Hatodik alkalommal díjaztuk a legjobbakat

Ismét eredményes volt a Családháló díj szavazási időszaka. Ebben az évben közel tízezer szavazat érkezett, mely a Családháló díj történetében az eddigi legmagasabb szavazatszám. Vasárnap délelőtt átadtuk a 2017. évi Családháló díjakat.

A cikk több mint 3 éves. Tartalma elavult információt tartalmazhat.
családháló-esemény
2018. március 05. Székely Attila

Méltó ünnepség keretében vehették át 2017 díjazottjai a Családháló díjakat vasárnap délelőtt Budapesten. Az alábbiakban bemutatjuk azt a tizenkét intézményt és szakembert, akiket portálunk olvasói a legjobbnak választottak.

 

2017 szülészete

A Mohácsi Kórház Szülészeti és Nőgyógyászati Osztálya 1927-ben kezdte meg működését. 1936-tól a kórház bővítését követően már 20 ággyal rendelkezett és a szülésszám 1940-re 322-re emelkedett. 1934-ben a pécsi Szülészeti klinikáról érkezett Dr. Csúcs Lászlót nevezték ki az osztály vezetőjének. Nevéhez fűződik Magyarországon először az egyrétegű császármetszés bevezetése. Mély vallásossága és orvosi hite miatt soha nem vett részt terhesség megszakítás elvégzésében. 1976-ban ment nyugdíjba, 2000 decemberében halt meg, 94 éves korában.

Az osztály napjainkban 15 aktív ággyal és 5 krónikus ággyal rendelkezik.

2012-ben került átadásra az új alternatív szülőszoba, ahol a családtagok jelenléte és a választható természetes szülési módszerek jelentősen emelik a páciensek komfortérzetét.

2015 végétől Dr. Hartmann Tamás főorvos vezeti az osztályt. Az elmúlt időben a szülésszám jelentősen emelkedett az intézményben, mely az osztály szerint a háborítatlan, családbarát szülészeti szemléletnek köszönhető.

Dr. Hartmann Tamás, a Mohácsi Kórház Dr. Csúcs László Szülészeti és Nőgyógyászati Osztályának osztályvezető főorvosa

 

2017 klasszikus bölcsődéje

A székesfehérvári Napraforgó Bölcsőde 72 férőhelyen fogadja a gyermekeket. Az intézményben kiemelt szerepet kap a gyermekközpontú pedagógiai megközelítés. A bölcsőde gyermekképe a harmonikusan, sokoldalúan fejlődő gyermek, aki testileg és lelkileg egészséges, szociálisan kompetens.

Az intézmény egyéni arculatának kialakításánál a vezetők fontosnak tartották megőrizni és továbbadni mindazon értékeket, melyek változó világunkban egyre lejjebb értékelődnek. Nevelő munkájukban olyan pozitív emberi magatartásformák kialakítására törekednek, mint az udvariasság, empátiás készség, együttműködés, a rend szeretete és megőrzése, a tevékenység örömének felfedezése, mások munkájának megbecsülése.

A bölcsődében jelenleg 15 fő kisgyermeknevelő látja el a gyermekeket és 4 fő bölcsődei dajka segíti munkájukat. A konyha-élelmezés, mosoda, udvari teendőket 5 fő látja el.

Teleki-Horváth Renáta, a székesfehérvári Napraforgó Bölcsőde vezetője

 

2017 mini bölcsődéje

A kaposszerdahelyi Tipegő Mini Bölcsőde 2012 novemberében nyitotta meg kapuit. 2017. január 1-ig családi napköziként működött, majd a törvényi változások után mini bölcsőde státuszt kapott. Az alapítástól eltelt időben már csaknem 80 kisgyermek és szülője vette igénybe a szolgáltatást.

A bölcsőde számára fontos, hogy olyan légkört teremtsenek meg a gyermekek számára, ami derűs, nyugodt, vidám és szeretettel teli. A vezetőség fontosnak tartja az önállóságra nevelést, a családi nevelés segítését és az új ismeretek nyújtását a picik számára.

Igyekeznek minden fontosabb eseményt elmondani, megmutatni a gyermekek szüleinek, hogy ők is részesei lehessenek a gyermekek bölcsődei életének. Délutáni hazaadásnál közösen mesélnek a gyerekek anyának és apának, hogy mi is történt aznap a bölcsiben.

Kertész Szilvia, a kaposszerdahelyi Tipegő Mini Bölcsőde vezetője

 

2017 családi bölcsődéje

A nyíregyházi Bátorka Családi Bölcsőde meghitt, családias környezetben, kis létszámmal, csoportonként 5 fővel működik. Az intézmény a 20 hetestől a 3 éves korú gyermekig fogadja a kicsiket.

A szakszerű gondozáson túl a gyermekek megkapják azt a figyelmet, amitől otthon érzik magukat és pozitívan élik meg az édesanyjuktól való első elszakadást, új élményeket és közösséget kapnak. Családbarát szolgáltatóként a bölcsőde a szülők igényeihez rugalmasan alkalmazkodik. Az alapellátáson túl is biztosítanak szolgáltatásokat: speciális tanácsadások, időszakos gyermekfelügyelet, játékcsoport biztosítása, működtetése.

A bölcsődevezetés megfogalmazott célja igényes anyanyelvi és nyelvi környezetet teremteni, valamint a gyermek ének-zenei fogékonyságára odafigyelni. Játékos, mondókázós, zenés foglalkozásokkal segítik elő a beszédkészség fejlesztését.

Valcsák Viktória, a Gyerecsak Egyesület elnöke (b) és Dr. Rácz Éva, a Bátorka Családi Bölcsőde koordinátora

 

2017 óvodája

A Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde 1999-ben kezdett el működni Napsugár Napközi Otthonos Óvoda néven.

A kezdeti körülmények nem voltak ideálisak, de az óvodai dolgozók, a település vezetése és a szülők összefogásának köszönhetően sikerült megnyitni az óvodát 2 csoporttal. Ezt az átmeneti állapotot átvészelve az év végére elkészült az új épületszárny. Ettől kezdve 4 óvodai csoportban 100 óvodás gyermeknek tudott az intézmény férőhelyet biztosítani.

A dolgozói közösség nagy része már 20-25 éve együtt dolgozik. A vezetés szakmai téren nagy hangsúlyt fektet a hátránykompenzációra, felzárkóztatásra, egyéni fejlesztésre. A gyermekeket jól képzett szakemberekkel együttműködve fejlesztik. Logopédus, fejlesztőpedagógus, gyógytestnevelő foglakozik velük, heti rendszerességgel. A tehetséggondozó programok keretében a gyermekek részt vehetnek játékos focioktatáson, angol foglalkozáson, valamint vizuális tehetségműhely keretein belül megmutathatják kreativitásukat.

A hétköznapokban a község területén rengeteg lehetőség nyílik helyszíni foglalkozások, tanulmányi séták megszervezésére. Az intézmény dolgozói és gyermekei aktív résztvevői a településen hagyományosan megrendezett eseményeknek, ünnepeknek.

Utasiné Kenderák Tímea, a Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde vezetője

 

2017 intézményi különdíjasa

A Stoller Babaúszó Akadémia célja a vízszeretet és a vízbiztonság elérése a gyermekeknél. Az intézmény olyan speciális programot nyújt a babáknak, mely a babaúszást az úszásoktatás felől közelíti meg.

Az akadémia vezetője, Stoller Katalin 2000 óta foglalkozik babaúszás oktatással, majd 2011 decemberében az ő vezetésével jött létre az Akadémia, hogy a szülők részére az ország egész területén elérhető azonos színvonalú babaúszó programot biztosíthassanak.

Az intézmény oktatói az „Egészséges babák, kisgyermekek vízhez szoktatása, továbbá motorikus mozgásfejlesztése vízben végzett játékos feladatok segítségével” elnevezésű akkreditált, engedélyezett képzési program elvégzése után a Stoller Katalin által összeállított módszert sajátítják el.

Az akadémia az országon belül és azon túl is több helyszínen van jelen. 2017 óta Magyarországon és Európában is először debütált egyedi Önmentő-programjuk, melynek keretében a babák víz alá kerülés után önállóan megfordulnak és háton lebegnek a víz felszínén már 5 hónaposan.

Stoller Katalin, a Stoller Babaúszó Akadémia alapítója

 

2017 kórházi gyermekorvosa

Dr. Nádor Csaba 1969-ben született Budapesten. Középiskolai tanulmányait a Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Gimnáziumban végezte, majd felvételt nyert a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Általános Orvostudományi Karára. Ezt követően a kétezres évek végéig folytatta tanulmányait különböző orvostudományi képzéseken.

1995 és 2005 között a Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem koraszülött intenzív és újszülött részlegen teljesített gyakornoki szolgálatot.

2005 és 2007 között az Országos Gyógyintézeti Központ intenzív koraszülött részlegén részlegvezető főorvosként tevékenykedett, majd 2007-től napjainkig a Magyar Honvédség Egészségügyi Központban részlegvezető főorvos, annak koraszülött intenzív és újszülött részlegen 47 munkatárs szakmai irányításában vesz részt.

Tagja a Neonatológiai Tanácsnak és a Magyar Perinatológusok Társaságának, továbbá elnöke a Melletted a Helyem Egyesületnek.

Dr. Nádor Csaba, a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ részlegvezető főorvosa

 

2017 házi gyermekorvosa

Dr. Nagy-Szakáll Zsuzsanna 1970-ben született Budapesten. Pilisszentivánon végzett általános iskolai tanulmányait követően a középiskolát Budapesten végezte el. Felsőfokú tanulmányait a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karán folytatta, ahol 1994-ben summa cum laude minősítéssel végzett.

Az egyetem elvégzésétől kezdve 12 éven keresztül a Budai Gyermekkórházban dolgozott. Ez idő alatt jeles eredménnyel megszerezte a csecsemő- és gyermekgyógyászat szakvizsgát és a diabetológusi minősítést. A kórházban fekvő kis betegek gyógyítása mellett a Diabétesz rendelésen is dolgozott, ahol a cukorbeteg gyermekek ellátásában és gondozásában vett részt.

2006 óta dolgozik gyermek háziorvosként Solymáron, ahol közel 1500 csecsemő és gyermek egészségét felügyeli. Emellett a Szurikáta Alapítvány a Diabéteszes Gyermekekért szakmai tanácsadójaként tevékenykedik.

Dr. Nagy-Szakáll Zsuzsanna Pilisszentivánon él férjével és gyermekével.

Dr. Nagy-Szakáll Zsuzsanna, a Solymári Egészségügyi Szolgálat gyermekorvosa

 

2017 óvónője

Dér Edit 1957-ben született Siklóson. Általános iskolai tanulmányait követően 1975-ig a siklósi Táncsics Mihály Gimnáziumban tanult. 1977 és 1979 között a Kecskeméti Óvónőképző Intézetben folytatott tanulmányokat és itt szerezte meg óvónő képesítését is. 1990-től három éven át a Pécsi Katolikus Hitoktatói Főiskolán folytatta tanulmányait és szerzett hitoktató képesítést.

Szakmai pályafutását 1975-ben kezdte a szegedi Móra Ferenc Általános Iskola és Óvodában. 1976-tól Siklóson, 1979-től pedig több mint egy évtizedig dolgozott Villányon óvónőként. 1991-ben ismét szülővárosában dolgozott 1996-ig, mikor a kisharsányi óvodában kezdett el tevékenykedni.

1997-től napjainkig a siklósi Sztárai Mihály Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda alkalmazottja.

Dér Edit, a siklósi Sztárai Mihály Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda óvónője

 

2017 bölcsődei kisgyermeknevelője

Csomós Istvánné Margó 1960-ban született Budapesten. 1978 szeptemberében kezdett el dolgozni a III. kerületi Kerék utcai bölcsődében, akkor még csecsemő és kisgyermek gondozónőként. Egy rövid szünet után a Csillaghegyi Álmos utcai bölcsődébe került, mely egy családi házból kialakított bölcsőde volt. A kezdetekben munkatársaival és a szülőkkel tették barátságossá az épületet. 1987-ben megbízott vezetője volt a bölcsődének.

1994-ben 10 hónapos csecsemő és kisgyermek gondozói képzést végzett el, majd 1999-ben szakgondozó képesítést szerzett. 2000-től 2004 tavaszáig a Kerék utcai bölcsödében gondozta a gyermekeket.

2004 májusában az akkor indult Arató Emil téri bölcsődében folytatta munkásságát. Befektetett munkájának eredményeként később vezetői feladatok ellátására kérték fel. Vezetői megbízatásainak lejártát követően örömmel tért vissza a gyermekekhez a csoportba. Az Arató Emil téri bölcsődében töltött időszakra hálás szívvel gondol vissza, holott ezeket az éveket személyes veszteségek kísérték végig.

2014 novemberében a Csillaghegyi Makovecz bölcsődébe került, ahol napjainkig kisgyermeknevelőként dolgozik. 2016 novemberében intézményvezetői dicséretben részesült.

Csomós Istvánné Margó, a Csillaghegyi Makovecz Bölcsőde kisgyermeknevelője

 

2017 védőnője

Szabó Béláné Rita 1962-ben született Budapesten. Középiskolai tanulmányait Kecskeméten végezte, ezt követően 1980 és 1982 között kórházi segédápolóként dolgozott Budapesten. 1982 és 1986 között megszerezte a védőnői képesítést, majd 1986 és 88, valamint 1999 és 2005 között területi védőnőként dolgozott Kecskeméten.

2005-től az Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Bács-Kiskun megyei Védőnői tagozatának vezetője. 2005-től ifjúsági védőnőként tevékenykedik középiskolákban. 2011 és 13 között a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Egészségtudományi Kar Táplálkozástudományi Mesterképzési Szak hallgatója volt.

Szabó Béláné Rita Kecskeméten él hét fős családjával.

Szabó Béláné Rita, a Kecskeméti Egészségügyi Alapellátási Intézmények Igazgatóságának munkatársa

 

2017 egyéni különdíjasa

Baricz Dezső 1970-ben született Marosvásárhelyen. Gyermekkorát Erdélyben töltötte, majd 1991-ben Budapestre költözött. Ebben az évben kezdett el dolgozni a Péterfy Sándor utcai kórházban, ahol műtős-segéd volt.

1992 és 95 között a mozgássérült gyermekekkel foglalkozó Mexikói úti Általános Iskolában dolgozott, mint nevelőtanár. 1996 és 2005 között létrehozta és működtette a Parlamenti Imacsoportot, melynek keretében biblia és imaórákat szervezett. 1998 és 2000 között Down-kóros gyermekekkel foglalkozott a Down Alapítványnál.

2000-ben helyezkedett el a Baptista Szeretetszolgálatnál, mint gyermekprogram szervező. Az elmúlt 17 évben több mint százezer gyermeket láttak vendégül a különböző programokon. 2017-ben Pest megye Mozgáskorlátozottak Egyesületétől megkapta a Vác és Régiójának „Szív Embere” Díját.

Baricz Dezső, a Baptista Szeretetszolgálat munkatársa

 

Borítókép: A 2017. évi Családháló díj kitüntetettjei a díjátadó ceremóniát követően a Benczúr Ház Vadásztermében 2018. március 4-én.

Fotó: Családháló.hu – Képszerkesztőség / Dimény András