Ha nem veszik fel a gyereket az oviba

Lassan minden óvodába beíratott kisgyerek szülei megkapják az értesítést arról, hogy felvették-e a gyereket az adott intézménybe. Cikkünkben annak jártunk utána, mikor kötelező egy gyermek felvétele az óvodába, kik élveznek előnyt és mit mondanak a jogszabályok, ha a kérelmet elutasítják.

A cikk több mint 3 éves. Tartalma elavult információt tartalmazhat.
2012. május 23. Gyarmati Orsolya

Lassan minden óvodába beíratott kisgyerek szülei megkapják az értesítést arról, hogy felvették-e a gyereket az adott intézménybe. Cikkünkben annak jártunk utána, mikor kötelező egy gyermek felvétele az óvodába, kik élveznek előnyt és mit mondanak a jogszabályok, ha a kérelmet elutasítják.


A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 65. § (2) bekezdése szerint az óvodás korba lépett gyermeket első helyen abba az intézménybe kell felvenni, amelyiknek a körzetében lakik, és / vagy ahol a szülő(k) dolgozik / dolgoznak.  A gyermekvédelmi törvény kimondja, hogy a gyermekek napközbeni ellátásaként életkoruknak megfelelő nappali felügyeletét kell biztosítani azok számára, akiknek szülei, nevelői “munkavégzésük, munkaerőpiaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt” nem tudnak rájuk vigyázni napközben.

Mindezt azért fontos tudni, mert sok intézmény helyhiány miatt utasítja el a körzetileg egyébként oda tartozó és életkoruk miatt az óvodai helyre jogosult gyerekeket úgy, hogy a szülők nem tudják megoldani a gyerekfelügyeletet munkájuk miatt. Noha a jogszabály egyértelműen kimondja, hogy ilyen esetben nem lehet elutasítani a felvételi kérelmet, a gyakorlat mást mutat: sok esetben kétszer annyi a jelentkező, mint amennyi férőhely “hivatalosan” van, és annak ellenére, hogy sok óvoda fenntart néhány helyet ilyen esetekre, mindenkit képtelen fizikailag elhelyezni. Ilyenkor vagy a szülő nagyon kitartó, vagy az óvoda vezetősége. Hivatalosan ilyen esetekben bizottságot kell szerveznie vagy az óvodának, vagy a fenntartónak, hogy a helyhiány miatt elutasított gyerekeket milyen módon tudják mégis felvenni.

Ha az elutasított kérelmet megkapó szülő hivatalosan szeretne eljárni, az elutasító levél kézhezvételétől számított tizenöt napon belül ún. eljárást megindító kérelmet nyújthat be az óvoda vezetőjénél, aki köteles öt munkanapon belül elküldeni a kérelmet a jegyzőhöz (önkormányzati óvoda), vagy a fenntartóhoz (nem önkormányzati óvoda). Természetesen sok esetben ilyenkor is születhet elutasító határozat. Az ilyen helyzetekben (tehát amikor a körzeti oviba nem tudják felvenni a gyereket), általában az önkormányzat jelöl ki egy óvodát a gyermek számára.

Ahhoz, hogy egy gyerek jogosult legyen az óvodai felvételre, a gyermek bejelentett lakcímének, vagy tartózkodási helyének az óvoda körzetében kell lennie. Ez évtől változtak az óvodai ellátásra jogosultakra vonatkozó szabályok: míg korábban csupán lehetőség volt, hogy a harmadik életévüket betöltöttek óvodába járjanak, és csak az adott naptári évben az ötödik évét betöltő gyerekek számára kellett mindenképpen helyet biztosítani, az új törvény értelmében az a gyermek, aki egy adott év augusztus 31-éig betölti a harmadik évét, “a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.” Az új szabályt fokozatosan vezetik majd be 2014 -ig.

Kötelező helyet biztosítani a gyermeknek akkor is, ha hátrányos helyzetű (rokkantság, fogyatékosság, munkanélküli szülő, időskorú nevelő, gyámhatóság kezdeményezi a felvételt), vagy ha sajátos nevelési igényű, és erről írásos szakvélemény is született. Előnyt jelent időnként a szociális indok is, pl. ha a gyerek csonka családban él, egynél több testvére van, vagy ha a testvére már óvodába jár.