Változna a család definíciója

Úgy tudjuk, hogy a készülő sarkalatos törvényben átírnák a család fogalmát, nyugdíjkedvezményt adnának a szülőknek, külön említenék a nagycsaládosokat és kiszámíthatóvá tennék a családi kedvezményt.

A cikk több mint 3 éves. Tartalma elavult információt tartalmazhat.
2011. június 07. Paulik András

Úgy tudjuk, hogy a készülő sarkalatos törvényben átírnák a család fogalmát, nyugdíjkedvezményt adnának a szülőknek, külön említenék a nagycsaládosokat és kiszámíthatóvá tennék a családi kedvezményt.


Sok egyeztetés kell ahhoz, hogy a családok kapcsán megalkotandó úgynevezett sarkalatos törvények minden szempontból a lehető legjobb megoldásokat és definíciókat szolgáltathassák a hazai jogrendszerbe. A családháló.hu a közelmúltban közölt exkluzív kormányközeli információi után most újabbakkal szolgál olvasóinak a családügyek szabályozását összefoglaló sarkalatos törvény előkészítése kapcsán.

Mi is az a „család”?

Az elfogadása esetén 2012 első napján életbe lépő törvény újragondolná a család fogalmának definícióját. A törvénytervezetben a családra az a meghatározás szerepel, miszerint „a család azon személyek gazdasági és érzelmi közössége, amelyben legalább két személy egymással egyenesági rokonságban áll”. Tehát a koncepció úgy közelíti meg a kérdést, hogy az egyszülős családokat se rekesszék ki a fogalom hatálya alól, azaz nem a két szülő lesz az előfeltétele a család meglétének.

Hozzájárulás a nyugdíjrendszer fenntartásához

A törvénytervezet tartalmazza, hogy egyfajta nyugdíjkedvezményre lennének jogosultak azon szülők, akik gyermeket vállaltak, hiszen az utóddal a szülők tulajdonképpen a nyugdíjrendszer fenntartásához is hozzájárultak. Értesüléseink szerint ennek megvalósítása az 1 százalékos felajánlásokhoz hasonló rendszerben képzelhető el.

További kedvezmények

A szövegtervezetben külön említik a legalább három kiskorú gyermeket nevelőket, a gyermeket egyedül nevelő, illetve a tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő szülőket. A nagycsaládosok ilyen kiemelése újdonság lenne, mert bár jelenleg is jár pótszabadság nekik, a 2/3-os családvédelmi törvény komoly garanciát jelentene. A Munka Törvénykönyve eddig nem említette külön a fogyatékos és tartósan beteg gyermeket nevelő munkavállalókat, ez komoly segítség lehet az érintett szülők számára.

2/3-dal védenék, hogy ne csökkenhessen a családi adókedvezmény!

Információink szerint a személyi jövedelemadózás kapcsán figyelembe vett összevont adóalapot a gyermek nevelésével együtt járó költségekkel szeretnék csökkenteni, ez lenne a családi kedvezmény. Ez a csökkentés változna az adott család gyerekszámától, mégpedig úgy, hogy a három- vagy több gyermek nevelése esetében az adóalap csökkentésének gyermekenkénti mértéke magasabb lenne. Fontos kikötés lenne, amely a kiszámíthatóságot garantálná: hogy az adóalap csökkentésének gyermekenkénti mértéke nem lehet alacsonyabb az előző évre megállapítottnál. Hasonló módon vonatkozna mindeza szülési juttatásra és a GYED-re is, tehát a biztosítotti jogviszony alapján járó ellátásokra. 

A további kiszámíthatóságot erősítené az a tény is, hogy az elfogadott törvény esetleges későbbi kedvezőtlen irányú változtatására 1 éves felkészülési idő bevezetését írnák elő.