Ferenc pápa: Etikai és spirituális felelősséggel kell szemlélni az emberi életet

Az Apostoli Palota Kelemen termében fogadta Ferenc pápa június 25-én a Rómában közgyűlését tartó Pápai Életvédő Akadémia mintegy háromszáz tagját, élükön Vincenzo Paglia érsek-elnökkel.

A cikk több mint 3 éves. Tartalma elavult információt tartalmazhat.
ferenc pápa
2018. június 26. Magyar Kurír

A Szentatya külön köszöntötte Elia Sgreccia bíborost, a tanács korábbi elnökét, megköszönve, hogy 91 éves kora ellenére ma is lelkesen és fiatalosan küzd az emberi életért.

Ferenc pápa beszédében sorra vette az emberi élet mai értelmezésének legfontosabb szempontjait, továbbá a legnagyobb kihívásokra adott, evangélium szerinti válaszokat és útjelzéseket.

Etikai és spirituális felelősséggel kell szemlélni az emberi életet, minden egyes fázisában, a foganástól kezdve nemcsak a természetes végéig, hanem az örök élet távlatában is – fejtette ki a pápa. – Az élet családi és közösségi jellegű, mely a törékenységben, a betegségben, a nehéz társadalmi körülmények között is mindig megőrzi alapvető emberi méltóságát. Az emberi élet különféle területeit kutató tudományos vizsgálatok eredményeit mindig ebbe az átfogó és mély perspektívába kell állítani. Ahogy az emberi személyt fokozatosan be kell vezetni a családi és közösségi életbe, éppoly szükséges a Krisztusban való istengyermeki életbe való beavatás is.

„Szép munka” emberi életet nemzeni, gyermeket felnevelni és hitre vezetni, hiszen az emberi élet messze túlmutat e világon – hangsúlyozta a Szentatya. – Ellenben az emberi élet méltóságának semmibe vétele a bűnből fakad, és a halál „piszkos munkája” szerint való. „A gonosz meg akar győzni minket arról, hogy a halállal minden véget ér, hogy véletlenül jöttünk a világra, és hogy arra vagyunk ítélve, hogy semmivé legyünk. Ha kizárjuk a másik embert a látószögünkből, életünk (…) elvész a fogyasztásban.”

Ferenc pápa Laudato si’ kezdetű enciklikájából idézett, miszerint a globális bioetika által ki lehet fejleszteni az átfogó ökológia távlatát, melynek meghatározó pontjai a szegények és a föld törékenysége közötti szoros kapcsolat – azon meggyőződés, hogy minden mindennel összefügg. A pápa holisztikus szemlélettel tekint az emberi személyre. Kiemeli: a test Isten adománya; a teremtett világgal együtt adományként fogadjuk. Nincs jogunk uralkodni a testünk felett, miként a teremtett világgal sem rendelkezhetünk önkényesen. Éppúgy meg kell becsülnünk a testünket a maga nőiességében vagy férfiasságában, hogy felismerhessük magunkat a másikkal, a tőlünk különbözővel való találkozás során.

A Pápai Életvédő Akadémia tagjaihoz intézett beszédében Ferenc pápa felhívta a figyelmet az emberi élet alapvető és összetett sajátosságainak megkülönböztetésére – férfi és nő, az apaság és anyaság szerepe, a szülő–gyermek viszony, a testvéri és társas mivolt –, továbbá az emberi élet valamennyi korszakának fontosságára.