Mennyi jár? (I. rész)

A gyermekvállalás és nevelés az öröm mellett jelentős anyagi terheket is ró a családokra. Sorozatunkban a gyermekekkel kapcsolatos rendszeres támogatásokat térképezzük fel és hasznos tanácsokkal szolgálunk ezek eléréséhez. Terhességi gyermekágyi segély (tgyás).

A cikk több mint 3 éves. Tartalma elavult információt tartalmazhat.
2011. július 26. szabo.daniel

A gyermekvállalás és nevelés az öröm mellett jelentős anyagi terheket is ró a családokra. Az állam és a társadalom is elismeri ezeket a költségeket, hiszen a gyermekek mindannyiunk jövőjének zálogai. A családok anyagi támogatását a szociális ellátórendszer több jogcímen teszi lehetővé. Sorozatunkban a gyermekekkel kapcsolatos rendszeres támogatásokat térképezzük fel és hasznos tanácsokkal szolgálunk ezek eléréséhez. Terhességi gyermekágyi segély (tgyás).


A terhességi-gyermekágyi segély a szülési szabadság idejére (maximum 168 nap) jár az édesanyáknak. A jogosultság megszerzéséhez azonban meg kell felelni bizonyos követelményeknek és a támogatás összegét is számos tényező befolyásolhatja.

Az ellátás összege a szülési szabadság kezdő napját megelőző naptári évben keresett jövedelem napi átlagkeresetének 70%-a. Ez azt jelenti, hogy nem az adott évi fizetést, hanem az év január 1-e előttit kell figyelembe venni, történjen a szülés bármely hónapban.

A napi átlagkereset kiszámításához minden olyan jövedelmet figyelembe lehet venni, amely után egészségbiztosítási járulékot kellett fizetni, tehát ide sorolható például az adott időszakra eső prémium, jutalom, végkielégítés összege is. Tehát fontos tájékozódni, hogy a jogosultságot adó időszakban mely jövedelmeink után fizet a munkáltató járulékot.

Amennyiben a szülési szabadság előtti évben nincs legalább 180 napi jövedelme valakinek, úgy lehetőség van a szabadság előtti 180 nap napi átlagát alapul venni, akinek pedig ebben az időszakban nem volt figyelembe vehető jövedelme, annak a minimálbér kétszeresének harmincad része jár.

A jogosultsághoz a szülést megelőző két évben minimum 365 napon át és a szüléskor (vagy minimum negyvenkét nappal előtte) biztosítási jogviszonnyal kell rendelkeznie az anyának. Így ügyeljünk arra, hogy összességében legyenek meg a napjaink és arra is, hogy szülés előtt ne túlzottan korán szűnjön meg a jogviszony.

Egészségbiztosítás szempontjából biztosítottnak tekinthetők mindazok, akiknek munkaviszonya, közalkalmazotti, illetőleg közszolgálati jogviszonya áll fenn, a biztosítási időszakba beleszámíthat a táppénz, a közép- vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán töltött, illetve a rehabilitációs járadék folyósításának ideje is.

Jó tudni, hogy nem jár, vagy csak részben jár a segély annak, aki szülési szabadsága alatt kereső tevékenységet folytat. Amennyiben pedig az ellátás igénylésekor más jogcímen is jogosultak vagyunk támogatásra (pl. táppénzre vagy baleseti táppénz, gyes), akkor választás szerint, de csak egyfajta támogatást vehető igénybe.

A terhességi-gyermekágyi segély iránti igényt a foglalkoztatónál kell bejelenteni szóban vagy írásban és ha a szülés napját megelőző két éven belül más foglalkoztatónál is biztosítási jogviszonyban állt, a jogosultnak be kell szereznie a korábbi munkahelyekről jövedelemigazolást és biztosítási igazolást is. A segélyt a munkáltató bírálja el, a jogszabályok alapján és szintén ő fizeti ki a bérfizetési napon.

Az igényléshez szükséges nyomtatványok és részletes információk a Kormányablakokban és a www.kormanyablak.gov.hu oldalon érhetők el.