Frivaldszky Edit: A családok védelmével egy ország a jövőjére mond igent

"A házasság egy férfi és egy nő kapcsolata. A hagyományos családmodell egyben a jövőt jelenti. Egy ilyen lépéssel az EU ránk erőltetheti a homoszexuális kapcsolatok házasságként való elfogadását. "

A cikk több mint 3 éves. Tartalma elavult információt tartalmazhat.
2015. december 05. Csontos Dóra

“A házasság egy férfi és egy nő kapcsolata. A hagyományos családmodell egyben a jövőt jelenti. Egy ilyen lépéssel az EU ránk erőltetheti a homoszexuális kapcsolatok házasságként való elfogadását.”


Magyarország megvétózta az Európai Bizottság két rendelettervezetét, amelyek az eltérő állampolgárságú, de azonos nemű párok vagyoni viszonyait rendeznék, túllépve ezzel a házasság hagyományos értelmezésén. A brüsszeli tanácskozásról bővebben ebben a cikkünkben írtunk, olvassátok el.

A témában Frivaldszky Editet, az Emberi Méltóság Központ munkatársát kérdeztük. Kérésünkre pontosan elmagyarázta, hogy miért is szavazott hazánk nemmel, és, hogy ez a döntés milyen jelentőséggel bírhat Magyarországra a jövőben.

Családháló: Miért szavaztunk nemmel az eltérő állampolgárságú, de azonos nemű párok vagyoni viszonyait rendezését illetően?

Frivaldszky Edit: Az Európai Unió egyik alapelve, hogy az “érzékenynek” számító kérdésekben egyhangú döntéssel lehet csak lépéseket tenni. Ezért gondolták úgy az alapító atyák, hogy a család és házasság kérdését tagállami hatáskörbe utalják, azaz az EU nem “szólhat bele”, hogy egy-egy ország hogyan értelemezi a családot és a házasságot. Az utóbbi években egyes európai országokban felhígult a házasság fogalma. Látjuk, hogy Írországban például az alkotmányba is bekerült az azonos neműek közötti kapcsolat házasság szintjére emelése, így 8:1 lett az arány a definíciókat illetően. Nyolc EU tagállam ugyanis az alkotmányában rögzítette már korábban, hogy a házasság egy férfi és egy nő életközössége. Azokban az esetekben, amikor a házasság és család fogalmának határokon átnyúló hatásai vannak – ilyen például a költözés egyik országból a másikba, vagy a családegyesítés – az EU hatáskörébe tartozhat a szabályozás. Ilyen esetekben szükséges az egyhangú szavazat, azaz mindenkinek egyet kell érteni. A legkisebb közös többszöröst kell megtalálniuk a tagállamoknak, ami mindenki számára elfogadható. Mivel a magyar Alaptörvényben a házasságot egy férfi és egy nő életszövetségeként definiálták, Magyarország számára nem elfogadható az azonos neműek “házassága”. A házasság egy férfi és egy nő kapcsolata. Egy ilyen lépéssel az EU ránk erőltetheti a homoszexuális kapcsolatok házasságként való elfogadását.

CSH: Ezzel együtt szeretném tisztázni, hogy mit is jelent ez a rendelkezés pontosan.

FE: Nagyon érdekes ezzel kapcsolatban, hogy miniszteri szintre általában azok a kérdések kerülnek csak, amelyeknél előreláthatólag könnyen el lehet már érni az egyhangú szavazatot, mert a tárgyalások már eljutottak ebbe a fázisba. Itt nem ez történt.

CSH: Ha végül megszavazzák  az Európai Bizottság két rendelettervezetét az milyen hatással / kötelezettségekkel járna hazánkra nézve?

FE: Nem tartom valószínűnek, hogy eljutunk ide. Az Alaptörvény egyértelműen fogalmaz, nem veszi egy kalap alá a két férfi vagy két nő, és az egy férfi és egy nő kapcsolatát. Ha azonosak lennének a jogszabályok, akkor például – amint azt  más európai országban láthatjuk – az azonos nemű párok gyermeket fogadhatnak örökbe.

CSH: Magyarország védi az valódi értékeket és óvja a hagyományos családmodellt. Mit gondol, milyen hatással lesz ez a jövőnkre nézve?

FE: A hagyományos családmodell egyben a jövőt jelenti. A fenntartható társadalomhoz fenntartható családok kellenek. A családok védelmével egy ország a jövőjére mond igent. Nemcsak a gyerekek száma határozza meg az ország jövőjét, hanem a családi kapcsolatok erőssége is. Minél erősebb hálót alkotnak a családi kapcsolatok a társadalomban annál erősebb a megtartó ereje, annál nagyobb esélye van a fennmaradásra.