A legjobb szabadtéri játékok – tippek a végtelen szünidőre

Egy labda, egy kavics, egy darab kréta, egy kötél...sokszor ennyi is elég a játékhoz. Ha kifogytunk az ötletekből és naponta szembesülünk azzal, hogy nap mint nap egy csapat gyerek és további hosszú, forró hetek állnak előttünk szeptemberig, íme néhány tipp, amivel jól el lehet tölteni az időt a szabad ég alatt.

A cikk több mint 3 éves. Tartalma elavult információt tartalmazhat.
2012. július 22. Gyarmati Orsolya

Egy labda, egy kavics, egy darab kréta, egy kötél…sokszor ennyi is elég a játékhoz. Ha kifogytunk az ötletekből és naponta szembesülünk azzal, hogy nap mint nap egy csapat gyerek és további hosszú, forró hetek állnak előttünk szeptemberig, íme néhány tipp, amivel jól el lehet tölteni az időt a szabad ég alatt.


Horse

Ehhez a játékhoz egy kosárlabdára és egy kosárhálóra van szükség. Az első játékos egy általa választott – tetszőleges – techikával, testhelyzetben, stb. megpróbál betalálni a kosárba. Ha sikerül, az utána következő játékosnak ugyanúgy, ugyanazzal a módszerrel meg kell próbálnia megismételni a dobást. Ha elvéti, egy papírra fel kell írni a nevéhez a HORSE (ló) szó első betűjét. A többi játékosnak ugyanez a dolga. Valahányszor egy játékos elvéti a dobást, mindig kap egy új betűt a HORSE szóból. Ha mind az öt betűje összegyűlt, kiesik a játékból. Az nyer, aki a legtovább bent marad.

Tengó

Ehhez a játékhoz legalább négy gyerek szükséges, valamint egy kréta és egy labda. Rajzoljunk egy nagy négyzetet a járdára, és osszuk négy egyforma, kisebb négyzetre. Minden játékos beleáll egy négyzetbe. A játék lényege, hogy az első játékos átpasszolja a labdát a másodiknak, az a harmadiknak, és így tovább. A “meccs” addig folytatódik, amíg a labda ki nem megy a négyzetből, vagy nem pattan kétszer valamelyik négyzetben. Ekkor az adott játékos kiesik, és másvalaki lép a helyébe. (Vagy kimarad egyszer, ha csak négyen vannak.)

Sörösdoboz-bújócska

Jelöljünk ki egy területet és helyezzünk a közepére egy üres sörösdobozt / konzervdobozt. Az első játékos elszámol húszig, amíg a többiek elbújnak. Ezután a kiszámoló elindul megkeresni a játékosokat, akik megpróbálják kicselezni őt és visszarohanva belerúgni a sörösdobozba, mielőtt a kiszámoló visszaérne. Ha egy játékos megérinti, vagy megrúgja a sörösdobozt a fogó előtt, akkor a már korábban elfogott játékosok közül egy ismét szabad lesz. A játék addig folytatódik, amíg a fogó mindenkit el nem kap, mielőtt a játékosok megérintik / megrúgják a sörösdobozt. 

Piros lámpa, zöld lámpa

Jelöljünk ki egy játékost, aki a közlekedési lámpát alakítja. Ez a játékos a kijelölt játékterület egyik végébe áll, míg a többiek a másikba. A közlekedési lámpa háttal állva a többieknek elkiáltja magát, hogy “ZÖLD”, s ekkor a játékosok elkezdenek felé rohanni. A lámpa bármikor megfordulhat és azt kiabálhatja, hogy “PIROS!”, s ekkor a játékosoknak mozdulatlanná kell dermedniük. Aki elveszti az egyensúlyát, vagy mozog, az visszamegy a kiindulópontra. Az nyer, aki a legközelebb jut a közlekedési lámpához.

Ugróiskola

Rajzoljuk meg az ugróiskolát, és dobjunk egy kavicsot az egyes számú négyzetbe. Ugráljunk végig az ugróiskolán, forduljunk meg a végén, és amikor az egyes négyzethez érünk, vegyük fel a kavicsot, természetesen egy lábon állva. Ezután a kettes négyzetbe kell dobnunk a kavicsot. Ha valaki elvéti a dobást, vagy elveszti az egyensúlyát, miközben felveszi a kavicsot, a következő játékos kerül sorra.

Adj király katonát!

A gyerekek két csapatra oszlanak. A csapatok egymással szemben kézenfogva sort alkotnak. Az egyik csapat elkiáltja magát: Adj király katonát! A másik csapat így felel: Nem adok! Az első csapat erre így válaszol: Akkor szakíts, ha bírsz! Ekkor az egyik játékos a második csapatból teljes erejéből nekifut az ellenfél sorának. Ha sikerül áttörnie a falat, magával viszi azt a játékost, ahol elszakadt a sor. Ha nem sikerül, ő maga is az ellenfél csapattagja lesz. A játék addig folytatódik, amíg az összes gyerek egy csapatba nem kerül.

Ugrókötél

A megunhatatlan klasszikus: két gyerek forgatja a kötelet, egy pedig átugrál rajta. Izgalmasabb, ha valamilyen dalt is megtanítunk a gyerekeknek, mert így ritmusra ugrálhatnak.

Stop!

Ehhez a játékhoz legalább három gyerekre és egy labdára van szükség. Egy kijelölt játékos középre áll, a többiek körégyűlnek. Minden játékos kap egy számot. A középen álló feldobja a labdát a levegőre és elkiáltja valakinek a számát. Annak a játékosnak, akinek a száma elhangzott el kell kapnia a labdát, amíg a többiek olyan messzire futnak, amennyire csak tudnak. Amikor a játékos elkapta a labdát, Stop-ot kiállt, erre a többieknek mozdulatlanná kell dermedniük, a labdát tartó játékos pedig megpróbálja egyiküket eltalálni a labdával. Ha sikerül, az eltalált játékos kapja meg a STOP szó első betűjét, ha nem, akkor a kidobó. Ha egy játékos mind a négy betűt megkapta a szóból, kiesik a játékból.