Iskoláskorúak és szüleik figyelmébe: jogszabályváltozás!

Alaposan újratervezték, sima „mezeiből” „nemzetivé” lett (ez is), s mivel ez lengi körbe tanuló létünk első meghatározó ciklusát (mindent a felsőoktatásig), ezért érdemes összegezni, hogy mik változtak. A nemzeti köznevelési törvény és változási hullámainak a főleg diákokra vonatkozó részei következnek.

A cikk több mint 3 éves. Tartalma elavult információt tartalmazhat.
háttér
2012. augusztus 30. Családháló

Alaposan újratervezték, sima „mezeiből” „nemzetivé” lett (ez is), s mivel ez lengi körbe tanuló létünk első meghatározó ciklusát (mindent a felsőoktatásig), ezért érdemes összegezni, hogy mik változtak. A nemzeti köznevelési törvény és változási hullámainak a főleg diákokra vonatkozó részei következnek.


Nem részletezzük azokat a részeket, hogy mik módosultak, hiszen azon van a hangsúly, hogy mire kell mostantól figyelnünk, mit betartanunk, mire hivatkoznunk. Az idézett paragrafusok az első ízben most szeptembertől hatályos nemzeti köznevelési törvény megfelelő részei.

Tankötelezettség
– 2014. szeptember 1-jétől az óvoda 3 éves kortól kötelező [8. § (2) bekezdés]
– 2013. január 1-jétől az a gyerek tanköteles, aki a tanévet közvetlenül megelőző augusztus 31-én betölti a hatodik életévét [45. § (2) bekezdés]
– aki 2011/12-ben kezdő tanulók tankötelezettsége a 18. életév betöltéséig tart [97. § (1) bekezdés]

Tanulmányi tartalmak (hatályosak: 2012. szeptember 1-jétől)
– az 1-8. évfolyamokon az oktatás országosan egységes követelményrendszer szerint működik (10. §)
– a szakiskola 3 éves lesz, ezt követően a tanuló két év alatt készülhet föl az érettségire (13. §)
– az iskola mindennapi testnevelést szervez, a heti öt órából legfeljebb kettő váltható ki [27.§ (11) bekezdés]

Kötelező óraszám (hatályosak: 2013. szeptember 1-jétől)
– foglalkozások megtartása heti 22-26 óra időtartamban rendelhető el, az eseti túlmunkát jogszabály fogja szabályozni
– be kell vezetni (részben) a délutáni oktatást, a foglalkozásokat legalább 16 óráig kell megszervezni [27. § (2) bekezdés], majd 17 óráig gondoskodni kell a gyerekek felügyeletéről
– a tanuló alapértelmezetten köteles részt venni a tanórákon felüli foglalkozásokon, ettől csak a szülő kérésére lehet eltérni [55. § (1) bekezdés]
– ha egész naposként működik az iskola, a diák sehogy sem menthető fel a foglalkozásokon való részvétel alól [27. § (2) bekezdés]

Iskolai programok
– az általános és középfokú iskolákban a külföldi kirándulásokat a 7-12. évfolyamokon szervezhetik [9. § (4) bekezdés] ezeket a határon túli kirándulásokat a központi költségvetés támogatja, ennek elbírálásakor előnyt jelent, ha dokumentált cserekapcsolat áll fent a küldő és fogadó állam intézményei között.

Diákjogok
– a Diákönkormányzatok jogai erősen meg lettek nyirbálva, érdemes utánanézni a 48. §-ban (pl. véleményét csak néhány esetben kell kikérni)

Következő részünkben a pedagógusokat érintő és egyéb változásokat foglaljuk össze.