Túljelentkezés az elsősök közt

Az új szabályok szerint minden 2007. augusztus 31. előtt született gyermek tankötelesnek számít, be kell íratni a választott vagy a lakóhelye szerint illetékes általános iskolába.

A cikk több mint 3 éves. Tartalma elavult információt tartalmazhat.
2013. április 08. bencze.aron

Az új szabályok szerint minden 2007. augusztus 31. előtt született gyermek tankötelesnek számít, be kell íratni a választott vagy a lakóhelye szerint illetékes általános iskolába.


A hatévesek csak akkor maradhatnak még egy évet az óvodában, ha az intézmény vezetője ezt indokoltnak látja.

Mivel az elmúlt évben is sok szülő tartotta gyermekét hétéves koráig óvodában, most számos általános iskolában túljelentkezés van az első évfolyamra. A problémát a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (Klik) elnöke, Marekné Pintér Aranka a köznevelési törvény módosításával oldaná meg, így az iskoláknak lehetőségük lenne arra, hogy 27 helyett akár 32 fős osztályokat is indítsanak. 

A szülők egy iskolát választhatnak a gyermeküknek, a felvételről az igazgató dönt. Amennyiben a választott iskola elutasító választ küld, a leendő nebulót a lakóhelye szerinti körzetben kell elhelyezni. Ha a szülő nem ért egyet a döntéssel, annak kézhezvételétől számított 15 napon belül kérelmet nyújthat be a Klik illetékes tankerületi igazgatójának.

Ha nincs elég férőhely, sorsolással is eldőlhet, kit melyik iskolába vesznek fel. Ebben az esetben elsőbbséget élveznek a halmozottan hátrányos helyzetű és azok a sajátos nevelési igényű gyerekek, akiknek különleges helyzete ezt indokolja. Az iskolák általában előnyben részesítik azokat a diákokat, akiknek a testvérük is az adott intézménybe jár vagy tartósan beteg, fogyatékkal él, illetve akik szülei a közelben dolgoznak.

Ezt vigye magával

A beiratkozáshoz kellenek a gyerek papírjai:
• lakcímkártya, vagy ha van, személyi igazolvány
• taj-kártya
• iskolaérettséget tanúsító, az óvoda által kiállított szakvélemény