Nevelési tanácsadók – sok a kérdőjel

Teljes bizonytalanság uralkodik a nevelési tanácsadók háza táján. Úgy tudjuk, a többek között óvoda- és iskola-érettségi vizsgálatot is végző szervezetek jó része nincsen tisztában a vele szemben támasztott követelményekkel, illetve nem tudja, pontosan milyen tevékenységeket, milyen feltételekkel végez majd. Az Oktatási Államtitkárság szerint nincs kérdés: szerkezeti átalakítás lesz, de ugyanott, ugyanazok, hasonló feltételekkel végzik majd ezt a munkát.

A cikk több mint 3 éves. Tartalma elavult információt tartalmazhat.
2012. november 28. szabo.daniel

Teljes bizonytalanság uralkodik a nevelési tanácsadók háza táján. Úgy tudjuk, a többek között óvoda- és iskola-érettségi vizsgálatot is végző szervezetek jó része nincsen tisztában a vele szemben támasztott követelményekkel, illetve nem tudja, pontosan milyen tevékenységeket, milyen feltételekkel végez majd. Az Oktatási Államtitkárság szerint nincs kérdés: szerkezeti átalakítás lesz, de ugyanott, ugyanazok, hasonló feltételekkel végzik majd ezt a munkát.


Lényegében kihagyták a törvényből a nevelési tanácsadókat – kereste meg lapunkat egy olvasónk, aki maga is hasonló intézményben dolgozott. Nevét nem vállalta, de elmondta, egykori kollégáitól arról értesült, hogy a munkatársak között elbocsátásokról, intézmény-bezárásokról szóló rémhírek terjengenek.

Elmondta, tudomása szerint a hazánkban 60 éve sikeresen működő hálózat egyik legkiemeltebb feladatát, az óvoda- és iskolaérettségi vizsgálatok elvégzését vehetik el az új szabályozással. Hozzátette, hogy van olyan budapesti kerület, ahol már el sem végzik a szülő által egyébként önkéntesen kérhető vizsgálatot, arra hivatkozva, hogy nincsen rá törvényi kötelezettségük. E miatt más tanácsadóknál tumultus alakulhat ki – jegyezte meg.

Megkeresésünkre az Oktatási Államtitkárság világossá tette, hogy „a nevelési tanácsadók nem szűnnek meg, csak összeolvadnak a Pedagógiai Szakszolgálatokkal”. Ezek működtetését 2013. január 1-jétől az állam veszi át. A nagyobb állami szerepvállalásnak köszönhetően a gyerekek a jövőben egy helyen jutnak hozzá a szükséges ellátásokhoz – tették hozzá.

A pedagógiai szakszolgálatok működéséről szóló miniszteri rendelet-tervezet szerint a mostani nyolc – korai fejlesztés és gondozás, fejlesztő felkészítés, szakértői és rehabilitációs bizottsági tevékenység, nevelési tanácsadás, továbbtanulási és pályaválasztási tanácsadás, logopédiai ellátás, konduktív pedagógiai ellátás, gyógytestnevelés – szakszolgálati feladat az iskolapszichológiai és óvodapszichológiai ellátással, valamint a kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozásával tízre bővül.

Írásos válaszukban az óvoda- és iskolaérettségi vizsgálatokkal kapcsolatban úgy fogalmaztak: „vélhetően ugyanott, ugyanazok, hasonló feltételekkel végzik majd ezt a munkát”.

Az új jogszabály szerint a kérdéses vizsgálatot ezentúl a szakértői és rehabilitációs bizottságok fogják végezni, ezek pedig ugyancsak a Pedagógiai Szakszolgálatok alá tartoznak majd.

Kérdésünkre, mely szerint az oktatási kormányzat által “szakértői bizottságoknak” nevezett testületek kikből állnak majd, ők végzik-e el majd ezeket a felméréseket, illetve új szakemberek ezek, vagy pl. a nevelési tanácsadókban alkalmazott szakemberek, az Oktatási Államtitkárság annyit közölt: „a szakértői és rehabilitációs bizottságokban dolgozó szakemberek alkalmazási feltételeit jogszabály határozza meg. Az említett bizottságokban szakvizsgázott gyógypedagógus, pedagógus, pszichológus és orvos kollégák dolgoznak. A vizsgálatok során a gyermek képességeinek felmérése standardizált vizsgálóeljárások és tesztek segítségével történik. Ezen vizsgálóeljárások és tesztek objektíven és teljes körűen képesek feltérképezni a gyermek intelligenciastruktúráját, valamint az iskolaérettség pedagógiai részterületeit.”

A válaszokból az derül ki, feltételezhető hogy gyakorlatilag komolyabb változás nélkül zajlik majd le az átszervezés. Ezt erősíti meg a Budaörsi Nevelési Tanácsadó vezetője is, aki szerint ugyan valóban tapasztalható némi fejetlenség a témában, mindez azonban csak abból fakad, hogy a vonatkozó rendelt még mindig nem jelent meg.

Badacsonyiné Juhász Zsuzsanna elmondta, úgy tudja, az „új” bizottságok lényegében annyit szolgálnak csupán, hogy a gyerekeknek az eddigi két hely helyett egyetlen intézményt kelljen felkeresniük az alkalmassági vizsgálatok során. Eddig ugyanis a szakértői vélemény elkészítése után a gyereket el kellett vinni a másutt működő bizottság elé, ők menthettek fel valakit adott esetben az iskolakötelezettség alól.
Elmondta, értelmezése szerint arról van szó, hogy a bizottságokat lényegében a nevelési tanácsadók munkatársai alkotják majd, vagyis sem létszámleépítésre, pláne nem intézménybezárásra nem kell gondolni.

A mostanában el nem végzett szakvélemények kiállításával kapcsolatban ugyanakkor a vezető elismerte, vannak, lehetnek fennakadások, de mindez azért lehetséges, mert minden tanácsadó várja a rendelet megjelenését. Megjegyezte, ők is, és feltehetően más tanácsadók is arra kérik a szülőket, legyenek türelemmel a jövő év elejéig, hiszen akkorra biztosan minden világos lesz, addig pedig nem szeretnének – feleslegesen – két vizsgálatot elvégezni.