Tehet-e bármit egy szülő a nevelési-oktatási rendszer jobb működéséért?

2023. szeptember 01. Családháló

Tehet-e bármit egy szülő a nevelési-oktatási rendszer jobb működéséért? Segíthetik-e bármilyen módon a családok a pedagógusok munkáját és a gyerekek fejlődését bölcsitől az érettségiig? A válasz: nagyon is! – írja közleményében a Szent István Intézet.

Az intézet kiemelte, tudható, eredményes pedagógusi munka nem képzelhető el a szülők támogató, együttműködő attitűdje nélkül, hiszen a nevelés komplex feladat, egyszerre részese a család és az intézmény közössége, ahol a gyermek ideje jelentős részét tölti.

Egy köznevelési intézmény és az abban dolgozó elkötelezett pedagógusok a szülők ellenében, munkájuk otthoni, gyermekek előtti megbecsülése, gyerekek előtti tiszteletteljes, támogató elismerése nélkül nem, vagy csak akadozva képesek betölteni hivatásukat.

Míg a szülők „csak” saját gyermekei(k)ért felelnek, tudatosítaniuk szükséges, hogy a pedagógusok egyetlen csoportban vagy osztályteremben húsz-harminc gyermekért tartoznak felelőséggel, az ő testi-lelki-szellemi gyarapodásukat kell egyszerre szolgálniuk

– emelték ki, hozzátéve: döntéseik egy közösség harmonikus, jól szervezett, mindenki számára gyümölcsöket hozó munkáját célozzák, melyben az egyéni szempontok az otthoni körülményeknél minden jószándék mellett is – értelemszerűen – kevéssé érvényesíthetők.

Fontos, hogy a ma már sokszor testvérek nélkül felnövekvő, egy közösség együttműködését kevéssé megtapasztaló gyermeket is bátorítsunk arra, hogy egyéni igényeikből olykor engedve, a közösség szempontjait figyelembe véve és a pedagógus tekintélyét elismerve vegyenek részt a köznevelés rendszerében – ez az ő elemi érdekük is. 

– fogalmaznak a közleményben. Hozzáfűzték, a szülőkre hárul többek között az adminisztratív feladatok korrekt teljesítése, a közétkeztetéssel kapcsolatos információk időben történő átadása, azok ellenszolgáltatásának fizetése, a gyermek távollétének felszólítás nélküli igazolása, a szülői értekezleteken való figyelemteljes és aktív részvétel, a gyerekek tanulmányi eredményeinek nyomonkövetése, esetleges tanulási vagy beilleszkedési problémáik pedagógusokkal való rendszeres és higgadt hangnemben történő megbeszélése. A Szent István Intézet leszögezi, a közös munka kapcsán elengedhetetlen a gyermekek közösségre való nevelése és az iskola nevelési céljainak támogatása az otthoni környezetben is

Az otthonról hozott, közösségi élethez szükséges kompetenciák hiányában a pedagógus széttartó akaratok sűrűjében kénytelen olyan körülményeket teremteni, ahol egyáltalán lehetőség nyílik a tanulásra, fejlődésre. Az idő és energia ekkor leginkább fegyelmezésre, konfliktuskezelésre, a nevelési hiányosságok pótlására megy el. Ez pedig kimeríti és érthető módon elkedvteleníti a pedagógust, de felőrli a gyermekközösséget is

– írják a közleményben. Ezért pótolhatatlan az az útravaló, amivel a szülők elindítják gyermeküket az új tanévre, s ehhez állítottuk össze a pedagógusokat támogató szülők 6 pontját, amelyek szem előtt tartása egy kiegyensúlyozottabb, eredményesebb tanév záloga lehet. Neveld a gyereked:

  • Tiszteletre
  • Udvariasságra
  • Türelemre
  • Együttérzésre
  • Fegyelemre
  • Kötelességtudatra