„Kulcsfontosságú feladatunk tudatosítani az emberekben a saját értékességüket”

Tíz éves az Európai Regionális Szervezet (ERGO), amelynek mottója: „Azoknak, akik hisznek a szeretet és az összefogás erejében, a baj is a javukra válik, az ellenségeik is útra segítik őket.” A szervezet elnökével, Ékes Ilonával és munkatársával, Boros Annamáriával beszélgettünk.

A cikk több mint 3 éves. Tartalma elavult információt tartalmazhat.
interjú
2017. július 03. Antal-Ferencz Ildikó

Nagyon sok különböző, mégis összefüggő, összetartó projektjeik vannak. Mi a közös bennük?

Ékes Ilona (ÉI): Látjuk, tapasztaljuk, hogy a családok, emberek milyen problémákkal, gondokkal küzdenek, amelyek sokszor megakadályozzák őket abban, hogy boldogok, megelégedettek legyenek. Jó lenne, változásokat elérni a közgondolkodásban és hozzáállásban. A programjainkkal ezt szolgáljuk, legyen szó az áldozatsegítő központról, szexuális nevelésről, gyermekvédelemről, életkezdésről. És ennek érdekében cselekszünk akkor is, amikor nemzetközi színtéren vagyunk jelen, mint például az ENSZ Gazdasági és Szociális Bizottságának (ECoSoC) ülésein.

Boros Annamária (BA): Tavaly és idén kiemelten foglalkozunk az ifjúsággal, ezen belül a szexuálpedagógiával. Ehhez kapcsolódik a TeenSTAR képzés, és Christopher West előadása is. Ezen kívül több olyan projektünk is fut, amelyek látszólag nem kapcsolódnak a témához, de ha mélyebben belenézünk, kiderül: mégis van közük hozzá; tulajdonképpen minden tevékenységünk ugyanoda vezet vissza.

ÉI: Egyedinek, egyszerinek és megismételhetetlennek születtünk. Szükségünk van az elfogadásra, a személyességre az értékességünk tudatára. A saját magunk elfogadása függ a közvetlen – a szüleinkhez való – kötődéstől, az általuk való elfogadástól, a tágabb környezetünk általi elfogadásunktól. Ezen a téren súlyos sebzettsége van a mai társadalomnak. Jó lenne megelőzni, ha már nem lehet, akkor gyógyítani ezeket a sebeket.

Kezdjük a legfrissebbel: az ország első, az igazságügyi minisztérium által a fővárosi VII. kerületében nemrég megnyitott Áldozatsegítő Központtal. Miképpen van jelen ebben a projektben az ERGO?

ÉI: Az Áldozatsegítő Központ az Igazságügyi Minisztérium égisze alatt nyílt meg és működik. Az intézmény küldetése a minél inkább személyre szabott segítség nyújtása az áldozatoknak. Olyan hely kíván lenni, ahol a társadalom legelesettebb, legkiszolgáltatottabb tagjai is azt érezhetik, hogy nincsenek magukra hagyva, a lehető legrövidebb időn belül segítséget kaphatnak. Mi civil partnerként kapcsolódunk ehhez a szakmai munkához; szakértőinkkel, önkéntes segítőinkkel, civil szervezeti kapcsolatainkkal, tapasztalatainkkal.

Lépjünk tovább, azaz vissza az időben. Christopher West májusi meghívásának mi volt célja? Ez egy egyszeri esemény volt vagy volt előélete illetve lesz utóélete is az előadásnak? (A Családháló interjút készített az előadóval – a szerk.)

ÉI: Nagy sikerként éljük már meg magát az elfogadott meghívást is, hiszen a népszerű amerikai szerző első alkalommal látogatott hazánkba, hogy Szent II. János Pál testről szóló elmélkedései nyomán megismertesse velünk az egyház forradalmi tanítását a szexualitásról. Előadásai azt az örök, de elfeledett tanítást tárják fel, mely szerint testünk és lelkünk legmélyebb vágyai a végtelenhez, Istenhez vezetnek minket. Az előadásnak hatalmas sikere volt, több mint kétezer fiatal hallgatta meg. 

BA: Az előadásról készült egy felvétel is, amivel kapcsolatban nagy az érdeklődés, mind az előadáson résztvevők, mind az arra el nem jutott fiatalok részéről. Azt tapasztaljuk, hogy nagy az igény, az éhség a téma iránt. Ugyanakkor nem elég egy ilyen, talán egész életre szóló előadást (még egyszer) megnézni felvételről, az is nagyon fontos, hogy beszélgetések jöjjenek létre a fiatalok között.

Nem áll távol az előadás témájától a tavaly kezdődött TeenSTAR képzésük. Miről is van szó?

BA: A TeenSTAR egy olyan szexuálpedagógiai program, amely végigkíséri a fiatalokat a felnőtté válás folyamatán. A szexuális nevelés nem csak a mai fiatalok életéből hiányzik, több generáció nőtt fel úgy, hogy nem kapott semmilyen útmutatást ezen a téren. A TeenSTAR az embert test-lélek-szellem elválaszthatatlan egységeként közelíti meg, a kurzuson szó esik a termékenységtől kezdve a szerelmi bánaton át az életcélokig minden fontos témáról, ami segíti a személyiség megerősödését és a tudatos felelősségvállalást. Arra ösztönzi a fiatalokat, hogy saját kérdéseket fogalmazzanak meg, és azokra saját maguk találják meg a válaszaikat. Mi a leendő oktatóknak szervezünk képzéseket, akik a saját ifjúsági csoportjaikba viszik a programot.

Tavaly kapták meg az ECoSoC státuszt. Milyen konkrét jelentősége van ennek az ERGO számára?

ÉI: Ez a kiemelt konzultatív státusz arra ad lehetőséget, hogy nemzetközi szinten is képviseljük az ügyeinket; ugyanis most már lehetőségünk van részt venni az ECoSoC és alárendelt testületeinek, például a CSW nyilvános ülésein. Kiemelten fontosnak tartjuk a civil világ részéről a meglévőnél reálisabb képet mutatni a világnak Magyarországról.

BA: Hatásköréből adódóan az ECoSoC többek között központi fórumként szolgál a nemzetközi gazdasági és szociális kérdések megvitatására, és az ilyen kérdésekkel kapcsolatos politikai ajánlások kidolgozására; tanulmányokat és jelentéseket készít vagy kezdeményez, és ajánlásokat tesz nemzetközi gazdasági, szociális, kulturális, oktatási, egészségügyi és ezekhez kapcsolódó kérdésekben; elősegíti az emberi jogok és az alapvető szabadságok mindenki számára történő tiszteletben tartását és betartását. A rendezvényen számos családbarát és életvédő szervezet képviselőjével kerültünk kapcsolatba és több nemzetközi platformhoz csatlakoztunk.

Ékes Ilona a Szent Kristóf-díjat a gyermekvédelemben végzett munkája elismeréseként kapta nemrég. Ez milyen konkrét ERGOs tevékenységhez kapcsolódik?

ÉI: Fontosnak tartom a gyermekjogokkal és a gyermekvédelemmel való foglalkozást, ez az ERGO egyik kiemelt tevékenysége. Ide tartozik a Nyitott szemmel az ifjúság védelmében projektünk, és A gyerekek jogai című kiadványunk. Nagy megtiszteltetés számomra ez a díj, és nagy erőt adott ahhoz, hogy tovább folytassam a munkámat az ERGO-ban.

Nemcsak gyermekvédelemmel kapcsolatos kiadványaik vannak, női témában is jelentek meg kiadványaik…

BA: Igen, ilyen kiadványunk a Női identitás Európában, a Nők a nemzetgazdaságban, Vállalkozó nők a Kárpát-medencében – Női tudástár 1., Magyar nők a nagyvilágban vagy az Egészséges Életkezdet – Női tudástár 2. Összes kiadványunk elérhető a honlapunkon.

Végül egy aktualitás: mit gondolnak a 24 órásra tervezett szülés utáni kórházi benntartózkodásról?

ÉI: Nagyon röviden: támogatjuk az ambuláns szülést – legyen ez is egy választható lehetőség. A szülést egy természetes folyamatnak tartjuk, és nem betegségnek. A fejlett országokban több helyen a szülészorvos csak az orvosilag indokolt esetekkel foglalkozik, egyébként a szülésznő, bába,a dúla segít a szülő nőnek; viszont nagyon fontos a szülés előtti időszak, a párok, az anyák felkészítése. A szülésre készülő nő önbizalmának erősítése, emberi méltóságának a tiszteletben tartása. A jelenlegi magyar gyakorlat szerint az egészségügyi intézményekben, az orvos-beteg viszonylatban nehezen biztosítható a szülésnek, születésnek az anya és apa által áhított intimitása és az orvosok biztonságra való törekvése.

Nagy vonalakban ez volt a tízéves ERGO-mérleg. Milyen további terveik vannak?

ÉI: Az eddig elkezdett programjaink sok feladatot adnak a továbbiakban is. Szeretnénk még szorosabbra fűzni a kapcsolatot határon túli szervezetekkel, akiket már eddig is bekapcsoltunk a programjainkba. A helyi megoldások közös kidolgozása, meggyökereztetése, egymás segítése, ezeknek a kapcsolatoknak az ápolása lesz a fő tevékenységünk.

„Hogy a kapcsolatok, mint kis patakok, csermelyek behálózzák a Kárpát-medencét – Európát. A személyes találkozás, ismeretség után elinduljunk látogatni egymást, tovább fonjuk és erősítsük azokat a szálakat, amelyek az anyanyelvünk, a kultúránk, történelmünk és mindennapjaink révén is összekötnek. És erősítsük gyermekeinket, családunkat, a hazát, amelyben élünk.”