Tanácsadás abortusz előtt – európai körképpel

Ha Magyarországon egy nő terhessége megszakítását kéri - és az ok nem egészségügyi - a beavatkozás előtt meg kell jelennie a szülész-nőgyógyász szakorvos által kiállított igazolással a Családvédelmi Szolgálatnál, amelynek munkatársa információval látja el a kérelmet benyújtó nőt méghozzá úgy, hogy lehetőleg álljon el az abortusz szándékától.

A cikk több mint 3 éves. Tartalma elavult információt tartalmazhat.
2012. május 23. Gyarmati Orsolya

Ha Magyarországon egy nő terhessége megszakítását kéri – és az ok nem egészségügyi – a beavatkozás előtt meg kell jelennie a szülész-nőgyógyász szakorvos által kiállított igazolással a
Családvédelmi Szolgálatnál, amelynek munkatársa információval látja el a kérelmet benyújtó nőt méghozzá úgy, hogy lehetőleg álljon el az abortusz szándékától.


A cél: elálljon a nő az abortusztól

A Családvédelmi Szolgálat 1993 januárja óta működik az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat keretein belül. A szolgálatot a magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvény alapján hozták létre. A tanácsadó tájékoztatja a terhességmegszakítást fontolgató nőt a gyermekvállalással járó anyagi és természetbeni támogatásokról, olyan szervezetekről, amelyek segítséget nyújthatnak a gyermek megszülése esetén, az örökbeadásról, a magzat fejlődéséről, valamint az abortusz egészségügyi és lelki kockázatairól. Ha a kérelmét benyújtó nő ezek után is fenntartja igényét a terhesség megszakítására, három nap múlva ismét meg kell jelennie a tanácsadáson, ahol a jogszabályokról, az abortusz módjáról, a szóba jöhető egészségügyi intézményekről, a fogamzásgátlásról, valamint az abortusz utáni segítségnyújtásról kap tájékoztatást. A második tanácsadás után a családsegítő szolgálat alkalmazottja írásban rögzíti az abortusz iránti kérelmet, amelyet a magzat anyja, és lehetőleg az apja is aláír, valamint megnevezik azt az egészségügyi intézményt, ahol az abortuszt végrehajtják majd. Ezután a nőnek nyolc napja van arra, hogy megjelenjen a választott kórházban.  

Megérteni a kialakult helyzetet

Az, hogy mi a Családvédelmi Szolgálat szerepe a terhességmegszakításokat illetően, Dr. Rákóczi István így foglalja össze Az abortusz című írásában: “A Családvédelmi Szolgálat védőnőjének munkája egyre inkább közismert és népszerű, feladata nem a döntés, a beavatkozás, az ítélkezés, és még csak nem is a lebeszélés vagy a rábeszélés. A válsághelyzetbe került nők és párok, vagy a tanácsért hozzá fordulók válogatás, előítélet nélkül megkapják mindazt, amit egy ilyen beszélgetéstől várnak, az együttérzést, a megértést, a tapintatos érdeklődést, a figyelmet és legfőképpen a tájékoztatást. A bizonytalanokat hozzásegíthetik a felelős döntéshez, megnyugtatják, és segíthetnek az adminisztráció elintézésében. (…) Az igazi tanácsadás nem azt jelenti, hogy megmondják, hogy mit kell tenni; a tanácsadás fő célja, hogy segítsen a hozzáfordulókkal megértetni saját érzéseiket és útmutatást adni ahhoz, hogy a kialakult helyzetet megértsék. A nem kívánt terhesség okozta problémákat katasztrófahelyzetként élhetik meg: az igazi tanácsadó segít ebben a zűrzavaros helyzetben eligazodni úgy, hogy saját nézeteit nem akarja senkire rákényszeríteni.”

Nézzük most meg, mi a helyzet néhány európai országban az abortusszal kapcsolatos tanácsadást illetően:

Málta

Kezdjük a “legszélsőségesebb” országgal, Máltával, ahol semmilyen körülmények között nincs mód terhességmegszakításra, így tanácsadó rendszer sem működik. Akiről kiderül, hogy mégis abortusza volt, 18 hónaptól három évig terjedő szabadságvesztéssel sújtható, az az orvos pedig, aki abortuszt hajtott végre, akár négy évre is börtönbe zárható és egész életére eltiltják hivatása gyakorlásától.

Belgium

Belgiumban kötelező az abortusz előtti tanácsadás, amelyen tájékoztatják a terhességmegszakítást kérő nőt az egyéb lehetőségekről (örökbeadás, a gyermek megtartása). A tanácsadást követően a nőnek legalább hat napot kell várnia, mielőtt végrehajtanák a műtétet.

Csehország

Az abortuszt kérelmező nőnek írásban kell beadnia szándékát egy, a lakóhely szerint megállapított egészségügyi intézmény nőgyógyászának. Ha a nőgyógyász nem találja indokoltnak az abortusz végrehajtását, a nő három napon belül kérelmezheti, hogy egy másik orvos nézze meg a kérelmet. Ha a második orvos sem írja alá a papírt, a nő még mindig ragaszkodhat döntéséhez és beadhatja a kérelmet a regionálisan ilyen esetekben illetékes nőgyógyászhoz, akinek a szava dönt a kérdésben. A tanácsadás mind az abortusz előtt, mind utána kötelező.

Észtország

Az abortusz előtt a nőgyógyász kötelező jelleggel tájékoztatja az abortuszt kérőt a biológiai és orvosi kérdésekről, valamint az esetleges kockázatokról, komplikációkról.
A tanácsadás írásban történik: a nő papíron kapja meg az információkat, és aláírásával igazolja, hogy elolvasta azokat, majd az orvos is hitelesíti a papírt. Ezt követően a nőnek egyáltalán nem kell várnia a műtétre, az abortuszt követően pedig jogosult két héten belül időpontkérés nélkül felkeresni az abortuszt végrehajtó nőgyógyászt.

Németország

A német nők számára kötelező a tanácsadás és az azt követő három napos várakozási idő. A tanácsadóknak figyelembe kell venni az abortuszt kérelmező nő vallási hovatartozását.

Írország

Írországban a hivatásos tanácsadók csak azután beszélhetnek az abortusztól, miután teljeskörű felvilágosítást adtak a várandósságról, a szülésről és a gyermekvállalásról.

Olaszország

Ha egy olasz nő abortusz mellett dönt, be kell szereznie egy igazolást akár egy erre jogosult szociális-egészségügyi intézménytől, akár egy tanácsadó központtól, akár egy orvostól, ezután pedig legalább hét napot kell várnia a műtét előtt.

Egyesült Királyság

Az Egyesült Királyságban nem kötelező tanácsadásra menni. Az abortuszt kérő nőnek két orvossal kell aláiratni a kérelmét, de természetesen van rá lehetősége, hogy válasszon a számos tanácsadó szervezet közül.

Romániai változások?

A román kormány fő erejét alkotó Demokrata Liberális Párt (PD-L) két képviselője terjesztette be a törvénytervezetet, amely a fő kormánypárti frakció egy részének támogatását is élvezi. Eszerint a pszichológusnak képeken vagy filmen kell bemutatnia a terhességmegszakítást kérő nőnek, hogyan zajlik az abortusz, akárcsak a méhben már megfogant embrióról készült felvételt. A konzultációt követően a páciensnek öt napig kellene gondolkodnia, majd a pszichológus állíthatná ki azt az igazolást, amely alapján végrehajtható az abortusz. A törvénytervezet szerint ugyanakkor a döntés kizárólag a nőt illeti meg – írta meg már korábban a családháló.hu.