Ők kapták a Családháló díjakat!

Zsúfolásig megtelt a Károlyi-Csekonics rezidencia díszterme szombaton, ahol negyedik alkalommal ismertük el a Családháló díjjal a gyermekvállalásért, gyermeknevelésért, gyermekek egészségéért tevékenykedő szakembereket, intézményeket.

A cikk több mint 3 éves. Tartalma elavult információt tartalmazhat.
családháló díj
2016. június 12. Gyarmati Orsolya

Zsúfolásig megtelt a Károlyi-Csekonics rezidencia díszterme szombaton, ahol negyedik alkalommal ismertük el a Családháló díjjal a gyermekvállalásért, gyermeknevelésért, gyermekek egészségéért tevékenykedő szakembereket, intézményeket. Idén Dr. Rétvári Bence, az EMMI miniszterhelyettese és Paulik András, a Családháló.hu főszerkesztője adta át annak a tizenhárom díjazottnak az oklevelet, akiket 3500 szavazat alapján, 87 jelölt közül választottak ki a Családháló olvasói. Velük összesen már 39 Családháló díjas egyént és intézményt ismerhetünk országszerte.

 

2015 szülészete

Semmelweis Egyetem II. számú Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika

A Semmelweis Egyetem II. számú Szülészeti és Nőgyógyászati klinikájának betegellátása 1881-ben indult meg, 1898-óta a mai helyén működik az Üllői úton. Az elmúlt 130 év alatt a klinika célja volt a legkorszerűbb módszerek bevezetése a szülészet-nőgyógyászatban. A klinika Neonatológiai Intenzív Centruma a Korányi Projekt keretében kibővült és átalakult, jelenleg 23 koraszülött intenzív ággyal működik. Az anyák a koraszülöttek ellátásában is részt vehetnek, sőt külön baba-mama szoba áll rendelkezésre, hogy hazabocsátás előtt összeszokjon anya és gyermeke, ezzel az otthoni ellátás is biztonságossá váljék. A klinika biztosítja, hogy az apák is jelen lehessenek a vajúdás során, sőt még a császármetszés alatt is párjukkal lehetnek.

Dr. Gimes Gábor, a Semmelweis Egyetem II. számú Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikájának igazgatóhelyettese

 

2015 bölcsődéje

Szemünk Fénye Központi Bölcsőde

A Szemünk Fénye Központi Bölcsődét 1973-ban alapították. Napjainkban 5 gondozási egységben, 132 férőhelyen működik az intézmény, 21 kisgyermeknevelő, pszichológus, gyógypedagógus, adminisztrátor és több technikai dolgozó segíti a munkát. Az alapellátáson túl szolgáltatásként időszakos gyermekfelügyeletet biztosít a családoknak. Az itt dolgozók lényegesnek tartják, hogy a bölcsődei ellátáson belül a hangsúly a gyermekek személyiségének kibontakoztatásának segítésén legyen a mindennapi munkában. A megoldás – a dolgozók szerint – maga az „emberi tényező”, mely a siker kulcsa is egyben. Hiszen ez határozza meg leginkább a bölcsődei kollektíva és a bölcsődei csoportok milyenségét.

Szuhár Mariann, az újbudai Szemünk Fénye Központi Bölcsőde vezetője

 

2015 óvodája

Gyermeksziget Montessori Óvoda Mosolygó Tagóvodája

A Gyermeksziget Montessori Óvoda Mosolygó Tagóvodája 9 csoporttal működik Békásmegyeren. A hatalmas, jól felszerelt, változatos játékokkal rendelkező udvar az egészséges életmódra, illetve a mozgásos igény kielégítésére nyújt teret. Az intézmény pedagógusai több generációból tevődnek össze, a pedagógiai munkát összehangolva. A közvetlen munkatársak már évek óta alkotnak egységeket, de az új kollegák befogadására is nyitottak. A szakmai munkaközösségek az évek elteltével is jól működnek, az egymás közötti koherencia kialakult, az óvodai munka innovációs törekvéseit elősegítik.

Stefán Mariann, a Gyermeksziget Montessori Óvoda intézményvezetője

 

2015 családi napközije

Kaposszerdahelyi Családi Napközi

A Kaposszerdahelyi Családi Napközi 2012 novemberében kezdte meg működését, akkor csupán 3 fő gyermekkel vagy, ahogy a faluban emlegették akkoriban, 3 fő tipegővel. A következő év végére már annyira megnőtt az igény a gyermekek napközbeni ellátásának ezen formájára, hogy már a második napközi létrehozása volt napirenden.A túljelentkezés ellenére az önkormányzat és a nevelők összefogásával sikerült mindenkinek a felügyeletét megoldani, sőt az óvodai nyári szünet alkalmával az ovisok felügyelete is a Kaposszerdahelyi Családi Napköziben volt biztosítva. Mostanra már több mint 40 fő kisgyermek és családja vette igénybe a napközi szolgáltatásait.

Kertész Szilvia, a Kaposszerdahelyi Családi Napközi vezetője

 

2015 intézményi különdíjasa

Válaszkész Szülők Egyesülete

A Válaszkész Szülők Egyesülete 2011 szeptembere óta hivatalosan bejegyzett szervezet. Az egyesület álláspontja szerint a családba született gyermek érzelmi biztonsága, biztonságos, stabil kötődése ugyanolyan fontos, mint a megfelelő fizikai ellátás. Mind a kötődés, mind a megfelelő fizikai fejlődés teljesüléséhez megfelelő érzelmi gondozás szükséges, melyet egy válaszkész szülő hatékonyan tud biztosítani. Az egyesület minden évben egész hétvégés rendezvényeket szervez a Születés Hete és a Nemzetközi Babahordozó Hét alkalmából, amelyek látogatottsága egyre növekszik. Ezen felül havonta két alkalommal szoptatást támogató hordozós klubra várják a szülőket, ahol fontos élményekre és tapasztalatokra lehet szert tenni, egymást megerősítve. Személyes és online tanácsadás keretében segítik a szülő párokat a családra vágyás pillanatától a gondoskodás időszakáig, bármely életkorban.

Dobiné Olasz-Papp Nóra, a Válaszkész Szülők Egyesületének elnöke

 

2015 intézményi különdíjasa

Szimbiózis Alapítvány

A miskolci központú Szimbiózis Alapítvány 1999-ben jött létre, elsősorban az Észak-Magyarországi felnőtt fogyatékossággal élők hiányos szociális-foglalkoztatási ellátásának megoldására. Már a kezdetekkor megfogalmazódott a problémamegoldás újszerű megközelítése, azaz a célcsoport teljes értékű partnerként történő bevonása. Az évek során a Szimbiózis Alapítvány egy komplex szolgáltatási modellt hozott létre. Támogatja, segíti a felnőtt fogyatékossággal élők önálló életviteli törekvéseit a lakóotthonokon, napközi otthonon, képzéseken, fejlesztő foglalkozásokon keresztül. Az alapítvány különös figyelmet szentel a széles körű társadalmi szemléletformálásra: hazai és nemzetközi önkéntes szolgálat biztosítása, nyilvános fórumok, utcai kampányok kivitelezése révén.

Hazir Dóra, a Szimbiózis Alapítvány szolgálatvezetője

 

2015 bölcsődei kisgyermeknevelője

Gálné Weigl Krisztina

Gálné Weigl Krisztina 1973-ban született Budapesten. Körülbelül 20 éve foglalkozik gyerekekkel. 2011-től kisgyermeknevelőként tevékenykedik a Budapest II. kerületi Kelta Bölcsődében. 2015 szeptemberétől az óvodába készülő „nagycsoportos” gyermekeket készíti fel az új napirendre, feladatokra, terelgeti őket az önállóságra vezető úton. Tanulóit és pályakezdő kollégáit minden esetben szeretettel, segítőkészen fogadja és kezdettől egyenrangú partnerként tekint rájuk. A szeretet, a szelíd-bölcs számonkérés, a következetesség, a humánus értékrend és a kreativitás keverednek személyiségében és szaktudásában.

Gálné Weigl Krisztina, az óbudai Kelta Bölcsőde kisgyermeknevelője

 

2015 óvónője

Bencze Karmacsi Noémi

Bencze Karmacsi Noémi 1998 novembere óta dolgozik a Gyermeksziget Montessori Mosolygó Tagóvodában. A kezdetek óta ugyanazzal a kolléganővel dolgozik párban, nagy összhangban, egyetértésben. Ő az, aki átérezve a kezdeti nehézségeket, az újonnan az óvodába érkezőket a szárnyai alá veszi, segíti őket a kezdeti nehézségekben, a beilleszkedésben. Folyamatosan képzi magát, nyitott az új módszerekre, szívesen alkalmaz új technikákat, használ saját készítésű eszközöket, mindezzel színesítve a csoportba járó gyermekek napi életét.

Bencze Karmacsi Noémi, a Gyermeksziget Montessori Óvoda Mosolygó Tagóvoda óvónője

 

2015 kórházi gyermekorvosa

Dr. Máttyus Anna

Máttyus Anna 1961-ben született Budapesten. Orvosi tanulmányait a budapesti Semmelweis Egyetemen végezte. Érdeklődése már korán a gyermekpszichiátria felé fordult, ezért már egyetemi évei alatt önkéntesként dolgozott az OPNI-ban. Az orvosi diploma megszerzését követően 1988-tól a Heim Pál Gyermekkórházban dolgozott gyermekgyógyászként, mivel abban az időben a gyermekpszichiátria szakvizsgát csak gyermekgyógyászat szakvizsga után lehetet megkapni. 1998-ban tette le a vizsgát, 6 gyermek édesanyjaként. A család mellett Budapesten több helyen állandó helyettesként dolgozott Gyermek Körzeti Orvosi Rendelőkben. Óvoda- és iskolaorvos volt, 2004-ben hetedik gyermek születését megelőzően Iskola-egészségtan és ifjúságorvostan szakvizsgát tett. 2010-ben szakvizsgázott gyermekpszichiátriából, azt követően három évig az I. sz. Gyermekgyógyászati Klinika Pszichiátriai Osztályán dolgozott szakorvosként, családterápiát, autogén tréninget-relaxációt tanult. 2014-től elvállalta a Budai Gyermek – és Ifjúságpszichiátriai Rehabilitációs Osztályának vezetését. Több mint 10 éve oktat, részt vesz a Fehérkereszt Gyermekvédő Alapítványnál a családi napközi képzésben. 2013 decemberében Aranyanyu Díjat kapott.

Dr. Máttyus Anna, a Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak gyermekorvosa

 

2015 házi gyermekorvosa

Dr. Móra Erzsébet Imola

Dr. Móra Imola 1982-ben diplomázott Marosvásárhelyen az orvosi egyetem gyermekorvosi szakán. 1982 és 87 között a marosvásárhelyi Gyermekklinikán dolgozott gyermekorvosként, majd 1988-ban Budapestre költözését követően a Bethesda kórházban helyezkedett el és az itt töltött idő alatt csecsemő és gyermekgyógyászati szakvizsgát tett. 1991-től – immár több mint 25 éve – a XVII. kerületben dolgozik házi gyermekorvosként. Munkája során a gyógyításon túl a legfőbb célja a betegségek megelőzése, az egészségmegőrzés. Ezért vállal a háziorvosi tevékenység mellett bölcsődei, óvodai, iskolai orvosi feladatokat is. Így szoros kapcsolatot tud tartani a szülőkön kívül az intézmények nevelőivel és pedagógusaival, együtt tudnak megoldást keresni a táplálkozási, mozgási, viselkedésbeli problémák korrigálásában.

Dr. Móra Imola, a Naplás úti gyermekorvosi rendelő gyermekorvosa

 

2015 védőnője

Farkas Hajnalka

Farkas Hajnalka 1979-ben született Budapesten. Itt, mint általános ápoló végzett, majd ezt követően fogászati asszisztensi és dentál higiénikusi végzettséget is szerzett.
2003-ban kapta meg a Védőnői diplomáját a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Főiskolai Karán, Védőnő szakon. Iskolavédőnőként rendszeresen tanítja a kisebbeket a fogápolás fogásaira is, de igyekszik felhívni a figyelmet, hogy a pici babáknál is oda kell erre figyelni. 2008 óta igyekszik a homeopátia témakörében egyre több továbbképzésen részt venni, információkat gyűjteni. 2009-ben elvégzett egy dohányzásról való leszokást segítő tréner képzést is. 2013-ban Kisváros kategóriában megnyerte az Év Védőnője.

Farkas Hajnalka, a Törökbálinti Védőnői Szolgálat védőnője

 

2015 védőnője

Szél Bálintné

Szél Bálintné Szoboszlai Ágnes 1950-ben született Budakeszin. Védőnői hivatását 1971-ben kezdte el. 2012-es nyugdíjba vonulásáig folyamatosan a II. kerületi Pasaréti Úti Gyermekrendelőben dolgozott. Az első nyolc évben, mint körzeti védőnő, azt követően pedig mint orvosi asszisztens és iskolai védőnő dolgozott. Négy gyermekes édesanyaként a munka mellett a gyermeknevelésben is maximálisan helyt állt. Gyermekeit nagy gonddal, szeretettel és odafigyeléssel nevelte. Hét unokája van. Szél Bálintné nyugdíjas évei alatt is gyakran vállal ügyeletet a Pasaréti Úti Gyermekrendelőben, valamint önkéntes iskolai védőnő a Babérliget Általános Iskolában. A gyermekek nagyon kedvelik, az iskolában nemcsak az egészségügyi feladatokat látja el, hanem lelkileg is támogatja a kisiskolásokat.

Szél Bálintné Szoboszlai Ágnes, a Pasaréti Úti Gyermekrendelő nyugalmazott védőnője

 

2015 egyéni különdíjasa

Dr. Csomai Zita

Dr. Csomai Zita 1999-ben diplomázott Szegeden. Ezt követően a sürgősségi ellátásban dolgozott éveken át. Érdeklődése közben folyamatosan a természetgyógyászat felé fordult, így 2003-ban ebben a tudományágban kezdett el ismereteket szerezni. Később életmód-tanácsadás és terápia illetve alternatív mozgás- és masszázsterápia szakvizsgákat tett. 2005 óta tart kismamáknak, kispapáknak baba-elsősegély tanfolyamokat. A baba-elsősegély tanfolyamokat szívügyének tekinti. Fontosnak tartja a szülőket felkészíteni a lehetséges veszélyforrásokra, vészhelyzetekre és ezek megoldási lehetőségeire. A Baba-elsősegély tanfolyamokon túl Babamasszázs, Babaápolás- babagondozás, Papás szülésfelkészítő tanfolyamokat tart. Több könyve jelent már meg “kismamás” és “babás” témában. Munkája során a legfontosabbnak a megelőzést tartja, az egészség megőrzését az életmód átalakításával, a stressz megfelelő kezelésével.

Dr. Csomai Zita orvos-természetgyógyász, életmód-tanácsadó

 

Fotók: Családháló.hu – Képszerkesztőség / Tuba Zoltán