“Élmény együtt” – pályázat nagycsaládosoknak

Még nem késő jelentkezni a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány nagycsaládosok részére meghirdetett üdülési pályázatára!

A cikk több mint 3 éves. Tartalma elavult információt tartalmazhat.
2012. január 31. czefernek.lena

Még nem késő jelentkezni a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány nagycsaládosok részére meghirdetett üdülési pályázatára!


A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány az Erzsébet-program keretében üdülési pályázatot hirdet fogyatékosok, nagycsaládosok, valamint idősek részére. A pályázat nyertesei állami tulajdonban lévő üdülőhelyek használatára kapnak jogosultságot. A nyertesek az üdülésen egy külön, számukra kiálított igazolás felmutatásával vehetnek részt.

A lehetőségek korlátozott száma miatt érdemes minél hamarabb pályázni, a jelentkezési határidő: február 29.

Az állami tulajdonban lévő helyek listája a későbbiekben lesz megtalálható a www.mnua.hu honlapon, illetve a felsorolás a kedvező elbíráláskor kézhez kapott tájékoztatóban is szerepel majd.

Alábbiakban olvashatjuk a nagycsaládosok részére szóló pályázati kiírást. További részletek az alábbi linkeken olvashatóak a nagycsaládosoknak, időseknek és fogyatékosoknak szóló felhívásról.

PÁLYÁZAT

Pályázók köre:
Azon belföldi illetőségű magánszemély, aki munkavállalónak minősül és a pályázat beadását megelőző hónapban teljes munkaidős munkaviszonnyal rendelkezett, valamint akinek a családjában a pályázat beadását megelőző hónapban az egy főre jutó jövedelem a nettó 100 000 Ft-ot nem haladta meg, továbbá három vagy több – 18. életévüket a pályázat benyújtásának napjáig be nem töltött – gyermeket nevel saját háztartásában, akik után jogosultak családi pótlékra, valamint aki a fenti adatokat munkáltatói igazolással igazolni tudja.
A pályázat keretében egy adatlapon egy fő pályázhat.

A kérelem benyújtásának kötelező melléklete:
Munkáltatói igazolás, továbbá Nyilatkozat a család egy főre jutó havi nettó jövedelméről, amelyek kizárólag az Alapítvány által kiadott formanyomtatványokon nyújthatók be.

Támogatás összege:
A pályázó szülő (munkavállaló) részére 40 000 Ft értékű üdülési szolgáltatást biztosítunk, 10 000 Ft önrész megfizetése mellett. A kérelmezővel együtt igénylő 18 év alatti gyermekek részére az Alapítvány gyermekenként 20 000 Ft értékű üdülési szolgáltatást biztosít, 5000 Ft önrész megfizetése esetén.

Általános pályázati feltételek
A pályázatok kizárólag az előírt “PÁLYÁZATI ADATLAP 2011.” formanyomtatványon vagy annak másolatán nyújthatók be.
Az egyes pályázati kiírások szövege, valamint a pályázat benyújtásához szükséges adatlap http://www.mnua.hu honlapról letölthető.

A pályázatot a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítványhoz postai úton kell eljuttatni.
Cím:
Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány
1590 Budapest, Pf. 11.

A pályázat benyújtási határideje: 2012. január 16.-2012. február 29.
A támogatás elnyerésére vonatkozó feltételek a pályázati keretösszeg kimerüléséig állnak fenn.
– A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány (továbbiakban Alapítvány) a támogatást névre szóló üdülési szolgáltatásformájában, több választási lehetőséget kínálva állami tulajdonban lévő üdülőkben biztosítja a szociálisan rászorulók kikapcsolódását és pihenését.
– A 2011. évi pályázatok keretében csak azok a személyek részesülhetnek támogatásban, akik 2010-ben nem nyerték el az Alapítvány szociális célú üdülési támogatását.
– Az érvénytelenül beadott pályázatok hiánypótlására, javítására nincs lehetőség.
– A hibásan, hiányosan vagy nem feldolgozható adatokkal kitöltött és/vagy kötelező mellékletek nélküli, illetve határidő után beérkezett pályázatok érvénytelenek.
– Az adatok valóságtartalmát az Alapítvány ellenőrzi.
– A pályázók az elbírálás határidejét követően telefonon – adóazonosító jelük bebillentyűzésével – automata útján értesülhetnek arról, részesültek-e támogatásban vagy sem.
– A pályázat eredményéről írásos értesítést csak azok kapnak, akik támogatásban részesülnek.
– Az önrészt a pályázó saját költségén, vagy a pályázót támogató szervezet által befizetett alapítványi támogatásként fizetheti meg.
– Ugyanazon személy csak egy pályázat keretében juthat az Alapítvány által biztosított támogatáshoz.