Családháló hitvallás

Valljuk,
hogy

a világon a legnagyobb érték az élet, amit minden erőnkkel védünk. Az életet, ami hitünk szerint a fogantatás pillanatától halálunk percéig tart.

Valljuk,
hogy

hazánk és a világ jobbá tételének alapja a családok védelme és segítése. Ennek a bármiféle politikai konstrukció előtti időkből származó alapegységnek az óvása ott kezdődik, hogy a lehető legvalóságosabban kiállunk a családok érdekei mellett, ahol a jövőnk zálogai, a gyermekek nevelkednek. Tevékenységünkkel azt kívánjuk elérni, hogy a családokat mindenhol tisztelettel, megbecsüléssel kezeljék, dologi és szellemi elismeréssel illessék.

Valljuk

a házasság szentségét. Valljuk, hogy a házasság intézménye több mint holmi papír. Ez egy igazi és őszinte IGEN kimondása a férfi és a nő részéről egymás irányába.

Elismerjük,
hogy

minden család életében kiemelkedően fontos az új gyermek megérkezése, a születés. Mind az anya, mind a gyermeke életét hosszútávon befolyásolhatja, hogy milyen körülmények között és hogyan jön a világra a kisbaba. Minden nőt segíteni kell abban, hogy ott és olyan körülmények között tudjon szülni, ahol a legnagyobb biztonságban érzi magát.

Tudjuk,
hogy

családban élni, gyermekeket nevelni nem mindig könnyű dolog. Azonban tisztában vagyunk azzal is, hogy ez édes teher, amely igazi szeretetközösséget alkotva, elementáris erővel képes megerősíteni és összefogni a közösség minden tagját.

Jövőnk

ígéretét abban látjuk, hogy minden gyermek az édesanyja, az édesapja és a testvérei által alkotott család ölelő szeretetében növekedhet és teljesedhet ki. Minden gyermeknek lehetőséget kell adnunk, hogy szerető családban cseperedhessen fel, egészségesen élhessen, játszhasson, tanulhasson és fejlődhessen.

Nyitott
szemmel

járunk a világban. Képviseljük a családosok érdekeit, igyekszünk tájékoztatni őket az interneten és a való életben egyaránt.

Mindezt

a hagyományok tiszteletével, a legmodernebb technikai eszközöket felhasználva kívánjuk elérni.

Kelt Budapesten, 2011. év május hó 26. napján