Exkluzív információ: jobban védené az állam a kiskorúak adatait

A Családháló kormányközeli forrásból úgy értesült, hogy jelenleg is terítéken van a gyermekbarát közigazgatással kapcsolatos törvényi módosítások kidolgozása. A cél annak elérése, hogy a különböző hatósági eljárásokban fokozottabb figyelem legyen fordítható a gyermekek speciális igényeire.

A cikk több mint 3 éves. Tartalma elavult információt tartalmazhat.
2012. október 19. Paulik András

A Családháló kormányközeli forrásból úgy értesült, hogy jelenleg is terítéken van a gyermekbarát közigazgatással kapcsolatos törvényi módosítások kidolgozása. A cél annak elérése, hogy a különböző hatósági eljárásokban fokozottabb figyelem legyen fordítható a gyermekek speciális igényeire.


A Családháló úgy értesült, hogy felülvizsgálatra kerül az ügygondnok rendelésére vonatkozó szabályozás. Ezt az az elvárás teszi szükségessé, hogy a jelenleginél gyorsabban szolgálhassa a lépés a közigazgatási hatósági eljárás lefolytatását. A javaslat ennek megfelelően szűk körben lehetővé tenné, hogy az eljárás gyorsítása érdekében maga az eljáró hatóság is dönthessen az ügygondnok kirendeléséről.

Zárt adatkezelés

Azok az információink, hogy az új előterjesztés azt szeretné elérni, hogy a hatóság a gyermekek veszélyeztetettsége esetében erre vonatkozó kérelem nélkül is dönthet a gyermek ügyfelek adatainak zárt kezeléséről, illetve a rájuk vonatkozó iratokba való betekintés korlátozásáról.

Ahogyan 2012 elejétől a tanú meghallgatása során figyelembe veszik az életkori sajátosságokat és eltérő szabályokat alkalmaznak a fiatalkorú gyermekek tanúvallomásával kapcsolatban, most ugyanilyen szabályok kerülnek megállapításra a fiatalkorúak nyilatkozattételével kapcsolatban.

Óvni a gyermekeket!

Az új szabályozás következtében remélhetőleg a gyermekek tárgyaláson történő meghallgatása csak érdekeik figyelembevételével történhet, vagyis nem lehet meghallgatni például olyan ismerősével együtt, aki megijesztené, vagy félelmet okozna neki.

Az új szabályok ráadásul a kiskorúakon túl azokat is védeni szeretnék, akik felnőttek, de korlátozottan cselekvőképesek, vagyis gondnokság alatt állnak, és ezért egészségi, illetve szellemi állapotuk miatt eleve nagyobb fokú védelemre szorulnak.