A párkapcsolat rendszerbe helyezve – Pál Feri atya előadása

Egy tartós, boldog és megelégedett párkapcsolathoz egyéni, kapcsolati és rendszerszintű képességekre van szükség – utalt vissza az idei évad első előadására Pál Feri atya kedd este. Most arról beszélt bővebben, miről is van szó, ha a kapcsolatot egy tágabb rendszer részeként szemléljük.

A cikk több mint 3 éves. Tartalma elavult információt tartalmazhat.
2011. szeptember 28. Paulik András

Egy tartós, boldog és megelégedett párkapcsolathoz egyéni, kapcsolati és rendszerszintű képességekre van szükség – utalt vissza az idei évad első előadására Pál Feri atya kedd este. Most arról beszélt bővebben, miről is van szó, ha a kapcsolatot egy tágabb rendszer részeként szemléljük.


Először is képesnek kell lennünk arra, hogy a családtagok lehetőséget kapjanak autonómiájuk és egyediségük megélésére. Egy jó kapcsolat ugyan kölcsönös függés, de szabadon vállalt elkötelezettség is egyben, melyben a másik szabadságát nem szabad korlátozni, egyediségét el kell fogadni, sőt annak kibontakoztatását bátorítani és segíteni kell. Az autonómiára való törekvés és a kötődés igénye két egyszerre jelentkező vágy. A szabad elköteleződésben lehet az autonómiát is a legjobban megvalósítani.

A következő lépés a családi egyensúly és stabilitás fenntartása. A jó szokások bevezetése, rituálék, megfelelő családi ritmus ezt segíti elő, de ellenkező irányba is hat, unalmat eredményez. Úgy kell a stabilitást fenntartani, hogy közben a változásokat is be kell engedni. A változás felpezsdíti a szenvedélyt, ezáltal erősödik a kötődés. Minden új változással újabb egyensúlyok jönnek létre a családban.

Fontos a folyamatosság biztosítása is. Sokszor elkövetjük azt a hibát, hogy csak a pillanatban tudunk gondolkodni, nem tudjuk a konfliktust a kapcsolat folyamatába helyezni, hanem kiterjesztjük az adott pillanat sértettségét a jövőre is, és ilyenkor hangzanak el a kapcsolat tönkretételét okozó mondatok.

Rugalmasnak kell maradnunk a változásokkal szemben. Ez két dolgot is jelent, egyfelől képesnek kell lennünk változni, és a változásokhoz alkalmazkodni. A család életciklusával járó természetes változások is ide tartoznak, például a gyermekek születése.

Egyensúlyt kell teremtenünk az értékek és célok tekintetében. Sokszor elmarad annak tisztázása egy kapcsolat kezdetén, hogy milyen alapvető életcélokat tűztek ki maguknak az emberek, mit tartanak az élet értelmének, milyen szerintük egy jó kapcsolat.

Az atya az előadás során kitért arra is, hogy érzéseinket milyen biológiai tényezők befolyásolják. Említette a szerelem kezdetén jelentkező dopamin túltermelődést, majd az ahhoz való hozzászokás következményét, illetve szintén a párkapcsolat kezdetén megjelenő oxitocin hormon szerepét. Nagyon érdekes, hogy az oxitocin segít kötődni, de egyben felejteni is. Felülírja az előző párkapcsolatot, termelődésekor milliószámra szűnnek meg az idegi kapcsolatok.

A következő rendszerszintű képesség a családi hierarchia biztosítása. A szülők vezető szerepének egyértelművé kell válnia, a családi rangsor a generációs határok mentén húzódjon. A gyermeket nem szabad szülősíteni, gyermeki világának megőrzéséhez szükséges a szülők határozott vezető magatartása. A családi alá-felé rendeltség mindenki érdekeit szolgálja. Egy szerepen belül könnyebb megélni és felépíteni az egyén autonómiáját.

Nyitottnak kell lenni a környezet felé, mivel a családi problémák nem mindig oldhatók meg a család keretein belül, szükség lehet külső segítségre. Sok párkapcsolati probléma oka, ha az egyik fél a származási családdal túl szoros kapcsolatot tart és nem tudott még elszakadni tőle.

A nagyszülői családdal is egyenrangú kapcsolatba kell kerülni. Leggyakoribb probléma a rossz anyós-meny viszony, hiszen itt egy anya-gyermek, illetve egy feleség-férj szoros kötődésű kapcsolat ütközik.

A származási családdal való probléma nagyon gyakori. Az a legnehezebb, hogy le tudjunk mondani arról a jó érzésről, amely a saját szüleinkhez köt bennünket, és létre tudjuk hozni az új köreinket. Nagy érzelmi teherbírást igényel, hogy az új családdal is fel tudjuk építeni a biztonságot nyújtó érzelmi hátteret.