Minden, amit a felsőoktatásba történő jelentkezésről tudni kell

Közeleg a felvételi jelentkezés határideje. A 2012 szeptemberében induló alap-, mester-, egységes, osztatlan képzésekre, illetve felsőfokú szakképzésekre február 15-ig kell jelentkezniük a továbbtanulni vágyóknak. Idén az egyes tudományterületekre államilag finanszírozott képzésre felvehetők számának csökkenésével jól meg kell gondolniuk a felvételizőknek, hogy hova adják be jelentkezésüket. A felvételihez szükséges legfontosabb tudnivalók összegyűjtésével a gyakorlati tudnivalókhoz szeretnénk segítséget nyújtani.

A cikk több mint 3 éves. Tartalma elavult információt tartalmazhat.
2012. február 02. czefernek.lena

Fotó: Családháló

Közeleg a felvételi jelentkezés határideje. A 2012 szeptemberében induló alap-, mester-, egységes, osztatlan képzésekre, illetve felsőfokú szakképzésekre február 15-ig kell jelentkezniük a továbbtanulni vágyóknak. Idén az egyes tudományterületekre államilag finanszírozott (ún. állami ösztöndíjas) képzésre felvehetők számának csökkenésével jól meg kell gondolniuk a felvételizőknek, hogy hova adják be jelentkezésüket. A felvételihez szükséges legfontosabb tudnivalók összegyűjtésével a gyakorlati tudnivalókhoz szeretnénk segítséget nyújtani.


Először is két fogalmat kell elkülöníteni egymástól: a felsőoktatási intézménybe történő jelentkezés – bár a jelentkezési határidő ugyanaz – nem azonos az érettségire történő jelentkezéssel, ez két különböző módon és különböző formanyomtatványokon történik. A felvételihez vagy az Educatio Kft., és az Oktatási Hivatal ügyfélszolgálatán, valamint az egyes felsőoktatási intézményekben beszerezhető papíralapú jelentkezési lapot kell kitölteni, a laphoz tartozó sárga csekken az eljárási díjat befizetni, és postán elküldeni az Oktatási Hivatal címére, vagy a www.felvi.hu oldalán regisztráció után igénybe vehető e-felvételi segítségével interneten jelentkezni. Az érettségire a tanulói jogviszonnyal rendelkező tanulók saját középiskolájukban, míg a tanulói jogviszonyban már nem állók a fővárosi, megyei kormányhivatalokban, vagy egy vizsgát szervező középiskolában jelentkezhetnek.

A felvételi jelentkezési lapon az alapeljárási díj (9000 Ft) keretein belül három intézményt lehet megjelölni, azonban arra is van lehetőség, hogy a jelentkező ugyanannak a jelentkezési helynek az államilag támogatott, illetve az önköltséges formáját is megjelölje, amennyiben az intézmény, a kar, a szak, a képzési szint, a képzési hely és nyelv egyezik. Ez a felvételi eljárási díj szempontjából egy jelentkezési helynek minősül, így az alapdíjba akár 6 hely is belefér. További intézményeket 2000 Ft kiegészítő díj ellenében lehet megjelölni.

A sorrend mindenek felett

Ahogy eddig is, idén is a legfontosabb kérdés a jelentkezési sorrend meghatározása. A legjobb taktika továbbra is az, hogy olyan felsőoktatási intézményt kell megjelölni első helyen, ahol a legszívesebben tanulna tovább a jelentkező. Számításba kell venni a már említett keretszámok változását, ami most még tudatosabb választásra ösztönözheti a jelentkezőket. Az új felsőoktatási törvény nyomán életbe lépett jelenlegi szabályozás – talán nem véletlenül – a természettudományos, műszaki képzések irányába szeretné orientálni a jelentkezőket, így aki érez magában egy kis affinitást a reál tárgyak iránt, annak érdemes ilyen irányban elindulnia. A sorrenden egyébként július 10-ig egyszer lehet változtatni, amivel érdemes megvárni a jelentkezés visszaigazolására hivatott regisztrációs csomagot, amelyet minden jelentkező meg fog majd kapni.

A jelentkezési sorrendet a fentieken kívül természetesen a jelentkező pontszámai is befolyásolhatják, ezzel kapcsolatban érdemes előzetesen tájékozódni, hogy az adott jelentkezési helyen az előző években milyen pontszámokkal lehetett bekerülni. Idén maximálisan a tavalyi 480 ponttal ellentétben 500 pont szerezhető a felvételi eljárásban, amely a tanulmányi pontokból (max. 200), az érettségi pontokból (max. 200) és a többletpontokból (max. 100) áll össze. Idén alapképzésre, illetve egységes osztatlan képzésre csak az vehető fel, aki eléri a jogszabályi minimumként meghatározott 240 pontot, amibe nem számítanak bele a többletpontok, az emelt szintű érettségiért adható többletpontot kivéve. Változást jelent a tavalyi évhez képest, hogy az emelt szintű érettségiért 50 többletpont szerezhető, valamint az, hogy a tanulmányi pontok számításánál a választott tárgy természettudományos tantárgy kell legyen (biológia, fizika, kémia, földrajz, természettudomány).

Arra is figyelni kell, hogy az adott képzésnek milyen bemeneti feltételei vannak, a felsőoktatási intézmények ugyanis – ahogy eddig is – meghatározhatják azt, hogy milyen tárgyakból, milyen szinten fogadják el az érettségi vizsgákat, esetleg alkalmassági, vagy gyakorlati vizsgát írhatnak elő (orvos- és egészségtudományi képzési területre történő jelentkezéshez a két érettségi tárgyból legalább egyet emelt szinten kell teljesítenie a jelentkezőnek).

Pontvadászat

Ebben az évben is nagy dilemmát jelenthet a jelentkezőknek, hogy érdemes-e valamely tárgyból emelt szintű érettségi vizsgát tenni. Idén a tavalyi 40 pont helyett már 50 pont adható a legalább 30%-os eredményű érettségi vizsgáért, feltéve, hogy a jelentkező érettségi pontjait az emelt szinten teljesített vizsgaeredmény alapján számítják. Maximálisan így 100 pontot lehet elérni, amennyiben érez valaki magában annyi affinitást, hogy két emelt szintű érettségi vizsgát is lerakjon. Az érettségi vizsgák tantárgyankénti követelményeiről, az érettségire való jelentkezés módjáról, eljárási díjairól az Oktatási Hivatal honlapján lehet tájékozódni.

Az emelt szintű érettségi vizsgán kívül azonban más jogcímeken is lehet többletpontot szerezni. Jogszabály alapján többletpont adható komplex nyelvvizsgáért (középfokúért 28, felsőfokúért 40), hátrányos (20 pont), vagy halmozottan hátrányos helyzetért (a hátrányos helyzeten felül további 20 pont), fogyatékosságért (40 pont), illetve gyermekgondozásért (40 pont) is. Képzési területek szerint további többletpontok is adhatók tanulmányi és művészeti versenyeredmények, szakképesítés vagy sporteredmény alapján. A félreértések elkerülése végett fontos kihangsúlyozni, hogy összesen maximum 100 többletpont adható, akkor is, ha a jelentkező különböző jogcímeken esetleg ennél több pontra is jogosult lenne.

A pontszámításnál alapszabályként a jelentkezőre nézve legkedvezőbb módszert fogják kiválasztani, így – a speciális pontszámításokat ide nem értve – az összpontszám vagy a tanulmányi pontok és az érettségi pontok összegéből vagy az érettségi pontok kétszereséből fog összeállni, mindkét esetben a többletpontokat is hozzáadva. A pontszámításhoz segítséget nyújthat a www.felvi.hu honlapján található pontszámító kalkulátor.

A határon túlról is jelentkeznek

Ha valaki esetleg nem Magyarországon tette le az érettségit, vagy nem magyar diplomával rendelkezik, őt sem érheti hátrány a jelentkezésnél, sőt, idegen nyelven folytatott és befejezett tanulmányok után akár a nyelvvizsgáért járó 40 többletpontra is jogosult lehet. A lényeg, hogy a jelentkezéshez csatoljon minden olyan dokumentumot, bizonyítványt, és annak hiteles fordítását (hiteles fordításnak kizárólag az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda, vagy külföldön lévő magyar külképviselet álalt készített fordítás fogadható el), ami tanulmányait igazolja.

Azoknak a pontszámításhoz szükséges dokumentumoknak a másolatát, amelyek a jelentkezéskor már rendelkezésre állnak, mindenkinek csatolnia kell, amit vagy postán lehet feladni a jelentkezési lappal együtt, vagy elektronikus jelentkezés esetén csatolt file-ként kell elküldeni, elektronikus jelentkezésnél is lehet azonban postán küldeni azokat. A jelentkezési határidő tehát február 15., a hiánypótlás (például azoknál, akik csak a május-júniusi vizsgaidőszakban fognak érettségi bizonyítványt szerezni) pedig július 10. A jelentkezéssel érdemes megvárni a január végére ígért,  Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató úgynevezett Hivatalos kiegészítését, amelyben még több információt lehet megtudni a felvételi jelentkezésről, az intézmények által indított képzésekről. A Hivatalos kiegészítés a www.kormany.hu, a  www.oh.gov.hu, valamint a  www.felvi.hu honlapokon jelenik meg, úgyhogy érdemes ezeket az oldalakat figyelni, és a www.felvi.hu oldalon található részletes és teljes körű tájékoztatókat átolvasni.