Munka kisgyermek mellett?

Miért ne lehetne egyszerre dolgozni és gyermeket nevelni? – vallja Németh Sarolta, az Iparfejlesztési Közalapítvány kommunikációs munkatársa. Az elsőre elbizakodottnak tűnő feltevés azonban kézzelfoghatóvá válik, ha megismerkedünk a Munka kisgyermekkel (MuKi) program részleteivel. Ennek a lehetőségnek jártunk utána.

A cikk több mint 3 éves. Tartalma elavult információt tartalmazhat.
2012. szeptember 07. bencze.aron

Miért ne lehetne egyszerre dolgozni és gyermeket nevelni? – vallja Németh Sarolta, az Iparfejlesztési Közalapítvány kommunikációs munkatársa. Az elsőre elbizakodottnak tűnő feltevés azonban kézzelfoghatóvá válik, ha megismerkedünk a Munka kisgyermekkel (MuKi) program részleteivel. Ennek a lehetőségnek jártunk utána.


– Mikor indult a MuKi program, és milyen alapvető célokat fogalmazott meg maga előtt?

– Idén május elején indult útjára a kétéves Munka kisgyermekkel (MuKi) program, ami egyéni megoldásokat próbál kínálni ahhoz a lelkiismereti, gazdasági és munkajogi problémákhoz, amelyet a kisgyermekes szülők munkaerőpiacból való kiesése okoz. Lényeges, nemcsak a kismamáknak, de a kispapáknak is alternatívát szeretnénk nyújtani. A téma sokakat érint: munkáltatókat és munkavállalókat egyaránt. A két fő kérdés: megéri-e egy cégnek olyan munkaerőt alkalmazni, aki alkalmasint rugalmasabb munkabeosztást igényel a „családi logisztika” érdekében? Dolgozhat-e úgy egy újdonsült szülő, hogy sem a család, sem a munkahely felé nem kell lelkiismeret-furdalást éreznie, és mégis mindkét területen teljesíteni tud?

– Magyarországon európai viszonylatban milyen a kismamák helyzete?

– Hazánkban a munkaerő-piaci aktivitás az Európai Unió országai közül majdnem a legalacsonyabb. Az inaktívak jelentős részét kisgyermekes nők alkotják, akik a többi tagállamhoz képest általában hosszabb időre és nagyobb százalékban esnek ki a foglalkoztatásból.  A távolmaradás két félen múlik – a munkaadón és a munkavállalón. A megoldáshoz ezért akkor kerülhetünk közelebb, ha a két fél igényeit és álláspontját egymáshoz közelítjük. A távolmaradás okai között a tapasztalatunk szerint három lényeges elem jelenik meg. Egyrészt a munkáltatók többségének nincs olyan rugalmas eszköztára, amely mind a szervezet, mind a kisgyermekes munkavállaló számára megfelelő lenne – ez megnehezíti a munka és a magánélet közötti összhang megteremtését. Másrészt a magyar családmodell tradicionális: a nők elvárt feladataik miatt (gyermeknevelés, háztartás) hajlamosak hosszabb ideig otthon maradni. Végül a családtámogatási rendszer arra ösztönzi a kisgyermekes szülőket, hogy a lehető legkésőbb menjenek vissza dolgozni.

– Miben más a MuKi?

– Magyarországon több program indult az elmúlt években, amely a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra való visszatérését támogatja; az Iparfejlesztési Közalapítvány, a Victum Képzési Központ és az Artima Kft. közös kezdeményezése újszerű megközelítéssel csatlakozik ehhez a „közhöz”: a reprezentatív kutatáson alapuló MuKi a munkáltatói, illetve a munkavállalói oldal igényeit és lehetőségeit párhuzamosan térképezi fel. Ilyen párhuzamos jellegű kutatást eddig korábban senki sem végzett hazánkban.  A program során a kutatás, a modellkísérletek és a szakmai együttműködések révén hasznos tapasztalatokat gyűjtöttünk már eddig is össze, de egy rendkívül pontos képet szeretnénk alkotni mind a vállalati, mind a munkavállalói oldal gátló és motiváló tényezőiről az atipikus foglalkoztatást illetően. Emellett szeretnénk kiradírozni azokat a sztereotípiákat, amelyek a munkáltatókban a kisgyermekes szülők alkalmazásával kapcsolatosan élnek, és nem utolsó sorban gondolkodásra és párbeszédre ösztönzünk minden érdeklődőt, hogy a munka és a magánélet összeegyeztethetősége mind szellemi, mind materiális szempontból a családok és a gazdaság hasznára legyen.

– Egészen pontosan hogyan teszik mindezt?

– Módszertani kutatás segítségével feltérképezzük és megfogalmazzuk mind a vállalati, mind a szülői oldalon felmerülő főbb problémákat. Interaktív portál és adatbázis segítségével összekapcsoljuk a munkáltatói és a munkavállalói oldalt, közvetítjük egymás felé igényeiket; a honlap ezen kívül összegyűjti a témával kapcsolatos tapasztalatokat, hasznos linkeket, jogszabályokat, illetve kapcsolatteremtésre is lehetőséget ad. Képzéseket szervezünk a munkaerőpiacra visszatérni vágyó szülők számára, a munkáltatók számára, hogy fogékonyabbá tegyük őket a munkavállalókkal való együttműködési lehetőségek felismerésére.

Modell-kísérletünkben a programban részt vevő szülők egy részét (200 főt) minimum hat hónapos foglalkoztatáshoz segítjük hozzá.  A program sikere érdekében mind a szakmai szervezetekkel, mind pedig az érintett szülőkkel és vállalatokkal szorosan együttműködünk. A projekt végén pedig a tapasztalatokra alapozva rugalmas megoldások olyan tárházat szeretnénk összeállítani, amely mindkét fél számára segíti a munkahelyi és a családi kötelezettségek összehangolását.