Hétfőn kiderül: mit gondol az Alkotmánybíróság a család fogalmáról?

Az Alkotmánybíróság hétfőn nyilvános teljes ülésen hirdeti ki a családok védelméről szóló törvény egyes rendelkezései vizsgálatának tárgyában hozott határozatát. Korábban már megállapították: a polgári törvénykönyv és a július elsején hatályba lépő, a családok védelméről szóló törvény között nincs összhang.

A cikk több mint 3 éves. Tartalma elavult információt tartalmazhat.
2012. december 13. Paulik András

Az Alkotmánybíróság hétfőn nyilvános teljes ülésen hirdeti ki a családok védelméről szóló törvény egyes rendelkezései vizsgálatának tárgyában hozott határozatát. Korábban már megállapították: a polgári törvénykönyv és a július elsején hatályba lépő, a családok védelméről szóló törvény között nincs összhang.


Az Alkotmánybíróság még június végén függesztette fel a családvédelmi törvény törvényes öröklésről szóló rendelkezésének hatálybalépését, miután az ügyben az alapvető jogok biztosa kért utólagos normakontrollt. Ezzel a határozatával a testület először élt az új alkotmánybírósági törvényben biztosított jogkörével, amelynek alapján egy törvényi rendelkezés hatálybalépését felfüggesztheti.

Az Alkotmánybíróság a döntést akkor azzal indokolta, hogy a törvényes öröklés kérdésében a polgári törvénykönyv és a július elsején hatályba lépő, a családok védelméről szóló törvény (Csvt.) között nincs összhang.

Az alapvető jogok biztosa a családok védelméről szóló törvény több rendelkezésének, köztük a törvényes öröklés rendjéről szóló szabályának a vizsgálatát kezdeményezte az Ab-nál. A törvény öröklési szabálya július 1-jén lépett volna hatályba.

A testület megállapítása szerint “a vizsgált rendelkezés alaptörvény-ellenessége valószínűsíthető az alaptörvényben rögzített jogállamiság elve és a belőle levezethető jogbiztonság követelménye alapján”. A polgári törvénykönyv (Ptk.) öröklési rendje szerint a bejegyzett élettárs egyértelműen a házastárssal azonos szinten örököl, míg a Csvt. normaszövege “elsősorban” a rokonok és a házastárs öröklésére utal, és ezzel súlyos bizonytalanságot okoz.

Az Ab álláspontja szerint előfordulhat, hogy – leszármazó hiányában – a Ptk. alapján az örökhagyó bejegyzett élettársa, míg a Csvt. alapján az örökhagyó testvére a törvényes örökös. Ez jogértelmezéssel feloldhatatlan bizonytalanságot okozhat, ezért a jogszabály hatálybalépését felfüggesztette a testület.

Az új alkotmánybírósági törvény lehetővé teszi, hogy az Ab a még nem hatályos törvények hatálybalépését átmenetileg felfüggessze. A testület abban az esetben dönthet így, ha vizsgálata során az alaptörvény-ellenesség fennállását valószínűsíti. A felfüggesztésre súlyos és helyrehozhatatlan kár vagy hátrány elkerülése, az alaptörvény vagy a jogbiztonság védelme érdekében kerülhet sor.