Zárószavazás előtt a családvédelmi törvény

A parlament hamarosan elfogadja a családvédelmi törvényt. Összeállításunkban a legfontosabb elfogadott módosító indítványokat összegezzük.

A cikk több mint 3 éves. Tartalma elavult információt tartalmazhat.
2011. december 22. szabo.daniel

A parlament hamarosan elfogadja a családvédelmi törvényt. Összeállításunkban a legfontosabb elfogadott módosító indítványokat összegezzük.


A családok védelméről szóló törvénytervezetet az Alaptörvényben foglaltak szerint az Országgyűlésnek kétharmados többséggel kell elfogadnia. Sarkalatos volta miatt az egész magyar jogrendszerre kihatással van, ezért az egyik KDNP-s módosító javaslat szerint indokolt, hogy a törvényben szereplő család definíciója (“A család a természetes személyek érzelmi és gazdasági közösségét megvalósító olyan kapcsolatrendszer, amelynek alapja egy férfi és egy nő házassága, vagy egyenesági rokoni kapcsolat, vagy a családbafogadó gyámság .” legyen irányadó a magyar jogrendszer mindazon jogszabályára, amelyek családokra vonatkozó rendelkezéseket tartalmaznak.

A javaslat itt olvasható.
 
Örökléskor előnyben a családtagok
Ugyancsak elfogadta a parlament Salamon László képviselő javaslatát, mely az öröklés jogi szabályait rendezi. Annak értelmében – végrendelet hiányában történő örökléskor – elsősorban az egyenes ági és oldalági rokonok, illetve örökbefogadási kapcsolatban állók jogosultak, valamint a házastárs. Az állam és más személyek törvényes öröklésére csak e személyek hiányában lehet lehetőség.

A jogszabály szövege itt érhető el.

Fiatalkorú egyedül nem éjszakázhat
Egy másik, az Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottság által kezdeményezett módosító értelmében a kiskorú gyermek szülője köteles gyermeke felügyeletéről külön jogszabályban foglaltak szerint gondoskodni, amikor a gyermek éjszaka közterületen, szórakozóhelyen tartózkodik.

A jogszabály szövege itt érhető el.

A pénzt a gyerekre kell költeni
A gyermekekre kapott támogatást a gyermek(ek)re kell fordítani.
Részletek.

Családvédelemre sarkallják a médiaszolgáltatókat is
Ugyancsak külön jogszabály rendelkezik a médiaszolgáltatók szankcionálásáról a családellenesség esetére. A jelen törvényben foglalt célok és a gyermekek védelme érdekében a médiaszolgáltatók kötelesek szolgáltatásaikat a házasság intézményének, valamint a család és a gyermeknevelés értékének tiszteletben tartásával nyújtani. Az állam ösztönzi a család és a gyermeknevelés értékét közvetítő műsorok, médiatartalmak bemutatását is.
 

A gyermeknek családban van a helye
Az állam mindent megtesz azért, hogy a családból kiszakadt gyermekeket lehetőség szerint visszajuttassa. A jogszabály úgy fogalmaz: a családjától elválasztott kiskorú gyermeknek a legrövidebb időn belül vissza kell kerülnie családjához, ha ennek törvényben meghatározott feltételei teljesülnek.

A zárószavazást megelőzően a már elfogadott módosítók szövegei még változhatnak.