Népesedési Kerekasztal: a család lelki egészségének 12 pontja

Kopp Mária kutatásaiból és a Hungarostudy felméréseiből ismert: a magyar emberek számára a boldogság egyik legfontosabb fokmérője, hogy van-e családjuk. A 15-35 éves kor közötti fiatalok jelentős része 2 gyermeket szeretne, ennek ellenére kevesebb gyermek születik. A magyarokra jellemző pesszimista látásmód, a szorongó, kilátástalannak tűnő, tervek nélküli élet, ahogy a megélt élettel való elégedetlenség is mind negatívan hat a gyermekvállalásra és így a demográfiai helyzetre is.

A cikk több mint 3 éves. Tartalma elavult információt tartalmazhat.

A Népesedési Kerekasztal segítve azon intézkedések létrejöttét, amelyek javítják a demográfiai mutatókat, a mentális egészség vonatkozásában a következő javaslatokat teszi:

Társadalmi szemléletformálás

 1. Támogatni szükséges a szülők és a gyermek(ek) kölcsönös szeretet- és tiszteletalapú, tartós bizalmi kapcsolatát a szakmai, civil segítőrendszerek, szolgáltatások, a hétköznapi és közélet minden lehetséges területén.
 2. Kiemelten fontos annak a szemléletnek a terjesztése minden lehetséges fórumon és a közéletben, hogy a generációk kölcsönös, egymást kiegészítő és segítséget adni tudó kapcsolatban állnak. A nagyszülők és más rokonok fontosságának és semmivel nem helyettesíthetőségének hangsúlyozása minden korosztályban és korcsoportban elengedhetetlen.

Családok lelki támogatása

 1. Különös figyelmet kell fordítani – szakmai, civil, közpolitikai és társadalmi szinten is – a családalapítás és családbővülés időszakának mentálhigiénés támogatására is. Biztosítani kell a lelki segítő szolgáltatások elérhetővé tételét ebben az időszakban, amelyek kiterjednek a vetélésben, meddőségben, a születés körüli veszteségben érintett párokra is, hogy elháruljanak a lelki tényezők okozta akadályok az eredményes, örömteli gyermekvállalás elől.
 2. Felül kell vizsgálni a várandós-gondozás és a születés körüli ellátás valós helyzetét, úgy kell átalakítani, hogy családközpontú, családbarát legyen.
 3. Minden fórumon — így a médiában is — hangsúlyozni kell az újszülöttek/csecsemők elsődleges kötődési szükségletének fontosságát, segíteni kell ennek létrejöttét, majd biztosítani kell a minél traumamentesebb gyermekkort, mert az jelentős hatással van a felnőtt ember életminőségére és élethosszára.

Családi életre nevelés

 1. Erősíteni szükséges az identitás és a személyiség kialakulásának folyamatát a gyermekek és a serdülők körében. Segíteni kell őket életcéljaik megtalálásában, abban, hogy megleljék pályájukat; felelős, döntésképes, az élethelyzetekkel, a problémákkal megküzdeni képes felnőttekké váljanak, kiegyensúlyozott férfiakká és nőkké érjenek, majd bátran kezdjék el önálló életüket, felelősen, de lehetőleg már az ifjúkorban alapítsanak családot.
 2. Megújuló, hatékony módszerekkel intenzíven, a teljes korosztályra kiterjedően fel kell készíteni a párválasztásra, a családalapításra, a családi életre nevelés programjának mind szélesebb kiterjesztésével. A lehető legteljesebb testi és lelki egészség eléréséhez szükséges az iskolán belüli és kívüli, valamint a felnőtt életben a rendszeres testmozgás, a tömegsport fejlesztése, a művészeti nevelés és oktatás, a kultúrafogyasztás elérhetőségének országossá tétele.
 3. A már szülőképes korba kerülőknek hatékony programlehetőségek, felkészítő kurzusok szükségesek az apává/anyává válás értékeiről, folyamatáról. A fiatal párokat erősíteni, bátorítani kell elköteleződési döntésük érdekében. Vonzóvá kell tenni a gyermekvállalást, a fiatal felnőttkori családalapítást.
 4. Fiúk, férfiak számára külön is szükségesek klubszerű összejövetelek, ahol a férfivá, majd apává válás szakaszairól, tapasztalatairól és a férfi-lét szépségeiről és nehézségeiről hallhatnak, valamint a lehetséges jó megoldásokról beszélgethetnek, a generációk átadhatják egymásnak az értékeket, tapasztalatokat, a fiatalok mintákat, példákat látnak. Támogatottá, ismertté kell tenni az ilyen kezdeményezéseket, mozgalmakat, programokat, vonzóvá kell tenni a fiúk és férfiak számára.

Kríziskezelés

 1. A családok számára biztosítani kell a kommunikáció, a konfliktuskezelés és a reziliencia, vagyis a megküzdési, alkalmazkodási képességet fejlesztő kurzusokat azért, hogy csökkenjen a családon belüli és kívüli kapcsolati konfliktus és erőszak, a sikertelenség, a kudarc; erősítsük a harmonikus családi, közösségi és társadalmi lét megtartó erejét, megelőzzük a párkapcsolati és családi kapcsolati szakadásokat és a válásokat.
 2. Támogatni szükséges a kamaszokkal élő családokat és a családból kikerült vagy kiszakadt fiatalokat is — a különösen az elmúlt évtizedekben jelentkező — új típusú függőségek (pl. drogok, internet-, játékfüggőség) megismertetésével, ezek elkerülésének lehetőségeivel.
 3. A középkorúak számára biztosítani és igényelt szolgáltatássá kell tenni az „életközépi krízis”-sel járó lehetséges és valós változásokra való felkészülést és megbirkózási képességet. Segítséget kell nyújtani ahhoz, hogy minél jobb testi és lelki állapotban készülhessenek fel az idősödéssel járó folyamatokra; a családi szerepek változásaira, a házassági, a párkapcsolati nehézségekre, a nagyszülői szerepekre, a generációk közötti változó kapcsolatokra, az aktív időskorra. Az időskorúak lelki egészségére is külön figyelmet kell fordítani, mert a kutatások ma már számos krónikus betegség esetében bebizonyították időskorúaknál is a lelki tényezők szerepét, fontosságát .

A javaslat teljes szövege ITT olvasható.