Egy hét és kihirdetik a felvételi ponthatárokat

Egy hét múlva, július 21-én határozzák meg az idei felsőoktatási felvételi ponthatárokat, amelyeket a www.felvi.hu oldalon és a sajtó útján hoznak nyilvánosságra. Az idén csaknem 141 ezren adtak be felvételi kérelmet, államilag támogatott képzésben 53 450-en tanulhatnak majd.

A cikk több mint 3 éves. Tartalma elavult információt tartalmazhat.
2011. július 14. czefernek.lena

Egy hét múlva, július 21-én határozzák meg az idei felsőoktatási felvételi ponthatárokat, amelyeket a www.felvi.hu oldalon és a sajtó útján hoznak nyilvánosságra. Az idén csaknem 141 ezren adtak be felvételi kérelmet, államilag támogatott képzésben 53 450-en tanulhatnak majd.


A honlapon közzétett tájékoztató szerint a ponthatárokat a diákok által elért felvételi összpontszám alapján kialakított egységes rangsorolás, az intézmények kapacitása, az előre megállapított, államilag támogatott felvehető keretszám, valamint egyéb, a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól szóló kormányrendeletben meghatározott szempontok figyelembevételével határozzák meg.

Ennek alapján minden jelentkező esetében megállapítják, hogy melyik jelentkezési helyre nyert besorolást, illetve hogy nem nyert besorolást egyik általa megjelölt jelentkezési helyre sem. A besorolási döntést tartalmazó határozatot az Oktatási Hivatal küldi meg minden jelentkező számára, ebben tájékoztatást kapnak a jogorvoslat lehetőségéről, módjáról és határidejéről is.

Sikeres felvételi esetén a felvételi döntésről az érintetteket az illetékes felsőoktatási intézmény írásban értesíti, amely tartalmazza az esetleges további teendőket, mint például a beiratkozás lehetősége.

A besorolási határozat ellen a jelentkező a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól, valamint a felsőoktatásról szóló törvény alapján a döntés közlésétől, ennek hiányában a tudomásra jutástól számított 10 munkanapon belül fellebbezést nyújthat be a nemzeti erőforrás miniszternek címezve, de az első fokon eljáró Oktatási Hivatal, 1380 Budapest, Pf. 1190 postacímére.