Diszkriminálják az EVÁ-s cégek kismamáit

Hátrányos megkülönböztetésben részesülnek azon kismamák, akik EVÁ-s cégből mennek gyed-re, gyás-ra, gyes-re, ugyanis rendszeresen szakképzési hozzájárulást kell utánuk fizetnie annak a vállalkozásnak, amelytől szülni mentek.

A cikk több mint 3 éves. Tartalma elavult információt tartalmazhat.
2011. július 26. Paulik András

A családháló.hu egy olyan jogi szabályozásra lett figyelmes, amely hátrányos megkülönböztetésben részesíti azon nők miatt a vállalkozásokat, akik az egyszerűsített vállalkozói adózást (eva) használó cégtől mentek el szülni. A botrányos az esetben az, hogy ha ugyanez a nő egy NEM EVÁ-s cégtől megy gyás-ra, gyes-ra, vagy gyed-ra, akkor ott már nincs ugyanez a fizetési kötelezettség.


Mit mond a NAV, vagyis a volt APEH?

Az ügy súlyossága miatt kikérettük az Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatalos véleményét, akik csak annyit feleltek a felvetésre, hogy:

„A terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban, illetve gyermekgondozási segélyben részesülő magánszemély munkaviszonyban áll, függetlenül attól, hogy tartósan távollévőnek minősül.

Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény (Eva.) 16/A. § (1) bekezdés értelmében az adóalany az általa munkaviszony keretében foglalkoztatott minden magánszemély (ide nem értve különösen a tevékenységében személyesen közreműködő tagját, valamint az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény alapján alkalmi munka keretében foglalkoztatott személyt) után, a foglalkoztatás időszakának minden megkezdett hónapjára szakképzési

hozzájárulás fizetésére köteles. A hivatkozott törvényhely értelmében nincs mentesítés a tartósan távollévő munkavállalók vonatkozásában, vagyis amíg munkaviszonyban állnak, addig meg kell fizetni utánuk a szakképzési hozzájárulást.”

Ezek után – kissé hitetlenkedve és meglepve megkerestünk egy adószakértőt, s kikértük a véleményét:

Mit mond a szakértő?

Dr. Drabos Erik Kasszián ügyvéd és adószakértő szerint a fennálló adózási rendszer lehetőséget teremt arra, hogy egy egyszerűbb és kiszámíthatóbb adózási mód, az úgynevezett egyszerűsített vállalkozói adó (EVA) keretében teljesítsék a vállalkozások az adófizetési kötelezettségüket. Ezen adózási mód esetében a társaságok a bruttó – tehát áfás – bevételük 30 százaléka az adó, és nem tudják költségekkel csökkenteni az adóalapjukat. Az ilyen típusú adózási mód választása azon vállalkozások számára előnyös, akik nagy hozzáadott-értékű tevékenységet folytatnak, általános forgalmi adó felszámításával.

Szakértőnk szerint sok család folytat vállalkozási tevékenységet, amely után adót fizet. Az ilyen, kisebb családi vállalkozások jellemzően olyan tevékenységeket (pl. tolmácsolás, kézműipari tevékenység, tanácsadás, stb.) folytatnak, amelyek esetében indokolt az EVA-s adófizetési mód választása, figyelemmel az alacsony anyagköltség hányadra a vállalkozási tevékenység tekintetében. A vállalkozási tevékenységben közreműködő szülők jellemzően az EVA-s társaságba vannak bejelentve foglalkoztatottként, és innen teljesítik járulékfizetési kötelezettségüket is.

Hátrányt szenvednek

Az EVA rendszerében azonban hátrányt szenvednek el azok a kisgyermekes családok, ahol az édesanya EVA-s vállalkozásból megy el szülési szabadságra. Ebben az esetben ugyanis az EVA-s vállalkozás bár nem fizet bérjövedelmet a szülő részére, mégis, a foglalkoztatotti jogviszony miatt, a speciális EVA szabályok alapján szakképzési hozzájárulás fizetésére kötelezett. A kötelező szakképzési hozzájárulás összege a minimálbér kétszeresének 1,5 szézaléka, jelenleg 2.340 forint – emelte ki Drabos.

Hozzátette: fontos különbség, hogy a családi vállalkozásnak nem kellene számolnia azonos összegű teherrel, amennyiben nem az EVA keretében teljesítenék adófizetési kötelezettségüket. Ebben az esetben ugyanis az általános szabályok szerint nem terheli szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettség a családi vállalkozást, mivel a kismama nem kap szakképzési hozzájárulás köteles jövedelmet, figyelemmel a szülési szabadság tényére.

A szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettség az EVA-s adófizetési mód esetében tehát az általános szabályokhoz képest hátrányosan érinti a szülési szabadságon levő foglalkoztatottal rendelkező EVA-s társaságot, azaz jellemzően a kisgyermekes családok vállalkozását.

Drabos Erik Kasszián álláspontja szerint a szülési szabadságon levő kismamák után kötelezően fizetendő szakképzési hozzájárulás összege nemzetgazdasági szempontból jelentéktelen összegűnek tekinthető. Elvi jelentőségű továbbá, hogy valamennyi, a gyermekvállalást hátrányosan megkülönböztető adójogszabályi rendelkezést hatályon kívül helyezzen az országgyűlés egy erre irányuló megfelelő, és hiteles politikai döntéssel.

Bizakodunk…

Érdeklődéssel várjuk a reakciókat. Nagyon reméljük, hogy csak egy „véletlenül bennmaradt” szabályozásról van szó. Kíváncsiak vagyunk, hogy lesz-e olyan döntéshozó, aki felfigyel ezen felvetésre és hathatósan lép a csorba kiküszöböléséért.