Nem a méret a lényeg

A cikk több mint 3 éves. Tartalma elavult információt tartalmazhat.
2011. július 16. szabo.daniel

Mint arról korábban beszámoltunk, pénteken szakmai konferenciát tartottak Budapesten a Nagycsaládosok Országos Egyesülete (NOE) és a Konrad Adenauer Alapítvány közös szervezésében. Az eseményen átadták a NOE által még 2005-ben alapított „Családbarát Önkormányzat Díjat”, melyet ezévben a mindössze 690 lakosú Cégénydányád, Dunaharaszti, Gyenesdiás, Gyula és Kétsoprony kapott.


A családok érdekeinek képviselete mellett a NOE támogatni, bátorítani igyekszik miden olyan kezdeményezést, jó példát, amely a gyermekvállalást ösztönzi, illetve a gyermekes családok életfeltételeinek javítását szolgálja. E törekvés hívta életre a „Családbarát Önkormányzat Díjat”, amelyet az Egyesület elnöksége alapított 2005-ben és amelyet minden évben július 11-éhez, vagyis a Népesedés Világnapjához kapcsolódóan adunk át a díjazott önkormányzatoknak.

A díjra helyi közösségeink, szakértőink tagjai tesznek javaslatot egy 15 pontos szempontrendszer alapján.

A kezdetektől összesen 24 önkormányzat kapott díjat. Egészen kicsi települések és nagyvárosok egyaránt megtalálhatóak a jó példák között.

Összeállításunkban röviden bemutatjuk az ezévi nyerteseket:

Cégénydányád

Cégénydányád településen mindössze 690 lakos él. A 2010. októberében megalakult új képviselő- testület az egyik legfontosabb feladatának a munkahelyteremtést és megtartást, az intézményeik fenntartását tartja. A megújult óvodába szívesen járnak a gyermekek, az iskola – melyet öt település működtet- megfelelő képzést nyújt a nagyobbak számára. Pályázati forrásból korszerű számítástechnikai eszközöket – számítógépeket, interaktív táblát- sikerült beszerezniük.

Az önkormányzat többféle módon és eszközzel támogatja a gyermekeket, nagycsaládosokat. Biztosítja az iskoláztatáshoz, étkeztetéshez kapcsolódó kedvezményeket, részt vesz a nyári gyermekétkeztetésben, melynek keretében 18 éves korig egész nyáron át ingyen ebédet biztosít minden gyermeknek. Továbbá csatlakoztak az iskolatej programhoz is.

Az önkormányzat a jogszabályokban előírt szociális juttatásokat biztosítja az itt élők számára, a kötelező ellátásokon túlmenően adósságkezelési szolgáltatást, támogatást biztosít, melynek bevezetése az új képviselő- testület első döntései között szerepelt. Az eltelt kilenc hónapban 8-10 család adósságkezelése indult meg, amely több esetben a közüzemi szolgáltatások kikapcsolásának elkerülését eredményezte. Második éve pályáznak a Héra Alapítványhoz a rászoruló családok energiaköltségeinek enyhítésére.
 
A településen most záruló egészségprogram fél éven át több rendezvényre is hívta a lakosságot, gyermekeket. Volt családi, ifjúsági sportnap, drog-prevenciós előadás, kerékpártúra.  

A helyi nagycsaládos csoport rendezvényeit anyagilag és természetben nyújtott segítséggel is támogatják. Támogatásukkal érkezett a Nagycsaládos Mikulás, segítették a gyereknap megvalósítását, helyet biztosítottak filmvetítéshez. A település honlapján a nagycsaládosok megjelenését biztosítják.

A most induló szociális földprogram keretében elsősorban a gyermeket nevelők számára kívánunk munkalehetőséget biztosítani.

A fent bemutatott néhány program, eredmény az új önkormányzati vezetés kezdeti lépéseit tükrözi. Szándékukban áll minél több hasonló elképzelést megvalósítani, új feladatokat vállalni, melyek lakosság, a gyermekes családok életfeltételeinek javítását eredményezhetik.

Dunaharaszti

A bölcsődét az elmúlt évben bővítették a gyermekek legnagyobb örömére.
A településen három általános iskola működik, mindegyik tagozatos, melyhez az önkormányzat nyújt támogatást, továbbá mindhárom intézményük fogad SNI-s gyermekeket.

A Város a Nevelési Tanácsadót és a Gimnáziumot a város önállóan tartja fenn. A város családtámogató tevékenységének fókuszában a gyermekek állnak, ezen belül is kiemelten sokat tesznek az ő egészségük megőrzéséért.
A rászoruló általános iskolás gyermekek és az első osztályt kezdő minden kisgyermek ingyen kapja a tankönyveket.
A kiemelkedően teljesítő, de hátrányos helyzetű gyermekek ösztöndíjban részesülnek.
A városvezetés támogatja a fiatalok első lakáshoz jutását. Továbbá a gyermekek táborait, sportolásukat, úszásoktatásukat, ifjúsági klubjukat.
Évről évre egyre több programot, lehetőséget igyekszik a családoknak biztosítani ilyen a városi gyermeknap, közbiztonsági nap.
A város minden intézményét akadálymentesítette. Az elmúlt években 5 új játszótér épült a gyermekes családok igényeihez igazítva.  Egyedülálló a nagyobbakat szolgáló sportjátszótér, amelyen BMX és gördeszka pálya is található.
Az önkormányzat támogatást nyújt a helyi civil szervezeteknek, egyházaknak.
Az óvodás gyermekeknek minden évben ingyenes a látás-, hallás- ortopéd szűrés
A hetedik osztályos lányoknak a településen ingyenes a méhnyakrák elleni védőoltás.
A városvezetés példamutatóan támogatja a családos munkavállalókat, a hivatalokban a gyermekes édesanyák rugalmas munkabeosztással dolgozhatnak, a gyermekek születésekor anyagi támogatásban részesülnek.   
Számos közösségi programmal hozzájárul ahhoz, hogy a fiatalokat a gyermekvállalásra ösztönözzék.
A helyi nagycsaládosok évről évre egyre jobb viszonyt ápolnak a polgármesteri hivatallal és az önkormányzat nem csak anyagilag, hanem erkölcsileg is támogatja munkájukat.

Gyenesdiás

Sok szempont miatt jó itt élni, de talán az egyik, ami kiemelkedik ebben a nagyközségben, az a közösségekben való gondolkodás, a családokért való cselekvés. Iskolájukban a negyedik osztálytól kezdve a nyolcadikig évente 5 alkalommal osztályfőnöki óra keretében a Családi Életre Nevelés programját a Sapientia Főiskolában végzett pedagógusok tartják családórák keretében.
Játszótereik megújultak, illetve 3 új EU szabványnak is megfelelő játszótér került kialakításra, ami nagyon népszerű a kisgyermekes körében.

Iskolájuk, ahol művészeti nevelés is folyik, tavaly bővült, új aula és osztálytermek épültek, az akadálymentesítés is megvalósult. Gergely napi rendezvényük rendkívül magas színvonalú, több megyét is átölel (Somogy, Veszprém, Zala, Tolna) Rendszeresek a néptánc bemutatók, az ipar és kézműves kiállítások, a vers és prózamondó versenyek, a népdaléneklés.
Az önkormányzat a gyermekeknek kerékpártárolót épített. A település óvodája is bővült, új csoportszoba került kialakításra és már épül az új regionális bölcsőde.
A Varázshangok az Egészségért program kiemelkedő. Rendszeres játszóházat tartanak hetente a kisbabáktól 3 éves korú gyerekekig és azok családjának. Működik zeneovi, zenebölcsi és mindennek az önkormányzat ad helyet.

A süss fel nap családi rendezvénysorozat közkedvelt nyáron. Nagysikerű volt a babafotó kiállítás, ahol a gyenesdiási babák fotói kerültek kiállításra.

A községháza nem pusztán hivatal, hanem valóban az ott élőké. Ott rendezik meg a gyermek – alkotók kiállítását. Az idősebbek számára nyugdíjas klubélet pezseg.
Az önkormányzat a 14 éves korosztályú lányoknak ingyenesen biztosítja a méhnyakrák elleni védőoltást. Az önkormányzat minden családi közösségi rendezvényhez előzetes egyeztetés után ingyenesen biztosítja a helyszínt. Pl. esküvőknél vagy házassági évfordulók megünneplésénél.
Gyenesdiáson olyan falu épült fel, ami a családokért van.  

Gyula

Gyula Város Önkormányzata segíti a családok, ezen belül is kiemelten a gyermekes családok életét, boldogulását. Ennek keretében a családosokat érintő alapszolgáltatások az elvárható ésszerűsséggel elhelyezettek, megszervezettek, az iskolák, óvodák, bölcsődék a város nagyobb városrészeiben, nagyobb település-szerkezeti egységeiben mindenhol rendelkezésre állnak, működnek. A Gyulavári bölcsödénél a megfelelő biztonság érdekében új, biztonságos parkolót építettek, a Törökzugi bölcsödét tavaly újították fel, illetve bővítették.
Az iskolákban új, egészséges étkeztetési programot indítottak, melynek keretében az alapanyag-ellátást többnyire a helyi termelő családoktól oldják meg, ezzel is segítve megélhetésüket.

Az Önkormányzatnál, illetve intézményeinél, szervezeteinél is olyan emberek dolgoznak, akik pozitívan értékelik a gyermekvállalást, a gyermeknevelést, munkájuk során empatikusan közelítik meg a családosok problémáit, igényeit, ügyeit.

A város játszóterei is megújultak az elmúlt években, illetve újakkal is kiegészült a korábbi lista. Az Uniós biztonsági előírások teljesítése érdekében jelentős forrásokat áldozott az Önkormányzat, s az is elmondható, hogy szinte nincs olyan infrastrukturális pályázati fejlesztés, melyhez ne próbálnának családbarát fejlesztéseket kapcsolni. Az Almássy Kálmánné téren egy új, a fogyatékkal élők számára is biztonsággal használható játszóteret is kialakítottak, valamint egy 50 fős gyermeklétszámot érintő fejlesztő, hagyományőrző egyhetes gyermektábort is szerveznek júniusra.

A Családsegítő Központ ingyenes jogi tanácsadással, kedvezményes nyári táboroztatással is segíti a családosok, nagycsaládosok életét. Prevenciós jelleggel gyermekbántalmazás elleni szövetség is működik a városban.

A település finanszírozza az általános iskolai úszásoktatást 3. osztályos testnevelés órák szintjén, illetve a versenyszerűen úszókat is támogatja. A helyi civil szervezetek számára minden évben pályázatot írnak ki idén 5 millió forint nyerhető el.

A Mágocsi utcában építettek „fecskeházat”, ezzel is segítve a fiatal házasok elindulását. Ugyancsak sokéves hagyomány a városi gyermeknap megrendezése, melyet a város finanszíroz.

Új kezdeményezésként indult két éve a szociális földprogram és a családi szövetkezet program. Mellyel a gyulai családok életét könnyítik meg.

Kétsoprony

Kétsoprony lakossága 1500 fő. Az ott tevékenykedő képviselő-testület a családokért az alábbi intézkedéseket vezette be a településen:

Évek óta minden fiatal házaspár részére az „első lakáshoz jutást” támogatja kamatmentes kölcsön formájában, melynek összege lakásonként 600 e Ft. Életkezdési támogatást nyújt a kétsopronyi újszülöttek számára, melynek összege 40.000 Ft/ gyermek

Az önkormányzat minden évben beiskolázási segélyt biztosít az általános- középiskolai és nappali tagozaton tanuló főiskolai tanulók számára. Ezen felül az önkormányzat részt vesz a Bursa Hungarica pályázatban is, melynek keretében a felsőoktatásban tanulók részére tud támogatást nyújtani.

2010-ben átadásra került a gyermekek részére az uniós szabványoknak megfelelő játszótér. A településen új építési telkeket alakítottak ki, hogy minél több fiatal maradjon, illetve telepedjen le.

Minden ünnep előtt az önkormányzat gyűjtést szervez a rászoruló gyermekes családoknak. A gyermekek nyári programjait több a településen lévő civil szervezettel, önkormányzati intézményekkel összefogva együttesen oldják meg.

A település az óvoda és iskola üzemeltetését átadta a Katolikus egyháznak, annak érdekében, hogy a gyermekek továbbra is helyben járhassanak óvodába illetőleg iskolába.
A fentieken túlmenően az önkormányzat közfoglalkoztatás keretében törekszik arra, hogy a többgyermekes családok számára munkát biztosítson.

Kétsoprony község képviselő testülete mindig is igyekezett a település megtartó erejét szem előtt tartva támogatni, segíteni a családokat, felismerve, hogy a falu megmaradásának zálogai a gyermekek.

(Képünkön Cégénydányád, a legkisebb nyertes település Önkormányzatának épülete látható.)