Fogd a kezét, ne üsd! – gyönyörű videó

Ma van a Gyermekjogok világnapja. Nézzétek meg ezt a gyönyörű videót, amin a gyerek valóban érték és vigyázó kezek kísérik.

A cikk több mint 3 éves. Tartalma elavult információt tartalmazhat.
egészség és lélek
2015. november 20. Aipmilo

Ma van a Gyermekjogok Világnapja. Nézzétek meg ezt a gyönyörű videót, amin a gyerek valóban érték és óvó kezek kísérik.


Sokat van ma szó a jogok és kötelességek arányának helyes megtalálásáról. A gyermekek jogainál is fontos ez, de minannyian tudjuk, hogy mennyi minden múlik a felnőtteken. Hogy a szülők felelőssége is, hogy mivé lesz egy gyerek. Erre hívja fel a figyelmünket a videó is! Tegyünk meg mindent, lehetőségeinkhez mérten, hogy egészségben, szeretetben, békében nőhessenek fel a gyerekek, és ne csak a mi gyerekeink! 

 

 

Többéves előkészítő munka után, 1959. november 20-án fogadta el az ENSZ közgyűlése a Gyermekek Jogairól szóló nyilatkozatot. Azóta november 20. a gyermekek jogainak világnapja.
 
Részlet A Gyermek Jogainak Bizottsága 41. ülésszakán, a részes államok által a 44. cikk alapján benyújtott Jelentés tárgyalásának anyagából.
A gyermek mindenek fölött álló érdeke
 
21.  Miközben a Bizottság elismeri, hogy a gyermek mindenek fölött álló érdekének alapelvét a jogszabályok következetesen megkövetelik, aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a gyakorlatban nem mindig veszik figyelembe, különösen a legvédtelenebb csoportokhoz tartozó gyermekek, pl. menekültek, a menedéket keresők, az etnikai kisebbségek, főként a romák esetén.
 
22.  A Bizottság javasolja, hogy a részes állam erősítse meg a törekvéseit annak biztosítása érdekében, hogy a gyermek mindenek fölött álló érdekének alapelvét megértsék, megfelelően beépítsék és alkalmazzák valamennyi jogszabályban,  bírói és közigazgatási döntésben, valamint azokban projektekben, programokban és szolgáltatásokban, amelyek kihatnak a gyermekekre, beleértve a védelmet igénylő csoportokhoz tartozó gyermekeket.
 
A gyermek véleményének tiszteletben tartása
 
23. A Bizottság üdvözli a részes államnak a gyermek véleményének tiszteletben tartására tett erőfeszítéseit. Tudatában van annak, hogy a társadalom általánosságban kevés figyelmet fordít erre, és kifejezetten felhívja a figyelmet arra, hogy a gyermekelhelyezési eljárásokban, valamint a helyettesítő védelem iránti intézkedés esetén nem veszik kellőképpen figyelembe a gyermek véleményét.
 
24.  A Bizottság további intézkedések meghozatalát javasolja a gyermek véleményének tiszteletben tartásával kapcsolatos alapelv érvényesülésének biztosítására. Különösen hangsúlyt kell fektetni minden gyermek azon jogára, hogy az őt érintő valamennyi kérdésben szabadon kifejthesse a véleményét. A gyermek véleményét tekintettel korára és érettségére kellőképpen figyelembe kell venni. Ennek az általános elvnek valamennyi jogszabályban, bírói és közigazgatási döntésben, gyermekekkel kapcsolatos politikákban és programokban kifejezésre kell jutnia. Az elvet alkalmazni kell a családban, az iskolában, a helyi közösségben és minden olyan intézményben, amely gyermekekkel foglalkozik.
 
(via)