Mennyi jár? (IV. rész)

A családok anyagi támogatását a szociális ellátórendszer több jogcímen teszi lehetővé. Sorozatunkban a gyermekekkel kapcsolatos rendszeres támogatásokat térképezzük fel és hasznos tanácsokkal szolgálunk ezek eléréséhez. Családi pótlék és a Gyermeknevelési támogatás.

A cikk több mint 3 éves. Tartalma elavult információt tartalmazhat.
2011. szeptember 12. szabo.daniel

A családok anyagi támogatását a szociális ellátórendszer több jogcímen teszi lehetővé. Sorozatunkban a gyermekekkel kapcsolatos rendszeres támogatásokat térképezzük fel és hasznos tanácsokkal szolgálunk ezek eléréséhez. Családi pótlék és a Gyermeknevelési támogatás.


Családi pótlék
A családi pótlék célja, hogy anyagi segítséget nyújtson a gyermekek nevelésével vagy iskoláztatásával kapcsolatos költségekhez. A nevelési ellátás a születéstől a tankötelezetté válás évének októberéig jár, vagyis a gyermek 6., legkésőbb 8. életévének betöltéséig. Ezt követőn iskoláztatási támogatásról beszélünk, amely a tankötelezetté válás évének novemberétől a tankötelezettség, illetve a közoktatási intézményben folytatott tanulmányok végéig, de legfeljebb annak a tanévnek a végéig jár, amelynek során a gyermek 20. életévét betölti. Jó tudni, hogy az iskoláztatási támogatásra való jogosultság megszűnését követően is van lehetőség bizonyos esetekben családi pótlékot igényelni, ennek feltételeiről a Magyar Államkincstárnál (MÁK) vagy a Kormányablakokban érdeklődhetünk.

A családi pótlékot a szülő igényelheti. Az ehhez szükséges formanyomtatványok letölthetőek a Magyar Államkincstár honlapjáról és a Kormányablakokban vagy a MÁK területi kirendeltségeinél lehet benyújtani azokat, a szükséges iratok másolataival együtt.

A családi pótlék összege a gyermekek számától illetve attól függ, hogy a szülő egyedülállónak minősül-e. Emelt összeget kaphatnak azok, akiknek gyermeke tartósan beteg vagy fogyatékos.
Jelenleg a családi pótlék összege egygyermekes család esetében 12.200 Ft, kétgyermekes család estében gyermekenként 13.300 Ft, három- vagy többgyermekes család esetén gyermekenként 17.000 Ft. Az egyéb speciális esetekben ettől eltérő összegű juttatás pontos mértékét, a vonatkozó jogszabály tartalmazza.

Gyermeknevelési támogatás (Gyet)
Gyermeknevelési támogatásra azok a szülők jogosultak, akik három vagy több kiskorút nevelnek. A támogatás a legfiatalabb gyermek 3. életévének betöltésétől 8. életévének betöltéséig jár, azonban automatikusan megszűnik, ha a legidősebb gyermek betölti a 18. életévét.

A támogatás összege a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegével azonos (2011-ben ez 28.500 Ft), de jó tudni, hogy ebből még nyugdíjjárulék kerül levonásra. A támogatás időtartama alatt maximum heti 30 órás keresőtevékenységet folytathatunk, kivéve hogyha a munkavégzés otthonról történik.

Fontos azzal is tisztában lenni, hogy aki egyidejűleg gyermekgondozási segélyre, gyermeknevelési támogatásra, táppénzre, baleseti táppénzre, terhességi-gyermekágyi segélyre, illetőleg gyermekgondozási díjra is jogosult, választása szerint csak az egyik ellátást veheti igénybe.

A kérelmet egy formanyomtatvány kitöltésével és az ezen megnevezett iratok mellékelésével nyújthatjuk be a lakóhely szerint illetékes MÁK fiókban vagy bármelyik Kormányablakban.