Így változott a köznevelési törvény

Alábbi összefoglalónkban a Nemzeti köznevelési törvény, a pedagógusokat és egyéb, köznevelési intézményekben dolgozókat érintő főbb változásokat összegzi.

A cikk több mint 3 éves. Tartalma elavult információt tartalmazhat.
2012. szeptember 08. szabo.daniel

Alábbi összefoglalónkban a Nemzeti köznevelési törvény, a pedagógusokat és egyéb, köznevelési intézményekben dolgozókat érintő főbb változásokat összegzi.


Előző cikkünkben az alaposan újratervezett köznevelési törvény diákokra vonatkozó rendelkezéseit összegeztük, ezúttal lássuk a dolgozókat érintő változásokat.

Nem pedagógus dolgozók száma
Amelyik iskola állami fenntartású, ott a törvény az egyes területek munkaköreiben foglalkoztatható alkalmazottak számát is megszabja.
–    a nem pedagógusok száma a fent nevezett intézményekben legfeljebb a pedagógusok teljes munkaidőre átszámított létszámának 20%-a; szakközépiskolában 30%-a; kollégiumban 50%-a [61. § (5) bekezdés]

Hídprogramok (hatályos: 2013. szeptember 1-jétől)
–    Híd –I a középiskolába fel nem vett tanulókat készítik föl középiskolás tanulmányokra
–    Híd-II a legalább 6 osztályt végzett és 15 év fölötti tanulók fölkészítése a szakiskolára

Munkaidő (hatályos: 2013. szeptember 1-jétől)
–    a munkaidő 80%-át a munkahelyen kell tölteni, heti maximum 26 órában további foglalkozások megtartása rendelhető el [62. § (5) és (6) bekezdés]

Állami irányítás (2013. január 1-jétől)
–    a kormányhivatal feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és köznevelés-fejlesztési tervet készít, ezt ötévente revideálja [75.§ (1) bekezdés]
–    a települési önkormányzat az államtól átveheti az intézményeit működtetésre [74. § (1) bekezdés]
–    a kormányhivatal ötévente pedagógiai-szakmai ellenőrzést tart az intézményekben [87.§ (1) bekezdés)
–    a kistelepüléseken, ahol legalább 8 szülő kéri, a kormányhivatal óvodát, alsó tagozatot működtet, ha ennek feltételei 3 évig biztosítottak demográfiailag [89.§ (1) bekezdés]

Intézményvezetői megbízás
–    intézményvezetői szakképzettség szükséges hozzá [67.§ (1) bekezdés]
–    mellőzhető az intézményvezetői pályázat, csak a 3. vagy további megbízatásnál kötelező [(7) bekezdés]
–    megbízás és visszavonás a miniszter jogköre
–    egyházi iskolák esetében is kell a miniszter egyetértése
–    a vezető munkáját a 2. és 4. évben anonim felméréssel kell értékelni [69.§ (4) bekezdés]