Húsvéti szentmisék a püspöki székhelyeken

A cikk több mint 3 éves. Tartalma elavult információt tartalmazhat.
2013. március 27. bencze.aron


Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye:
A szentmiséket bemutatja Bosák Nándor debrecen-nyíregyházi püspök.

Nagycsütörtök:

10.00 krizma (olaj) szentelési szentmise.  Debrecen – Szent Anna székesegyház; 18.00 Szentmise az utolsó vacsora emlékére.  Debrecen – Szent Anna székesegyház.
Nagypéntek:

17 óra Nyíregyháza – Magyarok Nagyasszonya társszékesegyház.

Nagyszombat:

20.00 Húsvét vigília szertartása, kb 21.30 feltámadási körmenet. Debrecen-Szent Anna székesegyház.

Húsvétvasárnap:

18 óra  Debrecen-Szent Anna székesegyház.
 

Egri Főegyházmegye:
Nagycsütörtök:

9.00 – Olajszentelési mise a Bazilikában

18.30 – Utolsó vacsora miséje a Bazilikában

Nagypéntek:

18.30 – Nagypénteki szertartás a Bazilikában

Nagyszombat:

20.00 – Nagyszombati feltámadási szentmise a Bazilikában

Húsvétvasárnap:

10.00 – Húsvéti ünnepi szentmise a Bazilikában
 

Esztergom-Budapesti Főegyházmegye:

Nagycsütörtök:

10 órától a budapesti Szent István-bazilikában főpapi szentmise keretében Erdő Péter bíboros olajokat szentel. A szertartás alkalmával újítja meg a főegyházmegye papsága papi ígéreteit.

18 órakor a főpásztor mutat be szentmisét az esztergomi bazilikában az utolsó vacsora emlékezetére, ennek keretében végzi a lábmosás szertartását.

Nagypéntek:

18 órakor Erdő Péter az esztergomi bazilikában emlékezik meg Urunk szenvedéséről.

Nagyszombat:

18 órakor a budapesti Szent István-bazilikában a bíboros-főpásztor , az esztergomi bazilikában Székely János segédpüspök vezetésével kezdődik a húsvéti vigília.

Húsvétvasárnap:
10.30-kor az esztergomi bazilikában mutat be szentmisét Erdő Péter bíboros.
 

Győri Egyházmegye:

Dr. Pápai Lajosgyőri megyés püspök húsvéti liturgikus programja a következőképen alakul:
Nagycsütörtök:

9 óra: Krizmaszentelési szentmise (Győr, Nagyboldogasszony-bazilika).

18 óra: Az utolsó vacsora liturgiája (Győr, Nagyboldogasszony-bazilika).

Nagypéntek:

15 óra: Keresztút (Győr, Nagyboldogasszony-bazilika).

18 óra: Nagypénteki liturgia (Győr, Nagyboldogasszony-bazilika).

Nagyszombat:

22 óra: Húsvét vigíliájának szertartása (Győr, Nagyboldogasszony-bazilika).

Húsvétvasárnap:
10 óra: Húsvéti szentmise (Győr, Nagyboldogasszony-bazilika).

Hajdúdorogi Egyházmegye:
Kocsis Fülöp püspök atya liturgikus programja a nagyhéten:

Nagycsütörtök:

16.00-18.00 – Nyíregyháza – Nagy alkonyati istentisztelet Nagy Szent Bazil Liturgiájával, antimenzion szentelés, lábmosás.

20.00-23.00 – Nyíregyháza – Nagypéntek reggeli istentisztelet az Úr szenvedéséről szóló 12 evangéliummal.

Nagypéntek:

07.30-09.30 – Nyíregyháza – Királyi imaórák.

17.00-18.30 – Nyíregyháza – Nagy alkonyati istentisztelet, sírbatétel.

20.00-21.30 – Nyíregyháza – Kis esti zsolozsma, virrasztás.

Nagyszombat:

07.30-09.30 – Nyíregyháza – Reggeli istentisztelet a szentsírnál.

17.00-19.00 – Nyíregyháza – Nagy alkonyati istentisztelet Nagy Szent Bazil Liturgiájával.

23.30-03.00 – Nyíregyháza – Éjféli zsolozsma, feltámadási utrenye körmenettel, püspöki Szent Liturgia pászkaszenteléssel.

Húsvétvasárnap:

09.00-12.00 – Hajdúdorog – püspöki Szent Liturgia pászkaszenteléssel.

Kalocsa-Kecskeméti Főgyházmegye:
Dr. Bábel Balázs érsek úr 2013. év húsvéthoz kötődő liturgiáinak rendje:

Nagycsütörtök:

Érsek úr délelőtt 10.00 órai kezdettel mutatja be a nagycsütörtöki krizmaszentelési szentmisét a kecskeméti Társszékesegyházban.

A főpásztor a húsvéti liturgia keretében 18.00 órakor szentmisét mutat be a kalocsai Szent József (Zárda) templomban.

Nagypéntek:

Érsek úr 15.00 órakor keresztutat végez a kalocsai Szent József (Zárda) templomban.

A főpásztor 18.00 órakor végzi a nagypénteki liturgiát a kalocsai Szent József (Zárda) templomban.

Nagyszombat:

Érsek úr 19.00 órakor kezdi a nagyszombati vigíliai szentmisét a kalocsai Szent József (Zárda) templomban.

Húsvétvasárnap:

A főpásztor délelőtt 10.00 órakor mutatja be a húsvéti ünnepi szentmisét a kalocsai Szent József (Zárda) templomban.
 

Kaposvári Egyházmegye:

Nagycsütörtök:

10.00 órakor Krizma szentelési mise,Kaposvár Székesegyház.

18 órakor szentmise az utolsó vacsora tiszteletére.

Nagypéntek:

18 órakor  nagypénteki liturgia.

Nagyszombat: (Nagyszombaton nem  püspök úr végzi a szentmisét)

Húsvétvasárnap:

10.30  Kaposvár székesegyház.

Húsvéthétfő:

9.00 és 10.30. Nagykanizsa Jézus Szíve templom.

 

Miskolci exarchatus:

Nagycsütörtök:

10 órakor Nagy Szent Bazil Liturgiája vecsernyével a Székesegyházban. Ezen a Szent Liturgián lesz az antimenzion szentelés és lábmosás szertartása is.

17 órakor a kínszenvedési evangéliumok szertartását végezzük

Nagypéntek:

7 órakor lesznek a királyi imaórák.

17 órai kezdettel végezzük a sírbatételi nagyvecsernyét.

20 órától kis esti zsolozsma lesz.

Nagyszombat:

7 órakor kezdődik az utrenye.

10.30 órakor pedig Nagy Szent Bazil Liturgiája vecsernyével. Ennek a Liturgiának keretében felnőttkeresztelést is végzünk.

23.30-kor kezdődik az éjféli zsolozsma, s éjfélkor a feltámadási szertartás, utána pászkaszentelés.

Húsvétvasárnap:

10 órai kezdettel püspöki Szent Liturgia lesz pászkaszenteléssel.

Pannonhalmi Főapátság:
Várszegi Asztrik főapát úr a húsvéti időszakban a következő szentmiséket mutatja be főcelebránsként a pannonhalmi bazilikában.

Nagycsütörtök:

10 óra szentmise krizmaszenteléssel; 18 óra szentmise az Utolsó Vacsora emlékezetére.

Nagyszombat:

21.30 Húsvéti Vigília feltámadási körmenettel.

Húsvétvasárnap:

10 óra ünnepi konventmise.

Pécsi Egyházmegye:
Nagycsütörtök:

10.00 órakor kezdődő Olajszentelési mise keretében kerül sor az Egyházmegye papsága ígéreteinek megújítására. A Pécsi Bazilikában tartandó ünnepi szentmisét dr. Udvardy György pécsi megyéspüspök celebrálja.

Az Utolsó Vacsora emlékére bemutatandó szentmise 18.00 órakor veszi kezdetét.

Nagypéntek:

Urunk szenvedésének ünnepén 18.00 órai kezdettel kerül sor a nagypénteki liturgia szertartására a Pécsi Székesegyházba.

Nagyszombat:

A Húsvéti Vigília szertartása 20.00 órakor kezdődik.

Húsvétvasárnap:
Urunk Feltámadásának ünnepén délelőtt 11.00 órai kezdettel mutat be ünnepi szentmisét Püspök atya a Pécsi Bazilikában.

Szeged-Csanádi Egyházmegye:
Nagycsütörtök:

10.00 Olajszentelési püspöki szentmise az egyházmegye papságának részvételével (a krizma, a keresztelendők és a betegek olajának megáldása illetve a papi ígéretek megújítása).

18.00 Az utolsó vacsora emlékmiséje.

22.00 óráig virrasztás a Mária-kápolnában.

Nagypéntek:

Egész nap gyónási lehetőség a Dómban.

9.00 Énekes zsolozsma.

16.00 Keresztút a szeminárium növendékeinek vezetésével.

17.00 Nagypénteki szertartás, passió.

20.00 óráig virrasztás a Szentsírnál.

Nagyszombat:

9.00 Énekes zsolozsma.

20.00 Húsvéti vigíliai szertartás (Húsvéti Gyertya meggyújtása, igeliturgia, a keresztségi fogadalmak megújítása, az Eukarisztia liturgiája) majd körmenet a Dóm téren.

Húsvétvasárnap:

Szentmisék: 8.30, 10.00, 11.30 és 18.00 órakor .

10.00 Ünnepi püspöki szentmise .

Húsvéthétfő:

Szentmisék 10.00 és 18.00 órakor.

Székesfehérvári Egyházmegye:
Nagycsütörtök:

A Székesegyházban 10 órakor kezdődik a hagyományos olajszentelési szentmise, melyen egyházmegyénk minden papja részt vesz és ünnepélyesen megújítja papi ígéreteit.

A Székesegyházban 18 órakor Spányi Antal püspök tart szentmisét az utolsó vacsora emlékére, amelyen a lábmosás szertartását is a megyésfőpásztor tartja.

Nagypéntek:

A Palotavárosi Kálváriánál 15 órakor kezdődik Spányi Antal püspök vezetésével a város papjainak és híveinek közös keresztútja.

A Székesegyházban 18 órai kezdettel Spányi Antal püspök tartja a nagypénteki szertartást.

Nagyszombat:

A Székesegyházban 20 órakor kezdődik a nagyszombati feltámadási szertartás és szentmise, melyet Spányi Antal megyés püspök celebrál. A szentmise a hagyományos húsvéti körmenettel fejeződik be.

Húsvétvasárnap:

A Székesegyházban 10.30-kor a megyésfőpásztor tart szentmisét Urunk feltámadásának ünnepén.

Szombathelyi Egyházmegye:
Nagycsütörtök:

10.00 Nagycsütörtöki olajszentelési szentmise; 18.00 Püspöki mise az utolsó vacsora emlékére.

Nagypéntek:

8.00 Olvasmányos imaóra és reggeli dicséret; 15.00 Püspöki liturgia Urunk halálának emlékére.

Nagyszombat:

8.00 Olvasmányos imaóra és reggeli dicséret; 9.00 Húsvéti vigília.

Húsvétvasárnap:

10.00 Püspöki szentmise Urunk feltámadásának ünnepén.

Váci Egyházmegye:
Nagycsütörtök:

10.00 Olajszentelési szentmise (Székesegyház).

18.00 Szentmise az utolsó vacsora emlékére (Székesegyház).

Nagypéntek:

15.00 Keresztút a váci Kálvárián.

18.00 Nagypénteki szertartás, kereszthódolat, passió (Székesegyház).

Nagyszombat:

20.30 Húsvét vigíliája  (Székesegyház).

Húsvétvasárnap:

10.00 Szentmise, körmenet (Székesegyház).

Veszprémi Főegyházmegye:
Márfi Gyulaérsek atya az alábbi időpontokban tart szentmiséket a Szent Mihály Bazilikában.

Nagycsütörtök:

10:00 órakor krizma mise, 19:00 szentmise, utolsó vacsorára való emlékezés 22:00 óráig

virrasztás.

Nagypéntek:

15:00 keresztúti ájtatosság, 19:00 passió, csonka szentmise, Szent Sír nyitása.

Nagyszombat:

19:00 órakor kezdődik a vigília szertartása, katekumenek keresztelése, a szentmise után

kb.20:30-kor körmenet és ételszentelés.

Húsvétvasárnap:

Szentmise: 10:30-kor érseki asszisztenciás.