Reményt a világnak – Családkongresszus Máriabesnyőn

Ahogy József a veszélyes helyzetből mentette családját, majd a veszély elmúltával visszavezette otthonába, úgy kell hittel, imával, a lehetőségek kimunkálásával és megragadásával munkálkodni családjainkért - mondta Bíró László püspök a Magyar Katolikus Családegyesület kongresszusán.

A cikk több mint 3 éves. Tartalma elavult információt tartalmazhat.
2012. november 09. czefernek.lena

Ahogy József a veszélyes helyzetből mentette családját, majd a veszély elmúltával visszavezette otthonába, úgy kell hittel, imával, a lehetőségek kimunkálásával és megragadásával munkálkodni családjainkért – mondta Bíró László püspök a Magyar Katolikus Családegyesület kongresszusán.


A Magyar Katolikus Családegyesület november 8-10-én tartja Családkongresszusát Máriabesnyőn. Bíró László a Magyar Katolikus Püspöki Kar családreferense immár 19. alkalommal hívta a családokat és mindenkit, akik a család mellett állnak. A konferencia mottójául az angyalnak Szent Józsefhez intézett szavait választották: “Kelj föl, fogd a gyermeket és anyját ” (Mt 2,13). A püspök megnyitójában elmondta, ahogy József a veszélyes helyzetből mentette családját, majd a veszély elmúltával visszavezette otthonába, úgy kell hittel, imával, a lehetőségek kimunkálásával és megragadásával munkálkodni családjainkért. Megerősítette a résztvevőket, hogy szép családi életükkel kell, reményt adjanak a világnak.

A konferencián áttekintették a családokat érintő törvényi változásokat. Dr. Lábady Tamás, a Pécsi Ítélőtábla Elnöke előadásában az Alkotmányt és a Családvédelmi törvényt mutatta be. Hangsúlyozta, hogy mivel a család nemzeti erőforrás, ezért védelem illeti meg. Gyermekek születése nélkül nincs fenntartható fejlődés és gazdaság, valamint harmonikus családok nélkül nincs jól működő társadalom. A szülőknek felelőssége van a gyermekek lelki, szellemi, erkölcsi és testi nevelésében is, és a generációk közötti szolidaritás egyre fontosabbá válik. Egyértelműen fogalmaznak az új törvények a házasság és a család fogalmában, és a magzatot is védelem illeti meg. Felhívta a figyelmet, hogy a sarkalatos törvények alapján meghozandó kisebb törvények és végrehajtási rendeletek határozzák majd meg, hogy a törvényhozó szándéka szerinti családbarát szemlélet valóban érvényesülni tud-e.  

Dr. Farkas István piarista szerzetes, a mosonmagyaróvári piarista iskola igazgatója többek között a 2013 szeptemberétől először az első és ötödik osztályokban bevezetendő, kötelezően választható hittan vagy erkölcstan tantárgy bevezetéséről szólt. Míg az egyházi iskolákban megmarad az eddig is jelen lévő hitoktatás, addig ez a rendelkezés felmenő rendszerben írja elő, hogy 2016-ra minden általános iskolás hetente legalább egy órában hittan vagy erkölcstan órára járjon. Felhívta a jelenlévő figyelmét a választás felelősségére és hangsúlyozta, hogy a vallási életre is szoktatni kell a gyermekeket.

A konferenciát megtisztelte jelenlétével Balogh Zoltán emberi erőforrások minisztere, aki előadásában a kormány családbarát intézkedéseit mutatta be, majd a résztvevők kérdéseire válaszolt. Kiemelte a családi adókedvezményt, a részmunkaidős foglalkoztatás támogatását, a gyes és a lakástámogatási rendszer visszaállítását. Elmondta, hogy 2011-ben növekedett a házasságok száma, míg a válások csökkentek és a művi terhesség megszakítások száma is csökkent 5 százalékkal, ami 2000 megmentett életet jelent. A kormány terezi továbbá, hogy a családi adókedvezményt nem, vagy csak részben igénybevevők családokat is támogatni szeretné, és ennek kidolgozása már folyamatban van.

A kongresszus résztvevői a további napokon beszámolókat hallgatnak meg a Családok 7. Világtalálkozójáról. Megismerkednek életszentségre jutott házaspárokkal és felkészülnek a XVI Benedek pápa által meghirdetett Hit Éve családos megünneplésére.

Fotók: Fellner Ákos/Magyar Kurír