4 ütős érv, hogy miért nincs rendben az abortusz

Az emberi élet a fogantatással kezdődik.

2024. január 27. Családháló

Azt a tényt, hogy az emberi élet a fogantatással kezdődik, korunkban a fejlett technológia és sokrétű tudás ellenére sokan vitatják, az abortuszt pedig valamiféle jogként próbálják eladni az embereknek. Ezekben a kérdésekben a katolikus egyháznak régóta szilárd és megingathatatlan véleménye van, vagyis, hogy az élet a fogantatástól a természetes halálig szent és sérthetetlen. 

A katolikus egyház álláspontját nem csupán a hagyomány és a szentírási szövegek támasztják alá, de léteznek olyan dokumentumok és enciklikák is, amelyek leírják, mit tanít a katolikus egyház az élet szentségéről.

Alább négy erőteljes idézetet olvashatunk a Katolikus Egyház Katekizmusából, amely segít eligazodni az életvédelmi kérdésekben.

„Az emberi életet tisztelni és védeni kell egészen a fogantatástól kezdve. Létezésének első pillanatától kezdve személyként kell kezelni az embert, akinek emberi jogai vannak. Ezek között is minden ártatlan léleknek elvitathatatlan joga van az élethez. (A Katolikus Egyház Katekizmusa, 2270)

„Az egyház az első század óta tanítja, hogy erkölcsileg elítélendő (rossz) minden művi abortusz. Ez a tanítás azóta sem változott és mindörökké megváltozhatatlan. Az abortusz maga, vagy azt akár célként, akár eszközként használni, súlyosan ellentétes az erkölcsi törvényekkel. (A Katolikus Egyház Katekizmusa, 2271)

„Az, hogy minden ártatlan emberi lénynek elidegeníthetetlen joga van az élethez, a civil társadalom és a törvényhozás alkotóeleme…” (A Katolikus Egyház Katekizmusa, 2273)

„Minden emberi élet szent a fogantatástól egészen a halálig, mert az embert önmagáért teremtették az élő és szent Isten képére és hasonlatosságára.” (A Katolikus Egyház Katekizmusa, 2319)

Forrás: www.churchpop.com