A Mediciektől Simpsonékig: a tíz legnagyobbat alkotó család

Jacksonék, Simpsonék, Esterházyék...mi a közös bennük? Mindannyian híres család voltak, akik valami meghatározót tettek le az asztalra. A nagyot alkotó famíliákból szemezgettünk.

A cikk több mint 3 éves. Tartalma elavult információt tartalmazhat.
2012. április 17. Gyarmati Orsolya

Jacksonék, Simpsonék, Esterházyék…mi a közös bennük? Mindannyian híres család voltak, akik valami meghatározót tettek le az asztalra. A nagyot alkotó famíliákból szemezgettünk.


 A Jackson család

Noha a család leghíresebb tagja kétségkívül Michael volt, az öt Jackson-fivér hosszú ideig a világ egyik legsikeresebb csapatának számított. A The Jackson 5, vagy ahogy később nevezték magukat, a The Jacksons a hatvanas évek közepén kezdett befutni és egészen ’89-ig jelen volt a popzenei életben. Jackie, Tito, Jermaine, Marlon és Michael apjuk rendkívül szigorú felügyelete és menedzselése árnyékában tett szert a világhírre. A mintegy két és fél évtizednyi idő alatt öt nagylemezük és tizenöt kislemezük vezette a Billboard listáját. Népszerűségben megelőzték a The Beatles több számát is. 1989-ben jelent meg utolsó albumuk. 1997-ben a rock and roll hallhatatlanjai címet is megkapták.

A Simpson család

A Simpson család 1987 óta boldogítja emberek millióit világszerte. A Matt Groening megálmodta család egyéni, humoros és őszinte módon mutatja be az amerikai társadalmat. A sorozat egyik nagy előnye, hogy a fiatalabb és a felnőtt generációk egyaránt szórakoztatónak találhatják. A több mint húsz éve futó széria természetesen nagy rajongói táborral rendelkezik, akik egy része mély filozófiai jelentőséget tulajdonít Homer Simpson, a családfő viselkedésének és gondolatainak. Mi sem bizonyítja ezt jobban mint az a tény, hogy 2005-ben a Men’s Health Magazin Homer Simpsont választotta az évtized filozófusának, míg egy könyv Homert Arisztotelészhez, Bartot, a fiát pedig Nietzschéhez hasonlítja.

A Medici család

A Medici családot először egy 1260-ban keletkezett iratban említik. Az eredetileg firenzei bankárcsalád tagjai többször is viselték Firenze első méltóságának, a gonfalionerenek tisztét, mielőtt Giovanni de’ Medici fia, Cosimo meg nem alapozta a Medici-család hatalmát Firenzében. A Mediciek közül sokan remek politikusi adottságokkal bírtak, és előszeretettel támogatták a tudósokat és művészeket. Cosimo de’ Medici 1434-től harminc évvel később bekövetkezett haláláig  állt a firenzei köztársaság élén, s a város ekkor élte aranykorát. Mellette a leghíresebb Medici Lorenzo, akit az il Magnifico, vagyis “A tündöklő” jelzővel illettek és elsősorban mecénási tevékenysége által vált ismertté. A család 1737-ben halt ki.

A Kennedy család

Mi, európaiak elsősorban a JFK- és Robert Kennedy gyilkosságokról ismerjük a Kennedyket, pedig a család már a XIV. században uralkodó I. Róbert skót király udvarában is politikai karierre tört. Magának az elnöki családnak az őse a nyomorgó ír katolikus Patrick Kennedy volt, aki a burgonyavész elől menekült az Egyesült Államokba a XIX. század derekán. Öt gyermeke közül a legfiatalabb, Patrick Joseph Kennedy tört a legmagasabbra: milliomos szintig tornázta fel a magát, hogy aztán szenátorként folytassa. Legidősebb fia folytatta a politikusi karriert, miközben kilenc gyermeket nemzett, köztük JFK-t és Robertet. Előzőt az USA 35. elnökévé választották, utóbbi igazságügyminiszter és elnökjelölt volt, de meg kell emlékeznünk Edward Kennedyről is, aki mintegy ötven évig volt a demokrata párt vezéregyénisége.

A Grassalkovich-család

Bár nem teljesen bizonyos, mégis, a történészek úgy vélik, a család eredetileg Krisakov volt. Az első Kirsakov, Gergely a XV. század elején már jelentős birtokokkal rendelkezett Temes és Zala vármegyében. Gergely fia nemesi címerlevelet kapott 1584-ben. A család első bizonyítható tagja egy Graschiakovith vezetéknevű birtokos volt. A családtagok között voltak bárók, grófok, birodalmi hercegek. Kastélyaik közül legismertebb a mai napig működő gödöllői kastély. Nevükhöz kapcsolódik számos templom és iskola építése, valamint különböző települések újra-benépesítése. Az ő telkükön áll a mai Nemzeti Múzeum és a Nemzeti Színház is. A család 1841-ben halt ki.

A Julius-Claudius család

E két család egyesüléséből származtak a leghíresebb római császárok, Caligula, Augustus, Claudius, Tiberius és Néró. Ez az öt uralkodó kormányozta Rómát Kr. e. 27 és Kr. u. 68 között. Ami közös bennük a rokonsági szálakon felül az az, hogy mindannyian jelentősen növelték a Római Birodalom területét és rendkívüli mértékű építészeti fejlesztéseket hajtottak végre. Mindannyiuk népszerűségnek örvendett a nép körében, míg a szenátus nem rajongott értük. A történészek sokszor emelik ki, hogy a család tagjaira általában jellemző volt az őrület, a szexuális perverzió és a zsarnokoskodás. 

A Rothschild család

A Rothschild család németországi zsidó gyökerekkel rendelkező, nemzetközi pénzügyekkel foglalkozó dinasztia. A család nemzetközi ismertsége a XVIII. század végén tevékenykedő Mayer Amschel Rothschilddel kezdődött, akinek az volt a stratégiája, hogy a pénzügyeket szigorúan családi kézben tartotta, így nem derülhetett fény sem a vagyon nagyságára, sem az üzleti életben elért sikerekre. Mayer Rothschild nagy gondot fordított arra, hogy a kiterjedt rokonság tagjai egymás között házasodjanak. A család jelenlegi vagyona állítólag az egész világ vagyonának felét teszi ki.

A Plantagenet-család

Az angliai Plantagenet-család rengeteget tett az angol kultúra és politikai rendszer felemelkedéséért. Bár sokan a Tudoroknak hálásak azért az aranykorért, ami az anglikán egyház megalapítását követte, de VIII. Henrik anyai ágon Plantagenet-leszármazott volt. A királyi házat II. Henrik alapította a XII. században. 1154 és 1485 között tizenöt Plantagenet-király uralkodott Angliában. Erre az időszakra kulturális felemelkedés jellemző: számos Plantagenet-király patronálta az angol költészetet, illetve művészetet általában, de később jelentős eredményeket értek el a közjog és az alkotmányjog terén is. Az angol parlament alapjait is ők vázolták fel, de az ő nevükhöz köthető az oxfordi és a cambridge-i egyetemek megalapítása is.

Az Esterházy-család

A nemesi család ősének, Mokudnak a neve már egy 1186-os iraton szerepelt. de van, aki az Esterházy család első ősének Salamont tartja. Egy 1238-as okirat szerint Salamon két fia közül Péter az Esterházy családot, míg Illés az Illésházy családot alapította meg. Bár sokan Fertőddel, régi nevén Eszterházával hozzák össze a család nevét, valójában a nemesi család neve a szlovákai Illésházával áll kapcsolatban, amit előzőleg Esterházának hívtak. Az Esterházy család a XVI. századtól kezdett el felemelkedni. Esterházy Ferenc idejében, aki Pozsoly vármegye alispánja lett. A családnak három főága és több mellékága van. A legfontosabbak a fraknói, a cseszneki és a zólyomi vonal, amelyek közül több alág kapott grófi, vagy hercegi rangot. Elsőként Esterházy Miklós fia, Pál (1635-1713) kapott hercegi rangot, szilárddá tette a család vagyonát és számtalan adományozásával a magyarországi barokk korszak építéstörténetének egyik legfontosabb alakja lett. Óriási méretekben bővítette az édesapjától örököl, eredetileg sem kis könyvtárat és létrehozta az Esterháty ősök galériáját. Fraknó várában olyan kincstárat rendezett be, amely ma Európa egyetlen, eredeti helyén látható barokk kincstára.

A Habsburg-család

A Habsburg-család Európa egyik legjelentősebb uralkodócsaládja volt, amelyből német, cseh, magyar, spanyol, portugál királyok, valamint német-római császárok születtek. Az első ismert ős a X. században élt Gazdag Guntram volt. A magyar történelemben elsőként Ágnes jelent meg Habsburgként, aki III. András felesége volt. Az első, magyar trónon ülő Habsburg Albert király volt (1437-39) Ausztriában több mint hatszáz éven át jelen voltak az ország irányításában. Rendkívül nagy tehetséggel házasították be magukat más királyi családokba, elérve, hogy a szövetségekkel egyre nagyobb területekre tegyenek szert. Mária Terézia különösen nagyon alkotott e téren, olyannyira, hogy őt nevezik Európa dédnagymamájának.