Most akkor kell nyelvvizsga a diplomához?

Az utóbbi hónapokban a készülő új felsőoktatási törvény kapcsán sokat lehetett hallani arról, hogy az új szabályozás alapján sokan mentesülhetnek a diploma átvételéhez szükséges nyelvvizsga követelmények alól.

A cikk több mint 3 éves. Tartalma elavult információt tartalmazhat.
2012. január 19. szabo.daniel

Az utóbbi hónapokban a készülő új felsőoktatási törvény kapcsán sokat lehetett hallani arról, hogy az új szabályozás alapján sokan mentesülhetnek a diploma átvételéhez szükséges nyelvvizsga követelmények alól. Sokan reménykedhettek a karácsony előtti hetekben, hogy az – esetleg évekkel ezelőtt megszerzett – abszolutórium és záróvizsga után megszűnik az az egyetlen feltétel, ami elválasztja őket attól, hogy diplomás emberré váljanak. A reményeket szertefoszlatta az elfogadott törvény, amely szigorú feltételeket szab a mentesség eléréséhez.


A 2012. január 1-je óta hatályos nemzeti felsőoktatási törvény szerint általános mentességet, az előírt nyelvvizsga megszerzése alól az kaphat, aki a 2015/2016-ostanévig záróvizsgázik és negyvenedik életévének betöltése után kezdte meg felsőfokú tanulmányait.

A többiekre más szabályok vonatkoznak. Az első korlátozás, hogy a mentesség megállapítása az adott intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatától függ, tehát az, hogy kérik-e a diplomához a nyelvvizsga bemutatását, intézményenként változhat.

Ezzel kapcsolatban jó tudni, hogy az „amnesztia” ötletének felmerülésekor a legtöbb egyetemi, főiskolai vezető úgy nyilatkozott, az intézmény, illetve a kiadott diploma presztízse miatt nem engedhetik meg, hogy igazolt nyelvtudás nélkül szerezzék meg a hallgatók a végzettségüket. Ennek fényében legalábbis kétséges, hogy a felsőoktatási intézmények miként fognak viszonyulni a mentesség lehetőségével őket megkereső hallgatókhoz.

A képletet tovább nehezíti, hogy még az intézmény beleegyezésével sem lehet egyszerűen megúszni a nyelvvizsga letételét, ugyanis – amennyiben mód van rá az adott intézményben – ha a hallgató a sikeres záróvizsgáját követő három éven belül nem mutatta be az államilag elismert nyelvvizsgáját, az egyetem által szervezett nyelvi vizsgát kell letennie a diploma átvételéhez. Mindezen rendelkezések azokra alkalmazható utoljára, akik a 2012/2013. tanévben záróvizsgáznak.

Az amnesztia tehát egyáltalán nem teljes körű, így azok örülhetnek, akik óva intettek a mentességtől. Magyarország ugyanis még mindig messze elmarad nyelvtudás tekintetében, akárcsak a környező országoktól is. A diploma megszerzése pedig eddig is komoly ösztönző volt sokak számára, hogy nyelveket tanuljanak. Az új szabályozással ez így is maradhat.