Abortusz számokban – döbbenetes adatok

A 2010-es év adataihoz s az elmúlt évtizedekhez viszonyítva fokozatosan csökkent a terhesség-megszakítások száma, de 2011-ben így is összesen 38 400 abortusz történt Magyarországon. Szomorú tények: a legtöbb műtétet a 8 osztályt végzettek körében végzik, ahol minden élve születésre jut egy abortusz. Nem a fiatalkorúaknál a leggyakoribb, hogy ezt az eljárást választják, sokan második gyermek után döntenek a terhesség-megszakítás mellett.

A cikk több mint 3 éves. Tartalma elavult információt tartalmazhat.
2012. május 24. czefernek.lena

A 2010-es év adataihoz s az elmúlt évtizedekhez viszonyítva fokozatosan csökkent a terhesség-megszakítások száma, de 2011-ben így is összesen 38 400 abortusz történt Magyarországon. Szomorú tények: a legtöbb műtétet a 8 osztályt végzettek körében végzik, ahol minden élve születésre jut egy abortusz. Nem a fiatalkorúaknál a leggyakoribb, hogy ezt az eljárást választják, sokan második gyermek után döntenek a terhesség-megszakítás mellett.


2011-ben 38 400 terhesség-megszakítás történt Magyarországon. Ezer 15 és 49 év közötti nőre 16,2 abortusz jutott, száz élveszülésre pedig 43,6 művi beavatkozás. A riasztó számok ellenére ez csökkenő tendenciát jelent a 2010-es év adataihoz s az elmúlt évekhez, évtizedekhez viszonyítva. Kamarás Ferenc demográfus segítségével összegyűjtöttük a KSH legfrissebb adatait.

Kevesebb abortusz

2011-ben 38 400 terhesség megszakítás történt hazánkban, ami nagyon magas szám, de ha megnézzük a KSH korábbi adatait, folyamatos csökkenést tapasztalhatunk ezen a téren. 2005 óta tízezerrel kevesebb művi terhesség megszakítást végeznek Magyarországon – akkor ugyanis az abortuszok mennyisége 48 ezerhez közelített, 2000-ben pedig még átlépte az 59 ezret. A rendszerváltás körüli mutatók még rosszabbak voltak: 1990-ben 90 ezer abortuszt végeztek el, akkor száz élveszülésre 71,9 küret jutott. Ha az előzetes adatok helyénvalók, akkor a 2010-es évhez viszonyítva újabb kétezerrel csökkent az elvetetett gyermekek száma.

Nem a fiatalkorúaknál a leggyakoribb

A KSH legújabb részletes adatai szerint 2010-ben 40 449 abortusz történt, a legtöbb (9250) a 30–34 és a 25–29 éves nők körében (8299). Magas számot ért el a 20–24 éves korosztály is (8101), de az ennél fiatalabbak is komolyan érintettek (itt 5020 esetet jegyeztek fel, ebből 171 lány 14 év alatti volt).

A 35-39 évesek között sem volt sokkal jobb a helyzet, itt 6962 művi abortusz történt, míg a 40 év feletti nők körében 2817. A 2011-es előzetes adatok ugyanakkor azt mutatják, hogy összesen hét tized százalékkal csökkent az ezer szülőképes korú nőre jutó abortuszok száma.

Ha az abortuszon átesett nőket az azonos életkorú nők összes számához viszonyítjuk, akkor 2011-ben a legtöbb abortusz 20–24 éves kor között történt (25 műtét ezer nőre számítva), ezt követte a 25–29-es korosztály (közel 23 műtéttel), majd a 30–34 évesek (21 műtéttel). A 2010-es évhez képest egy tizedponttal emelkedett a kiskorú műtétre jelentkezők aránya.

Az ezredforduló óta több egyedülálló jelentkezik a műtétre

A 2010-es adatokból jól látszódik, hogy az abortuszra jelentkező nők jelentős hányada hajadon (23 415 művi vetélés történt ebben az életállapotban, 57,9 százalék, azaz az összes abortusz több mint fele). Ezt követik a terhesség-megszakításon átesett házasságban élők, akik 31,5 százalékot tesznek ki, és utánuk következnek az elvált nők (9,9 százalék), majd az özvegyek (0,7).

Érdekes módon ez a tendencia lassan fordult meg az évek során, régen inkább a férjezett nők végeztettek terhesség-megszakítást. 1990-ben még a házas nők jelentkeztek nagyobb számmal abortuszra, ám a kétezres évtől kezdődően kiegyenlített lett az arány, majd beállt a változás a hajadonok „javára”. A trendváltásban nem csekély szerepet játszott az, hogy a szülőképes korú nők között is jelentősen csökkent, sőt kisebbségbe került a házas nők aránya a nem házasokkal szemben.

Melyek a legveszélyeztetettebb társadalmi csoportok?

2010-ben a 8 általános iskolai osztályt végzettek jelentkeztek a legtöbben terhesség-megszakításra (15 703). Ezek között a műtéten átesett nők között kiugróan magas volt a 15–19 évesek aránya (3646). Nem sokkal jobb a helyzet a 20–24 (3655), valamint a 25–29 (3125) éves korosztály körében sem.

A középiskolát végzett nőknél is sokan jelentkeztek (11 381) abortuszra, itt a műtétek eltolódtak 20 éves kor fölé. A szakmunkásképző iskolát, szakiskolát végzettek kevesebb arányban (7535) végeztettek terhesség-megszakítást. A felsőfokú végzettségű nőknél hetedannyi küret történik száz élve születésre (12,4), mint a legfeljebb 7 osztályt végzetteknél (91,4). A legtöbb abortuszt pedig a 8 osztályt végzettek körében végzik, ahol minden élve születésre jut egy abortusz (vagyis száz élve születésre száz abortusz!).

Nem mernek többet vállalni?

2010-ben a legtöbb abortuszra jelentkező nő gyermektelen volt (10 957 ilyen eset történt, ami az összes abortusz 27,1 százaléka), de a kétgyermekes anyák között is kiemelkedően sokan döntöttek úgy, hogy nem tartanak meg egy harmadik gyermeket (10 310 eset, ami majdnem az összes abortusz negyedét teszi ki). Az egygyermekesek közül szintén sokan nem vállaltak már következő gyermeket (9893 esettel ez a jelenség 25,5 százalékos, azaz több mint az abortuszok negyede).

A háromgyermekes nők kevesebb számban döntöttek egy újabb terhesség esetén az abortusz mellett (5535), de legkevesebben a 4 vagy afölötti gyermekszámmal rendelkezők körében történt terhesség-megszakítás. Azonban ez a szám is eléri az összes abortusz 9,3 százalékát (3754).

A 2010-es adatok fényében összességében elmondható, hogy a terhesség-megszakítások száma a gyermektelen hajadonok (10 358) és az egy gyerekkel rendelkező férjezetlen anyukák körében volt a legmagasabb. Ugyanakkor az is elgondolkodtató, hogy ezután a kétgyerekes házas nők következnek a sorban 5122 abortusszal, vagyis olyan anyák, akik a családi háttér mellett nem mertek vállalkozni gyermekük megtartására.