Teljesen abszurd, hogy az ártatlan emberi élet kioltását teszik alkotmányos joggá! – Schittl Eszter a Vasárnapnak

2024. május 01. Családháló

Március 4-én Franciaország alkotmányba foglalta az abortuszhoz, vagyis az ártatlan életek kioltásához való „jogot”. Azt gondolhattuk, hogy elszigetelt eseményről van szó, de tíz nappal később Macron az Európai Parlamentben is javaslatot tett arra, hogy ugyanezt foglalják bele az Európai Unió Alapjogi Chartájába is. Azóta vokosolás is történt a kérdéshez kapcsolódóan, amely azzal zárult, hogy egy nem jogalkotási jellegű állásfoglalás született a kérdésben, amelyre a többség igennel szavazott. Ebben a szöveget támogató EP-képviselők leszögezték: az abortuszhoz való jogot az EU Alapjogi Chartájában is rögzíteni kell. Az esemény hátteréről valamint lehetséges következményeiről kérdeztük Schittl Esztert, a CitizenGO hazai kampányigazgatóját.

Már az is hátborzongató volt, amikor a franciák megszavazták, hogy legyen alkotmányos jog az abortusz hazájukban. Miért volt erre szükség? Fenyegetve érzik eme “jog” csorbulását vagy csupán ez is része annak a liberális ideológiai harcnak?

Emmanuel Macron már 2022-ben, a Roe vs. Wade megdöntése után (amely a tagállamokra bízza, engedélyezik-e az abortuszt – a szerk.) rögtön kampányolni kezdett az abortusz mellett. Sikerült két éven belül elérnie, hogy alkotmányos joggá tegyék az ártatlan élet kioltását Franciaországban, majd hogy az Európai Parlament megszavazza, hogy alapjogként kerüljön be az EU Alapjogi Chartájába.

Bár erről az Európai Parlamentnek nincs joga dönteni, politikai szempontból sajnos van jelentősége a döntésnek.

Mi lehetett annak az oka, hogy Macron a francia döntés után nem sokkal ugyanezt a tervezetet nyújtotta be az eu döntéshozói elé? Legitimálni akarta az általuk elfogadott döntést?

Macron javaslata, hogy az abortuszhoz való jog bekerüljön az EU Alapjogi Chartájába, egyértelműen az abortusz mint alapvető jog elismertetésére irányul az egész Unióban.

Teljesen abszurd, hogy az ártatlan emberi élet kioltását alkotmányos és alapvető joggá teszik!

Az Európai Parlament döntése nemcsak a francia döntés legitimálására szolgál, hanem egy erőteljesebb politikai üzenetet is közvetít, amely a tagállamok szuverenitásának korlátozására törekszik az élet védelmének érzékeny kérdésében. Az abortusz ugyanis tagállami hatáskörbe tartozik, így fellelhetők még az EU-ban életet védő jogszabályok. Ez pedig nagyon zavarja a globalistákat…

Mit jelent az, hogy az abortuszhoz való jog bekerül az EU Alapjogi Chartájába? Hogyan küszöbölik ki a jogalkotók ezt azzal, hogy az élethez való jog is benne van?

Az abortuszhoz való jog bekerülése az EU Alapjogi Chartájába teljesen abszurd lenne, mivel aláásná az élethez való jogot, ami természetesen szintén a Charta része. Ezzel az egész dokumentum hiteltelenné válhat, hiszen az élethez való jog nélkül egyetlen más jogunkat sem élvezhetnénk! Egy ilyen lépés precedenst teremthet az élet védelmének további gyengítésére, és arra késztetheti a tagállamokat, hogy felülírják saját életet védő törvényeiket.

Milyen kötelezettséget jelent ez a tagországokra nézve? Megmarad-e az önálló nemzeti döntéshozatal lehetősége?

Amennyiben az abortusz alapjogként kerül be az EU Alapjogi Chartájába, az komoly nyomást gyakorolna a tagállamokra, hogy alkalmazkodva az EU új normáihoz tovább liberalizálják az abortuszt. Bár a tagállamoknak formálisan megmaradhat a döntési autonómiájuk, gyakorlatilag erős politikai és jogi nyomás alá kerülhetnek.

Várható-e hazánkban, hogy az eu-s döntés nyomán valamilyen változás történik akár pozitív akár negatív irányba az abortuszok liberalizációjával kapcsolatban?

Az Európai Parlament mostani döntésének nincsen jogi relevanciája, tehát ezzel, hála Istennek, még nem került be az abortusz az EU Alapjogi Chartájába.

Ha viszont néhány év vagy évtized múltán ez mégis megtörténne, és éppen liberális, globalista irányultságú kormány lenne Magyarországon, készpénznek vehető, hogy azonnal tovább liberalizálnának az abortuszon.

Kevesen tudják, de a Momentum, a DK és az MSZP EP-képviselői már a 2021-ben megszavazták az Európai Parlamentben azt a Matić-jelentést, amely az abortuszhoz való „hozzáférés akadályainak” megszüntetését szorgalmazta. Ami szintén hátborzongató, hogy ebben a jelentésben felszámolandó akadályként említették az időbeli korlátok megszüntetését.

Ez azt jelenti, hogy egészen a születés pillanatáig legálissá tennék a kisbaba megölését!

Emellett ingyenessé tennék mindenki számára az abortuszt, bármilyen okból végrehajtanák azt, eltörölnék az előtte lévő várakozási időt, valamint az abortusz előtti segítő tanácsadást is.