Tudta? Októberben népszámlálás lesz

Ősszel népszámlálás lesz Magyarországon. Mire is kell majd válaszolnunk? Kötelező ez? Elektorinkusan hogyan működhet ez a dolog? Íme a válaszok.

A cikk több mint 3 éves. Tartalma elavult információt tartalmazhat.
2011. július 13. Paulik András

2011. október 1. és 31. között népszámlálás lesz Magyarországon. A népszámlálási kérdések egyik része a lakásokra vonatkozik, másik része pedig a személyekre. Külön kérdőív készült az intézetekre. A népszámlálás során a személyek családi és utónevét nem rögzítik.


A népszámlálási kérdésekre törvényi felhatalmazás alapján a válaszadás kötelező, kivételt képeznek ez alól a szenzitív (érzékeny) kérdések, amelyekre a válaszadás önkéntes. Szenzitív kérdések: nemzetiség, anyanyelv, vallás, tartós betegség, fogyatékosság. (Ezekre a kérdésekre a válaszadás önkéntes.)

Kérdések a lakásokra vonatkozóan

A lakás címe, rendeltetése (típusa), építési éve, falazata, lakáshasználat formája és rendszeressége, tulajdoni jellege, helyiségeinek száma, alapterülete, kommunális ellátottsága, felszereltsége, lakásban lakó háztartások és személyek száma.

Kérdések a természetes személyekre vonatkozóan

Nem, születési időpont, állampolgárság, lakóhely, lakáshasználat jogcíme, családi állapot, a családban, háztartásban betöltött szerep, élve született gyermekek adatai, iskolába járás, iskolai végzettség, nyelvismeret, foglalkozás, munkáltató, munkavégzés vagy tanulás helye, munkavégzéssel, tanulással összefüggő napi közlekedés.

Kérdések az intézetekre vonatkozóan

Az intézet címe, a fenntartó fő tevékenysége és gazdálkodási formája, az intézet rendeltetése, az intézet dolgozói létszáma, az üzemeltetés időszaka, az intézet férőhelyeinek száma, az intézeti épület típusa, szintjeinek száma, építési éve, utolsó felújításának éve, falazata, kommunális ellátottsága, felszereltsége, helyiségeinek típusa és száma, egészségügyi helyiségeinek száma, az étkeztetés formája.

A kérdőívek háromféle módon válaszolhatóak meg:

  1. interneten, az elektronikus kérdőív kitöltésével;
  2. papír kérdőíven, önálló kitöltéssel;
  3. interjú keretében, számlálóbiztos segítségével.

Melyik módszer hogyan működik?

1. Az elektronikus kérdőív kitöltése

A népszámlálások hazai történetében először tölthetőek ki a kérdőívek interneten keresztül. Az ehhez szükséges egyedi azonosító kódot 2011. október 1-jéig minden címre eljuttat a KSH. A kód segítségével az adatszolgáltatók megkezdhetik a saját háztartásukra vonatkozó lakás- és személyi kérdőívek online kitöltését. Az adatbevitel során a rendszer folyamatosan támogatja, segíti a kérdések helyes kitöltését.
Az internetes válaszadásra 2011. október 1-jétől október 16-ig van mód.

A módszer előnyei:

·         Gyors: legfeljebb 20–25 percet vesz igénybe; 

·         Kényelmes: a kitöltés időpontja minden külső tényezőtől függetlenül megválasztható, a kitöltés szükség esetén megszakítható és a megadott határidőn belül bármikor befejezhető;

·         Nem helyhez kötött;

·         Egyszerű: a kitöltést a programba beépített magyarázatok segítik, amelyek gördülékennyé teszik a válaszadást, a kérdőívek befogadásáról a rendszer nyomtatható igazolást küld.

2. A papír kérdőív önálló kitöltése

A megkérdezettek a papír kérdőív önálló kitöltésével is megválaszolhatják a kérdéseket. A kérdőívek kitöltése a kézhezvétel után azonnal megkezdhető. Mivel az adatfelvételi csomag egy lakás és egy személyi kérdőívet tartalmaz, így a papír alapú kitöltéshez a számlálóbiztostól kell megfelelő számú személyi kérdőívet kérni. A kérdőívet letöltheti az internetről, vagy hozzájuthat még a Polgármesteri Hivatalban. A válaszadást rövid útmutató is segíti. A kitöltött kérdőíveket előre egyeztetett időpontban lehet a számlálóbiztosnak átadni.

A módszer előnyei:

·         Gyors: a személyekre vonatkozó kérdőíveket a háztartás tagjai egymástól függetlenül és egyidejűleg is kitölthetik;

·         Kényelmes: a kitöltés időpontja minden külső tényezőtől függetlenül megválasztható, a kitöltés szükség esetén megszakítható, a számlálóbiztossal egyeztetett időpontig befejezhető, így minimálisra csökken az adatszolgáltató és a számlálóbiztos kontaktusa;

·         A kérdőív papír alapú kitöltésére 2011. október 1-jétől október 16-ig van mód.

3. Interjú keretében történő kitöltés

A megkérdezettek képzett számlálóbiztos segítségével, interjú formájában is válaszolhatnak a népszámlálási kérdésekre. A számlálóbiztosi interjúra az első megkeresés alkalmával, vagy előre egyeztetett időpontban kerülhet sor.
A módszer előnyei:

·         Hatékony: az interjús módszer egyszerűvé, gördülékennyé teszi a válaszadást;

·         Szakszerű: a számlálóbiztos maximális segítséget ad az adatszolgáltatónak a kérdések megválaszolásához;

·         A számlálóbiztos az adatfelvétel teljes időszaka alatt segíti a kitöltést.

Adatvédelmi szempontból mindhárom módszer maximálisan biztonságos!
Az adatokat 2011. október 1-je, szombat, 0 órai időpontnak megfelelően kell megadni.  Az adatfelvétel 2011. október 1. és 31. közt történik.

Bővebb információk a népszámlálásról: www.nepszamlalas.hu

Népszámlálási hírek, információk a facebookon: http://www.facebook.com/pages/N%C3%A9psz%C3%A1ml%C3%A1l%C3%A1s-Ksh/174821675912092