Hatékonyabb szociális ellátást!

Két éve indult útnak a "Szociális szolgáltatások modernizációja" elnevezésű TÁMOP 5.4.1. kiemelt program, ami elsősorban a hatékonyabb és eredményesebb szociális ellátás alapjainak megteremtését tűzte ki célul.

A cikk több mint 3 éves. Tartalma elavult információt tartalmazhat.
2011. augusztus 30. bencze.aron

Két éve indult útnak a “Szociális szolgáltatások modernizációja” elnevezésű TÁMOP 5.4.1. kiemelt program, ami elsősorban a hatékonyabb és eredményesebb szociális ellátás alapjainak megteremtését tűzte ki célul.


Nem kérdéses, hazánknak jelenleg működő szociális ellátórendszere nem elég modern és messze nem elég hatékony. A TÁMOP 5.4.1. kiemelt projekt éppen a szociális szolgáltatások modernizációjára, a központi és területi stratégiai kapacitások megerősítésére jött létre, ami nemcsak előkészíti, de meg is alapozza a szociálpolitikai döntéseket. Debreceni Brigitta a projekt szakmai vezetője a projekt sajtótájékoztatóján elmondta, legfőbb célkitűzésük az volt, hogy – az egyes szaktevékenységeket végző pillérek által – az ágazati (szociális, gyermekvédelmi és kábítószerügyi) döntéshozók és hatósági, finanszírozási funkciókat gyakorlók számára fontos információkkal szolgáljon, valamint tervezési, fejlesztési, szabályozási és ellenőrzési eszközök kialakítását megalapozó fejlesztéseket végezzenek el.

Mint folytatta, kidolgozásra kerültek a fogyasztóvédelem irányelvei, az addiktológiai ellátórendszerek fejlesztését megalapozó komplex felmérések, továbbá a társadalom peremén élők élethelyzetének, szükségleteinek felmérését szolgáló kutatások valósultak meg. A projekt várhatóan 2011 végén induló második szakaszának célja az első projektciklus eredményeire építve a fejlesztés kiterjesztése az ellátórendszer teljes körére.

Vajda Norbert az első pillér szakmai vezetője a részletekről szólva úgy fogalmazott: a szociális szolgáltatások szakmai szabályozó rendszere a gyermekvédelem, az idősek számára nyújtott bentlakásos intézmények és a családsegítő szolgáltatások területén került kidolgozásra. A projekt következő két éves szakaszában az elkészült dokumentációkra és az első projektciklus tapasztalataira építve a szolgáltatások, szolgáltatási elemek meghatározására, illetve az ezekhez kapcsolódó tartalmak leírására, majd modellezésére kerül sor.

Egységes, egyszerű, átlátható és mérhető – sorolta a tevékenységadminisztrációs pillér szakmai vezetője a fejlesztés eredményeit, kiemelve: ezeknek köszönhetően az új rendszer tervezhetővé is válik. Hozzátette: a jelenlegi papír alapú rendszer használata túlságosan bonyolult, időigényes. A létrehozott űrlaprendszer olyan adminisztráció kialakítását teszi lehetővé, amely amellett, hogy megfelel a jelenlegi jogszabályoknak, alkalmazható lesz a tervezett fejlesztések bevezetése után is, és lehetővé válik az adatok összegyűjtése, feldolgozása.

Az úgynevezett módszertani, szolgáltatástervezési pillér szakmai vezető-helyettese, Molnár Ildikó arról beszélt, elsődleges céljuk az, hogy minél hatékonyabb, rugalmasabb, színvonalasabb ellátórendszert tudjanak az önkormányzatok fenntartani, amely ténylegesen a valós lakossági szükségleteket veszi figyelembe. A gyermekvédelem, a családsegítés és a bentlakásos idősellátás ellenőrzési szempontsorai már elkészültek – jegyezte meg.

Kun Bernadette, a negyedik pillér szakmai vezetője kifejtette: Dunaújvárosban, Miskolcon, Észak-Pesten és Észak-Budán végeztek felméréséket a kábítószer-probléma kezelésével kapcsolatosan. E kutatások mellett a célzott prevenció két területén (plázákban és lakótelepeken csellengő fiataloknak szóló programok, illetve zenés-táncos szórakozóhelyeken elérhető prevenciós programok esetében), az elterelés megelőző-felvilágosító szolgáltatás típusára vonatkozóan és a tűcsere programok területén készült el egy-egy szabályozó dokumentum.

Az utolsó pillér célja a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok életminőségének javítása, közvetlenül pedig a hatékony kormányzati munka elősegítése. Minderről Kurucz Erika beszélt, rámutatva: kutatásaik a romák és a megváltozott munkaképességűek életkörülményeikre koncentrált.