Új Mt., BKV tarifák és e-bíróság – Fontos változások januártól

A január mindig tartogat számunkra újdonságokat. Jövőre változnak az otthonteremtési támogatások, a BKV tarifák és hatályba lép a teljes új Munka törvénykönyve is.  A Családháló összegyűjtötte, 2013-tól mire érdemes odafigyelni.

A cikk több mint 3 éves. Tartalma elavult információt tartalmazhat.
2012. december 28. czefernek.lena

A január mindig tartogat számunkra újdonságokat. Jövőre változnak az otthonteremtési támogatások, a BKV tarifák és hatályba lép a teljes új Munka törvénykönyve is.  A Családháló összegyűjtötte, 2013-tól mire érdemes odafigyelni.


Változások az otthonteremtési támogatásoknál

Számos technikai szabály szerepel abban a kormányrendeletben, amely az otthonteremtéssel összefüggő rendeleteket módosítja. A Nemzetgazdasági Minisztérium korábbi bejelentése szerint a lakásvásárláshoz, -építéshez járó kamattámogatás öt évig teljes mértékben jár, a korábbi degresszív támogatás helyett, és használt lakásra 50, újra pedig 70 százalék lesz a kamattámogatás. Emellett emelkednek a támogatott kölcsönösszegek, és használt lakásnál a vételár is. A kedvezőbb feltételek visszamenőleges hatályúak, így aki korábban vett fel lakáskölcsönt, arra is vonatkoznak.

Minden lakóépületet tanúsítani kell

2013-tól az 50 négyzetméter alatti épületek el- és bérbeadásakor is kötelezővé válik az energetikai tanúsítás, s a rendelet az állami épületekkel kapcsolatos regulákon is szigorít.

BKV: Változnak a tarifák

2013-tól többet kell fizetnünk a BKV használatáért: 350 forint lesz a vonaljegy, míg a havi felnőtt bérletért 10500 forintot fizetünk majd. A diákoknak ugyanez 3850 forintért jár, míg a nyugdíjasoknak 3700-ért. Január 1-jétől inflációkövető módon változnak a BKV Zrt. libegő-, sikló-, nosztalgiajáratainak és múzeumainak érvényes tarifái is.

Lezárják a pesti alsó rakpart egy szakaszát

Közműépítési munkák miatt január 2-től várhatóan áprilisig lezárják a pesti alsó rakpart Országház előtti szakaszát. A lezárt területen a Kossuth tér felújításához kapcsolódva nagynyomású vízvezetékeket cserélnek ki, amelyeket a rakpart alatt fektetnek le, és megkezdődnek az út szélesítésének alapozási munkái, valamint az úttest átépítése is. A lezárás ideje alatt az alsó rakpart a Margit híd és a Garibaldi utcai felhajtó között mindkét irányban, teljes szélességében le lesz zárva, és a Markó utcai felhajtót sem lehet majd használni.

Új rendszerben a fogyatékos emberek foglalkoztatása

Új, egységes és egyszerűbb rendszerben működik a fogyatékos és a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatása jövőre; az átalakításnak köszönhetően hétezerrel nő a támogatott foglalkoztatottak száma. A rendszer lényege, hogy az azonos fogyatékosságú emberek után ezentúl azonos támogatást kapnak a munkáltatók.

Honvédségi segítség az arzénnal szennyezett településeknek

A honvédség oszt egészséges ivóvizet január 1-jétől az arzénnal szennyezett vizű településeken, a katonák százhuszonhárom település mintegy háromszáznegyvenezer lakosát látják majd el.

Módosulnak a várakozási díjak Budapesten

Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás egységesen az egy utazása jogosító BKK vonaljegy szorzataiként kerül kiszámításra.

Járásbíróság, az új közigazgatási és munkaügyi bíróság és az e-bíróság

A január 1-jén életbe lépő jogszabályok folytán számos változás lesz a bíróságokon: létrejönnek a járásbíróságok, az új közigazgatási és munkaügyi bíróságok, illetve működésbe lép az e-bíróság. Az elektronikus ügyfélkapcsolattal az ügyfelek hivatali időn kívül, személyes megjelenés vagy postai út nélkül juttathatják el beadványaikat a bíróságokhoz.

Változnak a számlázási szabályok

2013. január 1-jétől jelentősen módosulnak a számla adattartalmára vonatkozó előírások is.

A teljes új Munka törvénykönyve hatályba lép

2013. január elsejétől hatályosak a többi között a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatásra, a szabadságra, illetve annak kiadására, valamint a távolléti díj számítására vonatkozó rendelkezések.

Így a munkáltató jogosult a munkavállalót átmenetileg a munkaszerződéstől eltérő munkakörben, munkahelyen vagy más munkáltatónál foglalkoztatni. Az új kódex szerint a munkavállaló munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás esetén az ellátott munkakörre előírt, de legalább a munkaszerződése szerinti alapbérre jogosult.

Az alapszabadság húsz nap marad, a munkavállalók ezen felül több jogcímen pótszabadságra jogosultak: életkoruk alapján fokozatosan növekvő számú, de legfeljebb tíz nap pótszabadság jár, fennmarad a gyermekek után járó pótszabadság, de új elem, hogy 2013. január elsejétől igénybevételére mindkét szülő jogosult lesz. A munkavállalóknak 16 évesnél fiatalabb gyermekük után jár pótszabadság: egy gyermek után kettő, két gyermek után négy, ennél több után pedig hét munkanap pótszabadság jár. Az apának a gyermeke születését követő második hónap végéig öt munkanap pótszabadság jár. A munkáltatóknak évente hét munkanap szabadságot legfeljebb két részletben a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban kell kiadniuk. A szabadságot – eltérő megállapodás hiányában – úgy kell kiadni, hogy tartama tizennégy napot összefüggően elérjen.

Az új Mt. szerint a távolléti díjat az esedékessége időpontjában érvényes alapbér, valamint az utolsó hat naptári hónapra kifizetett teljesítménybér és bérpótlék figyelembevételével kell megállapítani. Lényeges változás, hogy megszűnik az átlagkereset; ahol a régi Mt. szerinti átlagkereset járt volna, ott helyette távolléti díjat kell fizetni. A távolléti díj kiszámításakor figyelmen kívül kell hagyni azt a munkabért, amelyre a munkavállaló a távollét tartamára munkavégzés hiányában is jogosult. A munkavállalót távolléti díj illeti meg a többi között a szabadság, a kötelező orvosi vizsgálat időtartamára, valamint hozzátartozója halálakor két munkanapra. A betegszabadság tartamára a távolléti díj hetven százaléka jár a Munka törvénykönyve szerint.