Mitől biztonságos egy gyermekjáték?

Az elmúlt években jelentősen javult a gyermekjátékok biztonsága, ugyanakkor továbbra is vannak tipikus hiányosságok, melyek ellen fel kell lépni. Engedélyeztetési kötelezettsége egyetlen játékgyártónak sincsen, a biztonságért a felelősséget viszont neki kell vállalniuk. Arra voltunk kíváncsiak, milyen korlátokat szabnak a gyermekeinket játékokkal ellátó cégeknek.

A cikk több mint 3 éves. Tartalma elavult információt tartalmazhat.
2011. október 11. szabo.daniel

Az elmúlt években jelentősen javult a gyermekjátékok biztonsága, ugyanakkor továbbra is vannak tipikus hiányosságok, melyek ellen fel kell lépni. Engedélyeztetési kötelezettsége egyetlen játékgyártónak sincsen, a biztonságért a felelősséget viszont neki kell vállalniuk. Arra voltunk kíváncsiak, milyen korlátokat szabnak a gyermekeinket játékokkal ellátó cégeknek.


Javuló tendencia
Nagy általánosságban kijelenthető, hogy az elmúlt években-évtizedekben jelentősen javult a gyermekjátékok biztonsága. Ezt támasztja alá a RAPEX (az Európai Bizottság által működtetett Közösségi Gyors Tájékoztatási Rendszer, amelynek célja a tagállamok közti gyors információcsere súlyos kockázat esetén) idei első féléves jelentése, amelyből kiderül: jelentősen csökkent a bejelentések száma. A félévben összesen 726 darab jelzés érkezett a tagállamokból. A 2010-es azonos időszak adataival (1185 db értesítés) összevetve 39%-os csökkenés következett be. A 28 értesítést küldő országból Magyarország az összes értesítések 4%-át (25 db) küldte el a Bizottságnak a RAPEX-en keresztül. Minden EU tagország legalább egy értesítést küldött a RAPEX felé, hasonlóan, mint tavaly. Az összes bejelentés 24 termékkategóriára vonatkozik, ezek közül 22 százalék játék volt érintett.

Mint azt megkeresésünkre a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (NFH) Piacfelügyeleti Főosztályának munkatársa elmondta, a gyermekjátékok területe nagyon jól szabályozott, talán éppen ezért nem meglepő, hogy a biztonságuk évről évre javulást mutat. Ugyanakkor – hangsúlyozta – vannak vissza-visszatérő hibák, hiányosságok. Példaként említette a nem rögzített teleptartó-fedeleket, amelyek miatt a gombelem hozzáférhető a gyermek számára, és amelynek a higanytartalma miatt kémiai kockázat áll fenn. Továbbra is találni magas ftalát-tartalmú PVC játékokat, habár ezek száma évről-évre csökken. Ftalát tartalmú bébijátékkal már nemigen találkozik a hatóság, ami örvendetes, mert ez az a korosztály, amelyik a legkiszolgáltatottabb.

A NFH feladata az, hogy amennyiben a piacon nem biztonságos termékeket talál, intézkedjen, a veszélyes terméket kivonatja a fogalomból, ha szükséges a fogyasztóktól is visszahívatja. Az intézkedések címzettje elsődlegesen a gyártó vagy az importőr, de biztonsági kérdésekben a forgalmazó is, természetesen kellően arányos mértékben felelősségre vonható – magyarázza Csonkáné Kojnok Magdolna.

A szabványokban éles határvonal van a 3 éves kor alatti illetve feletti korú gyermekeknek szánt játékokkal kapcsolatban: a legkisebbeknek gyártott termékeknek kell természetesen a legszigorúbb előírásoknak megfelelniük.

Ugyancsak a jogszabály és a szabványok hatékonyságát méltatja az NFH Mechanikai és Villamos Laboratóriumának vezetője. Városi Istvánné leszögezi, minden játéknak, függetlenül attól, mely korosztálynak készül, meg kell felelnie a “Gyermekjátékszerek biztonsága” MSZ EN 71 szabványsorozatnak. Az MSZ EN 71-1 szabvány kizárólag a játékok mechanika és a fizikai tulajdonságainak előírásait rögzíti, tartalmazza azok vizsgálati módszereit.
E szabvány elsősorban a játékokra vonatkozó általános követelményeket tartalmazza,. Ezen, általános követelményeken túl még szigorúbb követelményeknek kell megfelelnie a 0-3 éves korú gyermekeknek szánt játékoknak.

Hogyan határozzák meg, hogy egy adott játék mely korcsoport számára alkalmas?
A szabványban külön fejezet vonatkozik a 3 év alatti számára készített játékokra. A 0-3 éves korig ajánlottak a szabványban több esetben konkretizáltak: pl. ülni még önállóan nem képes gyermekek játékaira külön szabályok vonatkoznak, (pl. csörgő, sípoló játékok, forgó játékok) E játékokat könnyű besorolni és általában nincs is probléma velük.

A gond mindig azokkal a játékokkal van, amelyekkel kicsik és nagyok is játszhatnak, ilyen pl. az építőjáték, a játék baba, a puha, kitömött játék stb. Elsősorban a gyártó szándéka az irányadó, de ez felülbírálható a hatóság által. Annak eldöntését, hogy egy játék 3 év alattiaknak, vagy felettieknek való, segít eldönteni egy Uniós CEN útmutató, amely várhatóan a közeljövőben magyarul is meg fog jelenni. Ez mind a gyártóknak, mind a hatósági és vizsgáló intézeti szakembereknek nagy segítséget jelent.

„Figyelembe vesszük a gyártói szándékot, de ha a jelölések, feliratok helytelenek, azt korrigálnia kell a gyártónak  – fogalmaz Csonkáné Kojnok Magdolna piacfelügyeleti munkatárs.
A gyártó önállósága és felelőssége lényegesen nagyobb a korábbi rendszerhez viszonyítva. Ennek ellensúlyozásaként a piacfelügyeletnek kell szigorúbban és hatékonyabban működnie.

Érthető óvatosság
Hogy miért találkozunk sokszor olyan játékkal, mely ránézésre a legkisebbeknek is megfelel, viszont a gyártó 3 éves kortól ajánlja? A szakember szerint egyszerű óvatosságról van szó: a gyártó így foglal állást, persze a szülő, ha biztos a dolgában, felülvizsgálhatja ezt. A dolog kicsit hasonlít a TV-műsorok karika-rendszeréhez: sok olyan műsorra kerül karika ami nem indokolt teljesen és fordítva.

Az előírások minden esetben a biztonsághoz kötődnek, az azoknak való megfelelés az elsődleges. Korhatárhoz kötni a használatot csakis abban az esetben kell, ha veszély is korhatárhoz köthető. Például a különböző kémiai kísérletező játékokat el kell látni olyan figyelmeztetéssel, mely meghatározza a használók alsó korát, és ezeket a játékokat csak szülői felügyelet mellett szabad használni. Bizonyos esetekben indokolt alsó vagy felső korhatár feltüntetése, a gyártói kötelezettség. Európa-szerte és itthon is gyakori hiba a játékokkal kapcsolatban a kisméretű alkatrész jelenléte olyan játékban, amely a kicsik számára alkalmas. Sokszor a gyártó ráírja ugyan az adott játékra, hogy csak 3 éves kor felett ajánlja, de ha a fogyasztóvédők – a játék jellegénél fogva – alkalmasnak találják a legkisebbeknek is, akkor ezen kis alkatrészeket el kell távolíttatniuk.

Mindenesetre a lényegében „liberalizált” játékpiac jól, önszabályozó módon működik. A jogszabályi előírások szerint a gyártó vagy képviselője köteles a játék biztonságos használatáról meggyőződni, ezt a CE megfelelőségi jelölés (A CE megfelelőségi jelölés azt mutatja, hogy a termék megfelel az alapvető biztonsági és védelmi követelményeknek, valamint azt, hogy az előírt megfelelőség-értékelési eljárást elvégezték. CE megfelelőségi jelöléssel csak az új megközelítésű irányelv által szabályozott termékeket szabad ellátni. A megfelelőségi jelölés alkalmazása önmagában nem elegendő, a használat jogosságát a gyártónak, illetve az importőrnek megfelelő dokumentációval igazolni kell és kérésre azt a piacfelügyeleti hatóságoknak be kell mutatni.) feltüntetésével igazolni, illetve a rendeletben felsorolt dokumentációkkal alátámasztani azok jogszerű használatát.