Katolikus családegyesület: nem léteznek „reproduktív jogok”

A Magyar Katolikus Családegyesület üdvözli, hogy a fenntartható fejlődésről szóló RIO+20 világkonferencia kihagyta záródokumentumából a nem létező reproduktív jogokra és a népességszabályozásra való utalást.

A cikk több mint 3 éves. Tartalma elavult információt tartalmazhat.
2012. június 22. czefernek.lena

A Magyar Katolikus Családegyesület üdvözli, hogy a fenntartható fejlődésről szóló RIO+20 világkonferencia kihagyta záródokumentumából a nem létező reproduktív jogokra és a népességszabályozásra való utalást. Az alábbiakban az egyesület állásfoglalását olvashatják.


A RIO+20 konferencia célkitűzése, hogy intézkedéseket javasoljon globalizálódó világunk fenntartható fejlődése érdekében. Kényes kérdésekről van szó, ugyanis például a több és jobbminőségű élelmiszer kellő körültekintés nélküli előállítása, vagy az ivóvízkészletek felelőtlen kimerítése a környezet károsodását idézheti elő, ez pedig hátrányosan befolyásolhatja az eljövendő generációk esélyét a fejlődés továbbvitelére. Meggyőződésünk azonban, hogy bármilyen intézkedés csak akkor érheti el célját, ha tiszteletben tartja az emberi méltóságot és az embernek az élethez való jogát. 

Örömünkre szolgál, hogy a konferenciáról érkező hírek szerint a zárónyilatkozatból sok vita után végül kihagyják a „reproduktív jogok” és a „népesedésszabályzás” kifejezéseket. Az előbbi lényegében az abortuszhoz való jog szinonimája, az utóbbi pedig a népszaporulat mesterséges befolyásolására vonatkozik. Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata és az Európai Emberjogi Konvenció egyaránt leszögezi, hogy az élethez való jog megelőz minden egyéb jogot. A „reproduktív jogokat” semmilyen testület nem ismerte el, semmilyen dokumentum nem rögzíti, hiszen ez ellentétben állna az Európában és világszerte elismert emberi jogokkal. A „népesedésszabályzás” pedig az élet továbbadásának jogát korlátozná, ez pedig sértené a család és az emberi személy méltóságát. 

A Magyar Katolikus Családegyesület elnöksége fontosnak tartja, hogy azok az országok, – így Magyarország is – amelyek az emberi jogokat törvénybe iktatták, tegyenek meg mindent, hogy a RIO+20 konferencia záródokumentumaiban sem ezek a nem létező jogok, sem pedig a rájuk utaló kifejezések ne nyerjenek teret.

Budapest, 2012. jún. 21.

A Magyar Katolikus Családegyesület elnökségének nevében:

Bíró László püspök