Miért és kinek adtuk a Családháló díjakat?

Szombaton előszor adtuk át a Családháló-Díjakat mindezknak, akik az olvasói jelölések után kiválasztásra kerültek. Mit tettek a díjazottak, amivel kiérdemelték elismerésünket? Olvassátok el!

A cikk több mint 3 éves. Tartalma elavult információt tartalmazhat.
családháló díj
2013. március 24. Paulik András

Szombaton előszor adtuk át a Családháló-Díjakat mindezknak, akik az olvasói jelölések után kiválasztásra kerültek. Mit tettek a díjazottak, amivel kiérdemelték elismerésünket? Olvassátok el!


2012. év szülészete – Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ

A Schöpf-Mérei Ágost Kórház Szülészete nem egyszerűen “csak” szülészet, hanem anyavédelmi központ is volt, amely lelkiismeretes szakemberei révén több évtizede nyújtott támaszt és segítséget a kismamáknak és családjaiknak. A szülészet igyekezett az alternatív szülészeti módokat elősegíteni. A szülészorvos és a szülésznő is szabadon választható volt az intézetben, és mindennapos gyakorlat volt a papás szülés is.

Az intézet a koraszülött-ellátással is intenzíven foglalkozott, ehhez kapcsolódóan érkezett hozzánk is a jelölés, hogy egészen kis súllyal született gyermek a kórház dolgozóinak köszönheti életét, és azóta egészséges, virgonc gyerekké cseperedett. A központ klasszikus feladatai közé tartozott a problémás terhesek, várandós nők, kismamák segítése, valamint több mint tíz évig működött a krízishelyzetben lévő anyák programja és az inkubátor program is. A Schöpf-Merei portája elé 1996. május 16-án került ki a babamentő inkubátor, amelyben több mint 20 csecsemőt helyeztek el.

A második Gyurcsány-kormány egészségügyi minisztere, Molnár Lajos egészségügyi reformja során bezárásra ítélték a kórházat. 2007 áprilisától az intézmény már csak szakrendelést láthatott el. A Demszky Gábor vezette Fővárosi Közgyűlés pedig (melynek tulajdonában állt az intézmény) 2008. június 26-án megszavazta a végleges bezárását.

Az intézmény posztumusz kitüntetését Dr. Garamvölgyi György, kórház igazgató főorvos vette át.


2012. kórházi gyermekorvosa – Dr. Marosi Anikó

Dr. Marosi Anikó főorvos asszony a Heim Pál Gyermekkórház Madarász utcai kirendeltségén működő  gyermekhematológiai osztályon dolgozik. Sok évtizedes önzetlen munkájával és emberségével jelentős mértékben hozzájárult a vérzékeny és az egyéb hematológiai betegségben szenvedő betegek gyógyulásához és életminőségük javításához. A hemofíliás betegek végtelenül sokat köszönhetnek a Főorvos Asszonynak,  aki az ország legkorszerűbb, európai színvonalú komprehenzív gyermek hemofília gondozó központját hozta létre a korlátozott erőforrások ellenére.

Becsületes, lelkiismeretes,önzetlen munkája révén rengeteg kisgyermek gyógyult osztályán és kapott megfelelő kezelést. A kis hemofiliásokat mindig szeretettel fogadta és adta meg nekik és szüleiknek a megszívlelendő tájékoztatást, gyógykezelést. Határozott fellépésével, meggyőző, hiteles személyiségével azt a támogatást jelenti, ami egy ilyen, ritka, de súlyos betegségnél nagyon fontos mind a gyermek, mind a szülők számára.  A döntései mindig megalapozottak és maximálisan a gyermek szempontjait veszi figyelembe.

Sajnos a főorvos asszony személyesen nem tud jelen lenni a díjátadón.


2012. év kórházi gyermekápolója – Kovács Sándorné

Kovács Sándorné, Marcsi a Bethesda Gyermekkórház csecsemő osztályának főnővére 1984. óta dolgozik a kórházban. Akkor még pályakezdő gyermekápolóként, ma már az osztály főnővéreként tesz eleget a hivatásának.

A vizsgálatok előkészítésében és kivitelezésében a beteg csecsemők iránt érzett szerető gondoskodása vezeti. Magas szintű szakmai tudással, gyakorlati tapasztalattal rendelkezik. A napi munkája során rendületlenül tanítja – oktatja a beteg gyermekük mellett tartózkodó édesanyákat, nem csak a beteg gyermek körüli teendőkre, hanem az egészséges csecsemők gondozására vonatkozóan is.

Gondot fordít arra, hogy a kis betegeken kívül a külföldről érkező családok egyéni igényét is figyelembe vegye. Gyakran érkeznek az osztályra különböző nemzetiséghez tartozó beteg gyermekek is. Így ők hozzák magukkal az országukra jellemző kultúrát, ezen belül vallási, táplálkozási közösségi életbeli szokásaikat. Ez nagy kihívást jelent az osztály ápolási munkájának megszervezésében, de igényes személyiségéből fakadóan maximálisan igyekszik megfelelni ennek az elvárásnak is.

A hosszú hónapokon keresztül ápolt súlyos állapotú gyermek szüleit segíti a betegség folyamatának megértésében, az otthoni ápolás előkészítésében, a szülő, nagyszülők egymás közötti kapcsolatának megerősítésében.  

Fogadja szeretettel a Családháló Díjat!


2012. év házi gyermekorvosa  Dr. Petrovicz Éva

Dr. Pertovicz Éva  több évtizede önfeláldozó, önátadó tevékenységet folytat Győrszentiván közösségben. Neki mindegy, kicsi a gyerek vagy nagy, beteg, vagy egészséges, akkor is az Ő “része”. Érdekli élete, öröme, bánata. Mindig felcsillan a szeme, ha meglát valakit. Amikor orvosi vizsgálatra viszik a szülők valamelyik gyermeküket, nemcsak a beteggel foglalkozik, a gyógymód megállapítása után sosem feledkezik meg arról, hogy a testvérekről érdeklődjön. Sőt! Ami nagyon jólesik egy beteg gyermek mellett virrasztó anyának, apának: bátorítja, bíztatja, segíti a szülőket gyermekük ápolásában, kezelésében, a további betegségek megelőzésében, az egészséges életmód kialakításában. A gyermekek betegségét nem külön-külön egyenként látja, hanem a családunkban együtt. Minden beteggel azon a szinten beszél, melyet a páciens megért. Soha nem akarja latinul elmagyarázni mi a betegség. Soha nem öntelt, kellő alázattal kezeli a betegeket.

Több történetet is kaptunk, amelyben orvosi hozzáértése és emberi közbenjárása a gyerek életét mentette meg. Legyen szó a kislányról, aki bár nem az Ő betege volt mégis Ő juttatta el megfelelő terápiás kezelésre, vagy önkéntes kórházi látogatása, amikor vizsgálatokat kért és ezzel előzött meg komoly problémát.

Olvasóink azt a fajta odafigyelést, mely a család egészére, a kis beteg „hátterére” is kiterjed, csak Éva néninél tapasztalták!  Személyesen is tapasztaltuk nagy szerénységét és azt a meggyőződését, hogy csak így érdemes ezt a munkát végezni

Családháló Díjunkkal ezt a szeretetet szeretnénk neki visszaadni!


2012. év védőnője kategóriában Juhász Sándorné

Juhász Sándorné Icuka, immáron 34 éve lát el védőnői feladatokat. Fáradtságot nem kímélve, önzetlenül dolgozott területi védőnőként Isaszeg közösségéért, egészségéért.

Folyamatosan nyomon követi a gyermekek testi-lelki-szociális fejlődését. Munkája színterei gyakran a családok otthona, az óvoda, valamint az Egészségház, ahol személyes tanácsadást tart mindenkinek, aki a tanácsát kéri. Az egészségmegőrzéssel kapcsolatos szűrővizsgálatok, városi programok szerves résztvevője, illetve a szervezési feladatokban is tevékenyen közreműködik. Az előírt védőnői munka mellett folyamatosan részt vesz továbbképzéseken, szakmai napokon. A munkája számára inkább hivatás, mint kötelességtudatból végzett feladat. Tanácsait, szakmai véleményét úton-útfélen kérik a lakosok, ezért munkáját nem csak „munkaidőben”, hanem állandóan maximális lelkesedéssel, odaadással végzi. Mindenki számára van egy mosolya, egy jó szava és természetesen jó tanácsa. A helyi Családsegítő Szolgálattal együttműködve próbál megoldást találni a hátrányos helyzetű családok mindennapi problémáira is.

Kollégái, gondozottjai felnéznek rá, szakmai kiválóságát város szerte elismerik. Munkássága alatt több generáció nőtt fel, akik pályafutása kezdetén születtek körzetében, ma már fiatal szülőkként kérik a tanácsát. Kedves szavait, odaadó gondoskodását minden család szívesen veszi.

Fejezze ki a Családháló-Díj nagyrabecsülésünket!


2012. év Családi Napközije – Szendrői Református Családi Napközi

2011 decemberében a szendrőládi református parókián alakult meg először egy kis csoport, majd később két Családi napközi is, az idejárók hátrányos helyzetű családokból származnak. Magatartásbeli és viselkedésbeli problémák jellemzőek rájuk, nehéz szociális helyzetük miatt. Éppen ezért a napközi létrejöttének célja, hogy segítsék ezeknek a gyerekeknek a felemelkedését és a társadalomba való beilleszkedését. A diákok tanulmányi eredménye majdnem egy egész jegyet javult, magatartásukban történt változásokról pedig, mind az iskola tantestületétől, mind a település lakóitól pozitív visszajelzéseket kapni. A napközibe járó fiúk maguk készítetek egy focizásra alkalmas területet, a nevelők vezetésével terepet rendeztek, kaput késztettek, festettek. Az idejáró gyerekeket tehát, a sport által csapategységre, az összehangoltságra, a bizalomra, a győzni akarásra és a vereség kudarcát elviselésére tanítják.

A napközi keresztény értékrendet követ és ezt próbálja a gyermekek számára közérthetővé tenni. Ezek a hátrányos helyzetű gyerekek, fontosnak, értékesnek érezhetik magukat itt, megízlelhetik a közösség építő hatását, felkészülhetnek – a napközi programjaival – a családban megélendő szerepekre, és erkölcsi alapokra helyezhetik életüket.

A családi napközi létrejöttét volt, aki kétségekkel fogadta, hogy vajon milyen eredményeket érhetnek el egy olyan községben, mint Szendrőlád.  Kellemesen csalódniuk kellett, mert a napközi céljaiban és értékeiben egyértelműen látszik, az odajáró fiatalok jellemének pozitív irányú változása – legyen szó az idősekhez való hozzáállásról, vagy magaviseletükben észrevehető változásokban

A Szendrőládon működő családi napközi az esélyegyenlőség megteremtéséhez, a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók fejlődésnek segítéséhez nagymértékben hozzájárul. Bár családi napközi még csak bő egy éve működik, az általuk elért eredmények vitathatatlanok és gyermekek fejlődése kézzel fogható, diákjaik, mind hitben, mind erkölcsben, mind tudásban is komoly előrelépést mutatnak.

A Családháló Díjat a családi napközi munkatársa Kujan Szabolcs vette át.


2012. év Bölcsődéje – Törökszentmiklós Város Bölcsődéje

A bölcsődei és bölcsődei kisgyermeknevelő kategóriában számtalan jelölést kaptunk. Ha egy szülőnek félelmei vannak a bölcsődékkel kapcsolatban a családháló oldalán található fórumokat ajánlom olvasásra, mert kiderül, hogy mennyire szeretetteljes, szakmailag is megalapozott munka folyik ezekben az intézményekben országszerte és nagyon jó dolguk van a gyerekeknek a kisgyermeknevelők gondozásában. Ezért is volt nehéz a választás.

A törökszentmiklósi városi bölcsődéről szólnak most dicsérő szavaink, de kérem, hogy a többi bölcsőde és kisgyermeknevelő is nyugodtan vegye magára.

Messzemenőleg a legmeggyőzőbb érv a bölcsőde mellett az ott dolgozók emberi és szakmai hozzáállása, mely példaértékűnek tekinthető. Egyik mottójuk, hogy csak az a gyermek tud szeretetet adni, aki szeretetet is kap.  A bölcsőde szakmai tevékenységének is egyik alapja az az értő figyelem, amellyel külön-külön fordulnak az egyes gyermekek igényeihez, és igyekeznek maximálisan eleget tenni azoknak. Olvasóink beszámolnak róla, hogy rég nem tapasztaltak intézményi kereten belül ennyi kedvességet, empátiát, türelmet, mint a ebben a bölcsődéjében. Az intézmény minden dolgozója mosolyogva, segítőkészen fordult a szülők és gyerekek felé. Az összes felmerülő kérdésre maximális tájékoztatást, félelmekre megnyugtatatást, vigasztalást, gyermeknevelési kérdésekhez gyakorlatias útmutatást kapnak. Jó tudni, hogy van még a világon egy olyan remek hely, ahol nem csak munkaként veszik ezt a szakmát, hanem mint egy nagycsaládként gondoskodva a gyermekek jó közérzetéről, jó hangulatukról és boldogságukról.

Az intézmény vezetőasszonyt ötletessége, utánjárása, lehetősségek megragadása jellemzi, mely a bölcsi folyamatos szépülését eredményezi. Mindezek mellett van ideje arra is, hogy a gyerekekkel is játsszon, énekeljen. Nemcsak a gyerekek, hanem a családok is részesülnek a kapott támogatásokból. Szintén a bölcsőde vezetését dicséri, hogy az épület és az udvar adottságaiból a legtöbbet hozták ki, gyönyörű játszókert, lezárható teraszok és ehhez a forrásokat is előteremtették.

Saját konyhával rendelkezik a bölcsőde, melyet jól kihasználva változatos, egészséges és nagyon finom ételekkel táplálják nem csak a gyerekeket, hanem az időseket és kismamákat is, akik az ebédet hordják.

A bölcsődét jelölők rajtunk keresztül is köszönik a felejthetetlen családi napokat, gyereknapi pizzapartit is!

Fontos kezdeményezés még a Csemete Klub, melyet vasárnap délelőttönként tartanak még nem bölcsis gyerekeknek, anyukáknak, hogy közösségi élményt, nevelési segítséget adjanak!

A díjat Dancza Istvánné, a bölcsőde vezetőjévette át.


2012. év Bölcsődei Kisgyermeknevelője – Labancz Csabáné, Jutka, aki a kazincbarcikai II. számú bölcsőde kisgyermeknevelője

Labancz Jutkaként érkeztek hozzánk a jelölések, mind a szülők, mind a munkatársak és fiatal gyakornokok is pozitívan nyilatkoztak róla. A gyerekeket hamar megnyeri derűs, dalos személyiségével. Rugalmassága mellett munkáját nagy precizitással végzi, hamar érzékeli a gyermekeknél esetleg fellépő problémákat és maximálisan segíti a szülőket a kivizsgálásban, a megfelelő fejlesztések megkeresésében.

Mindenki kiemelte nagy kedvességét, empatikusságát, azt az ember minőséget, ami miatt jó vele együtt lenni. Szakmai igényessége kiemelkedő, mivel nagy tapasztalata ellenére is fontosnak érezte, hogy hivatását főiskolai végzettséggel is megerősítse. Énekelve-dalolva különleges aurát von maga köré az összes gyereket elvarázsolva. Korosztályban és szociális helyzetben is változatos csoportokat is nyugodtan, szeretettel vezet, a gyerekeknek mind a fizikai, mind az érzelmi szükséglete ki van elégítve, ez különösen kiemelhető a  halmozottan hátrányos helyzetben lévő gyerekek esetében. Odafigyelése, szeretete nemcsak a bölcsőde küszöbéig tart, a szülőket is mérhetetlen kedvességgel fogadja bármilyen helyzetben! Szinte már családtagként tekintenek rá!


2012. év Különdíjasa

Hajdú Ágnes – ADHD Magyarország Alapítvány és az Alapítvány által létrehozott Alternatív Terápiás Központ  alapító szakmai vezetője

Az ADHD – angol betűszó, attention deficit and hyperactivity disorder rövidítése. Magyar megfelelője figyelemzavar-hiperaktivitás, hiperkinetikus zavar(HKZ), hiperaktivitás.

Hajdú Ágnes – Személyiségével, elfogadó attitűdjével, magas szakmai tudásával, számtalan gyermek és család életútját segítette, s teszi fáradhatatlanul mai napig is. Rendkívüli lelkesedéssel érdekvédelmi  szervezetet segített létrehozni, melyet mára már hazánkon kívül is elismernek.  Az Alapítvány segít megkeresni a gyerekek számára a megfelelő oktatási intézményt,a megfelelő terápia beállítását és az erre alkalmas egészségügyi intézményeket. ADHD Magyarország Alapítvány 2009-ben létrehozta  önálló jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységét az Alternatív terápiás központot IS.

Ezek a ADHD-s, sokszor csak  hiperaktívként nevezett gyerekek bár általában nagyon jó képességűek, sajátos nevelési igényük miatt olyan kihívások elé állítják az iskolákat és családokat, amelyeket nem tudnak megoldani. Ágnes és az alapítvány sok családi tragédiát is megelőz azzal, hogy megfelelő módon foglalkozik velük.

Hajdú Ágnes szakmai elhivatottsága, szervezőkészsége, lelkesedése követésre méltó. Elkötelezettsége az ADHD-s gyerekek megsegítésében, számos gyermeknek és családnak jelent segítséget és lelki támogatást, messze túllép az egyéni segítség szintjén, amikor szervezi az ADHD hazai és nemzetközi konferenciáit, kerekasztal-beszélgetéseit és nem utolsó sorban felhívja, a döntéshozók figyelmét a terület problémáira, nehézségeire, megoldatlan feladataira.  Munkája nagyban hozzájárul, hogy a területen dolgozó szakemberek megoszthatják tapasztalataikat és kutatási eredményeiket, ezáltal elősegítve a hatékony megoldások a pedagógiai, fejlesztő pedagógiai gyakorlatba átkerüljenek.

Munkatársaival is nagyon jó a kapcsolata, rendkívüli érzékenységgel segít a problémáikat megoldani, szervezi a szabadidős programokat (színház látogatás, utazások, születés és névnapok)  Táborokat szervez, minden programban részt vesz, a közösségi élet motorja.

Fogadja elismerésünket!


A Családháló csapata nevében ezúton is gratulálunk a díjazottaknak!

 

(Fotók: Ancsin Gábor)