Bevált módszerből lehet rendszer

Sokat hallani manapság az új iskolai reformokról, ezek között arról is, bevezetnék az előkészítő osztályokat az első évfolyam előtt. Nos, vannak iskolák, ahol ezek már évek óta működnek sikeresen. Igaz "nyújtott első osztály" néven, ugyanis az előkészítő osztály elnevezés eddig tilos volt.

A cikk több mint 3 éves. Tartalma elavult információt tartalmazhat.
2011. szeptember 15. szabo.daniel

Sokat hallani manapság az új iskolai reformokról, ezek között arról is, bevezetnék az előkészítő osztályokat az első évfolyam előtt. Nos, vannak iskolák, ahol ezek már évek óta működnek sikeresen. Igaz “nyújtott első osztály” néven, ugyanis az előkészítő osztály elnevezés eddig tilos volt.


Érdemes elgondolkodni Vekerdy Tamás pszichológus sorain: „ Az iskolából – életkorilag – nem lehet elkésni. Jobb éretten menni, mint éretlenül. Az a gyermek, aki éretlenül kerül be az iskolába, lemaradását később sem tudja behozni.”

Manapság egyre inkább 7 évesen lépik át a gyerekek az iskola kapuját, ami pozitív tendencia, hiszen 6 évesen testileg ugyan fejlettek, de  lelkileg még éretlenek az iskolára. Nem túl szerencsés azonban a hatéveseket újra a nagycsoportba íratni sem. Az óvodát már unják, néhány társuk iskolába ment, ők is vágynak oda, bár figyelmük még kissé szétszórt.

Az iskolaelőkészítő azoknak a hatodik életévüket betöltött gyermekeknek ajánlott, akiknek – bár a törvény szerint iskolakötelesek lennének – szükségük van még egy évre, hogy testileg, lelkileg felkészüljenek az iskolára.
 
Ezekben az iskolában a gondtalan óvodáskor hangulatát megtartva szeretnék lassan hozzászoktatni a gyermekeket az iskolai légkörhöz, a rendszeres foglalkozásokhoz.  Játékosan készítik fel őket az első osztályra.
Legfontosabb feladat azonban a felzárkóztatás, az iskola és az óvoda közötti átmenet megkönnyítése,  hogy akadálymentes iskolakezdésre legyen képes a csemete.

Sok téves információt kap a szülő, hiszen kevés helyen működik ilyen osztály. Legjobban az óvodák riasztják el a szülőket mondván, hogy ezeken a helyeken problémás  gyerekek vannak. Ez azonban nem igaz. Azokban az iskolákban, ahol ezt kipróbálták – éppen ellenkezőleg -, azok  járnak, akiknek az óvoda kevés, hatalmas tudásvággyal rendelkeznek, de még könnyen elfáradnak, sok játékra is szükségük van. Büszkék arra, hogy iskolatáskájuk van, matematikát tanulnak, magyar órán hangokat keresnek, mondókáznak.

Vannak persze olyan gyermekek, akiknek a Nevelési Tanácsadó súlyos részképesség zavart állapított meg, s nekik még egy év óvodát, s egyéni fejlesztést javasol. Számukra természetesen továbbra is az óvoda javasolt.

Az előkészítő osztályban év végén iskolalátogatási bizonyítványt kapnak a gyerekek, tanulmányaikat a következő évben az általános iskola első osztályában folytatják.

Amit egy előkészítő osztályban meg kell valósítani:
– Átmenet az iskola és az óvoda között
– Mozgásfejlesztés
– A gyermek fejlődési sajátosságának megismerése
– A fejlődés egyenetlenségeinek korrigálása
– Az olvasás-írás- számolás problémamentes elsajátításához szükséges képességek formálása.
– Az iskolai rendszerhez szoktatás
– Taneszközök használata
– A gyermek iskolaérettségének biztosítása