivétel van, hogyha a felügyeleti jogot megosztva gyakorolják, ilyenkor ugyanis lehetőség van megosztva is igénybe venni az ellátást. Bizonyos esetekben, például ha valakinek az iskoláztatási támogatás még járna, de elveszti mindkét szülőjét és betöltötte 18. évét saját jogon is igényelheti a támogatást.

Végül, de nem utolsó sorban a családi pótlék összegének alakulásáról:


 
Egygyermekes család    12 200 forint       
Egy gyermeket nevelő egyedülálló    13 700 forint       
Kétgyermekes család esetén gyermekenként    13 300 forint       
Két gyermeket nevelő egyedülálló esetén gyermekenként    14 800 forint       
Három- vagy többgyermekes család esetén gyermekenként    16 000 forint       
Három vagy több gyermeket nevelő egyedülálló esetén gyermekenként    17 000 forint    

Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő szülők magasabb összegű ellátásairól, valamint egyéb speciális esetekről részleteket a családi pótlékról szóló jogszabályban találhatunk.

A családi pótlék igénylését a Kormányablakokban, vagy a lakóhely szerint illetékes Magyar Államkincstár irodában lehet benyújtani. Ahol az ehhez szükséges nyomtatványokról és iratokról is felvilágosítást kaphatunk.

Linkek sorrendben:
http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc2.cgi?dbnum=1&docid=99800084.TV&cel=P%2811%29B%281%29#lbj35param
https://www.kormanyablak.hu/web/v/kezdjeitt
http://www.allamkincstar.gov.hu/ugyfel-tajekoztato/bevezetes