Családháló alkalmazás adatvédelmi irányelvek

A Családháló alkalmazás („Alkalmazás”) tulajdonosa és üzemeltetője a Családháló Alapítvány (8600 Siófok, Deák Ferenc sétány 41.) („Alapítvány”).

Az Alkalmazás múltbeli, jelenlegi és jövőbeli tartalmait, nem kizárólagosan beleértve az Alkalmazás felépítését, kivitelezését, szövegeket, képeket, fényképeket, illusztrációkat, összeállításokat, grafikus anyagokat, reklámszövegeket, adatbázisokat, tulajdonosi információkat, az Alkalmazás minden szerzői vagy más joggal védhető elemét (beleértve a forrás- és objektum-kódokat) és minden egyéb, az Alapítványhoz köthető anyagot, magát az Alkalmazás, a Alkalmazáson belül az elemek elrendezését, választékát, sorozatát, az Alkalmazás felépítésének főbb jellemzőit, minden védjegyet, levédett szolgáltatást, cégnevet, logókat, tartományneveket, szabadalmakat és minden szellemi terméket (egyenként és összességében “Tartalmakat”) a szerzői jogi és tulajdonosi oltalom védi, és az Alapítvány tulajdonai.

Az Alkalmazást a Felhasználó csak jogszabályok által megengedett módon használhatja.

Az Alkalmazás használatával a Felhasználó nem szerez az Alkalmazásra vagy az általa elérhető tartalomra vonatkozóan semmiféle szellemi tulajdonjogot. Egyik Felhasználó sem jogosult az Alkalmazásból származó tartalom felhasználására, kivéve, ha arra engedélyt kapott az Alapítványtól, illetve ha a törvény azt más módon lehetővé teszi. A jelen felhasználási feltételek nem biztosítanak jogot az Alkalmazásban használt jelzések, logók, márkajelzések vagy emblémák használatára.

Az Alapítvány jogosult az Alkalmazás használatával kapcsolatban szolgálati közleményeket, adminisztrációs üzeneteket és más információkat küldeni a Felhasználók részére. A Felhasználó jelen felhasználási feltételek elfogadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Alapítvány ilyen üzeneteket küldjön a részére.

Az Alkalmazást kizárólag nem kereskedelmi, nem kizárólagos, korlátozott személyes használatra biztosítjuk és az Alapítvány előzetes írásbeli beleegyezése nélkül semmilyen más célra nem használható. A Felhasználó beleegyezik, hogy az Alkalmazás bármely részén található minden szerzői jogi előírásnak, információnak és korlátozásnak eleget tesz. A Felhasználó nem változtathatja meg, törölheti vagy fedheti el a szerzői jog, védjegy, szabadalom vagy más hasonló jelzést az Alkalmazásban, beleértve ebbe a letölthető, továbbított, bemutatott, nyomtatott vagy másképpen reprodukált részeket.

Az Alapítvány jogosult az Alkalmazást újabb funkciókkal vagy lehetőségekkel bővíteni, és az Alkalmazás működését felfüggeszteni, vagy azt teljesen megszüntetni.

A Felhasználó jogosult az Alkalmazás használatával bármikor felhagyni. Ezenkívül az Alapítvány is bármikor megszüntetheti az Alkalmazás biztosítását a Felhasználó számára, illetve bármikor bevezethet vagy létrehozhat új korlátozásokat az Alkalmazásra vonatkozóan.

A felhasználási feltételekben kifejezetten megállapított feltételeken kívül az Alapítvány nem tesz semmilyen konkrét ígéretet a szolgáltatásokkal kapcsolatban. Semmilyen kötelezettséget nem vállal az Alkalmazáson belüli tartalmat, az Alkalmazás sajátos funkcióit, vagy a megbízhatóságát, rendelkezésre állását vagy a Felhasználó igényeinek kielégítésére való alkalmasságukat illetően.

Amennyiben a jogszabály azt lehetővé teszi, az Alapítvány nem vállal felelősséget az elmaradt haszonért, kiesett bevételért, az elveszett adatokért, a pénzügyi veszteségért, illetve nem nyújt közvetett, rendkívüli, következményi, nem vagyoni vagy vagyoni jellegű kártérítést. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Alkalmazás használatából eredő minden kárt maga köteles viselni.

Az Alapítvány semmilyen esetben sem felelős az ésszerű módon előre nem látható veszteségekért vagy károkért.

A jelen felhasználói feltételeket az Alapítvány jogosult módosítani, például annak érdekében, hogy megfeleljen a jogszabályok, illetve az Alkalmazás esetleges változásának. Amennyiben az Alkalmazás új funkcióval bővül az erre vonatkozó módosítások vagy a jogi megfontolásból végrehajtott módosítások azonnal hatályba lépnek. Amennyiben a Felhasználó nem ért egyet a módosított feltételekkel, abba kell hagynia az Alkalmazás használatát.

Amennyiben a jelen felhasználási feltételek és a későbbi felhasználási feltételek tartalma ellentétes egymással, a későbbi felhasználási feltételeket kell irányadónak tekinteni.

A jelen felhasználási feltételek az Alapítvány és a Felhasználó közötti kapcsolatot szabályozzák. A jelen felhasználási feltételek nem teremtenek semmiféle jogosultságot harmadik személy kedvezményezett javára.