Még erősebb védelemre szorulnak a „média gyermekei”

Zárónyilatkozat elfogadásával fejeződött be szerdán Balatonalmádiban a VI. Nemzetközi Médiakonferencia. A résztvevők egyetértettek abban, hogy a közelmúltban jelentősen javult a médiaszabályozásban a gyermekek védelme, ugyanakkor továbbra is sok a teendő, különösen a jogalkalmazás, az önszabályozás és a médiaoktatás/médiatudatosság terén. A közszolgálati médiát gyerekbarátabbá tennék.

A cikk több mint 3 éves. Tartalma elavult információt tartalmazhat.
2011. szeptember 29. szabo.daniel

Zárónyilatkozat elfogadásával fejeződött be szerdán Balatonalmádiban a VI. Nemzetközi Médiakonferencia. A résztvevők egyetértettek abban, hogy a közelmúltban jelentősen javult a médiaszabályozásban a gyermekek védelme, ugyanakkor továbbra is sok a teendő, különösen a jogalkalmazás, az önszabályozás és a médiaoktatás/médiatudatosság terén. A közszolgálati médiát gyerekbarátabbá tennék.


Szeptember 26. és 28. között került megrendezésre a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat (NGYSZ) a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) támogatásával a VI. Nemzetközi Médiakonferencia Balatonalmádiban. A konferencia lehetőséget adott a szakembereknek arra, hogy megvitassák, hogyan befolyásolják az elektronikus és az nyomtatott médiumok, a számítógépes játékok és a mobiltelefonok a gyermekek és fiatalok fejlődését.

A résztvevők zárónyilatkozatban rögzítették megállapításaikat, melyből kiderül:  a közelmúltban a médiaszabályozásban a gyermekek védelme terén jelentős pozitív változások történtek, ugyanakkor továbbra is sok a teendő, különösen a jogalkalmazás, az önszabályozás és a médiaoktatás/médiatudatosság terén. 

Mint hangsúlyozzák, a gyermekek a médiahasználattal kapcsolatos ismereteik jelentős részét kortársaiktól szerzik. A fiatalokat elsősorban az új médiumokon keresztül, az ő nyelvükön megfogalmazott üzenetekkel lehet elérni.

 

A nyilatkozat:

A.          Hangsúlyozzák, hogy mivel egyre többet és többen használnak olyan médiaeszközöket, melyek révén elérhető kockázatos tartalmak kontrollja nem megvalósítható (internet, mobiltelefon), a jövőben a direkt szabályozás mellett hangsúlyosabbá kell váljon a mediáción alapuló tanulás.

B.           Szükségesnek tartják, hogy az óvó-, tanító- és tanárképzés, illetve továbbképzés kötelező része legyen a médiával kapcsolatos ismeretek oktatása. Szükségesnek tartják továbbá, hogy az állam biztosítsa a pedagógusok számára azokat a feltételeket (internetelérés, eszközellátottság), amelyek elengedhetetlenek ahhoz, hogy maguk is lépést tartsanak a digitális technika fejlődésével.

C.           Elengedhetetlennek tartják, hogy a közszolgálati média képessé váljon arra, hogy a gyermekeket és szüleiket megszólítsa. Felkérik a közszolgálati médiaszolgáltatókat arra, hogy műsoraikban fordítsanak kiemelt figyelmet a médiafogyasztással kapcsolatos tudnivalók terjesztésére úgy, hogy ezek az ismeretek a legszélesebb közönséget (gyermekek, szülők) a leghatékonyabban érjék el.

D.          Fontosnak tartják, hogy a civil szféra szervezeteinek a gyermekek védelme és médiatudatosságuk elősegítése érdekében végzett munkáját az állam megfelelő források biztosításával támogassa. Szükségesnek tartják azt is, hogy a civil szervezeteknek nyújtott ilyen támogatások odaítélésére az állam megfelelő kvalifikációs rendszert dolgozzon ki és működtessen. Javasolják, hogy – egyéb források mellett – a Médiatörvény a gyermekek védelmére vonatkozó szabályainak megszegése miatt kiszabott bírságokból befolyó összegeket az állam kifejezetten e célra fordítsa.

E.           Felkérik a szabályozót arra, hogy azonosítsa azokat a szabályozási problémákat, amelyek következtében olyanok, akik gyermekek sérelmére internetes környezetben bűncselekményeket követnek el, kivonhatják magukat a felelősségre vonás alól. Felkérik a szabályozót arra, hogy ezeket a problémákat – amennyiben szükséges, akár jogszabálymódosítással is – orvosolja.

F.           Fontosnak tartják, hogy a gyermekek egészséges fejlődését elősegítő műsorok terjesztéséhez, bemutatásához a piktogrammon túl egyéb kedvezmények is kapcsolódjanak.

G.          Felhívják a médiaszolgáltatókat, hogy fordítsanak különös figyelmet azoknak a technikai megoldásoknak a használatára, amelyek lehetővé teszik a fogyatékkal élők számára műsoraik minél teljesebb értékű élvezetét.

H.          Felkérik a szabályozót, érje el, hogy gyermekműsorokban, illetve azok környezetében ne jelenhessenek meg reklámok.