A belügyminiszter cikkünk kapcsán: tilos Magyarországon gyerekkel koldulni!

Büntetőeljárást von maga után, ha a rendőr az intézkedés során azt tapasztalja, hogy a koldussal együtt lévő gyermek valamilyen szer hatása alatt áll. - írta Pintér Sándor miniszter válaszként a cikkünk kapcsán feltett képviselői kérdésre. Olvassátok el a részleteket!

A cikk több mint 3 éves. Tartalma elavult információt tartalmazhat.
családháló.hu
2013. augusztus 02. Paulik András

Büntetőeljárást von maga után, ha a rendőr az intézkedés során azt tapasztalja, hogy a koldussal együtt lévő gyermek valamilyen szer hatása alatt áll – írta Pintér Sándor miniszter válaszként a cikkünk kapcsán feltett képviselői kérdésre. Olvassátok el a részleteket!


Írásunk nyomán – amelyben arról írtunk, hogy miért vannak a kéregető nőkkel látható gyerekek mindig álomban – Rónaszékiné Keresztes Monika országgyűlési képviselő többek között azt tudakolta Pintér Sándortól, hogy „a koldulással kapcsolatos rendőrségi intézkedések során tapasztalták-e, hogy a koldusok bedrogozott, leitatott vagy más módon elkábított gyerekkel koldulnak? Kiterjednek-e a rendőrségi ellenőrzések erre a körülményre?

Az illetékes miniszter válaszában felhívta a figyelmet, hogy gyerekkel koldulni tilos és ilyen esetben a rendőr eljárhat. Az pedig büntetőeljárást von maga után, ha a gyerek valamilyen bódító szer hatása alatt áll.

Íme az írásbeli válasz:

„Tisztelt Képviselő Asszony!

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI, törvény 42. § (8) bekezdése alapján „Gyerekek, mint a szervezett bűnözés eszközei?” címmel benyújtott, K/11691 . számú írásbeli kérdésére válaszolva az alábbiakról tájékoztatom.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 185. § (1) bekezdése szerint szabálysértést követ el az, aki gyermekkorú személy társaságában koldul.

Amennyiben az állampolgárok ezt tapasztalják, értesíthetik a rendőrséget, aki megteszi a megfelelő intézkedéseket. Akár állampolgári bejelentés, akár hivatalból indult intézkedés alapján a rendőrség ilyen esetben helyszíni bírságot szabhat ki, értesíti a gyermekjóléti szolgálatot, vagy büntetőeljárást indíthat.

Büntetőeljárást von maga után, ha a rendőr az intézkedés során azt tapasztalja, hogy a koldussal együtt lévő gyermek valamilyen szer hatása alatt áll.Arról, hogy hány esetben szabott ki a rendőrség helyszíni bírságot gyermekkorú személy társaságában koldulásért, valamint arról, hogy rendeltek-e el nyomozást olyan bűncselekmény elkövetése miatt, aminek kiváltó oka a gyermekkel koldulás volt, nem rendelkezünk statisztikai adatokkal.

Magyarország Alaptörvényének XVI. cikk (1) bekezdése rögzíti a gyermek védelméhez és gondoskodáshoz való jogát. A gyermekek jogairól és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXL törvény is kimondja azt, hogy „az állam szerveinek minden, a gyermeket érint ő döntésükben elsősorban a gyermek mindenekfelett álló érdekét kell figyelembe venniük.” A rendőrség minden intézkedése során a hivatkozott rendelkezések figyelembevételével jár el.

Budapest, 2013. július 12.

Dr. Pintér Sándor”

Ennek fényében legalább tudhatjuk, hogy van jogunk szólni a rendőröknek, ha a szerencsétlen kicsiket is felhasználják az utcai kolduláshoz.

A szerkesztőég egyik munkatársa nem olyan régen látott egy ilyen asszonyt gyerekkel kéregetni. Ti mit tennétek ilyen helyzetben? Szólnátok a rendőröknek?