A Katolikus Családegyesület Elnökségének levele

A Magyar Katolikus Családegyesület Elnöksége levéllel fordult az EU Parlament magyar képviselőihez az Európai Parlament október 22-i határozathozatalával kapcsolatban.

A cikk több mint 3 éves. Tartalma elavult információt tartalmazhat.
életmód
2013. október 19. szabo.daniel

A Magyar Katolikus Családegyesület Elnöksége levéllel fordult az EU Parlament magyar képviselőihez az Európai Parlament október 22-i határozathozatalával kapcsolatban.


Tisztelt Képviselő Asszony / Úr!

Ez év október 22-én szavaz az Európai Parlament a Szexuális és Reproduktív Egészségről és Jogokról szóló un. ESTRELLA-jelentésről. Elfogadása estén a Parlament olyan határozatot hoz, amellyel kapcsolatban súlyos aggályok merülnek fel.

A határozat–tervezet érinti az európai és Európán kívüli nők és anyák egészségével kapcsolatos problémákat. Noha valamennyi európai polgárnak joga van egészsége gondozására, védelmére és támogatására, ezekre a kérdésekre az Estrella–jelentés korántsem ad megfelelő választ.

A Jelentés nincs összhangban sem az EU, sem az egyes tagállamok jogrendjével, nem veszi figyelembe a szubszidiaritás alapvető elvét, valamint lelkiismereti szabadsághoz való alapjogot.

A Jelentés súlyos hiányossága továbbá, hogy nincs tekintettel minden emberi személynek, – legyen az európai polgár, vagy nem –, az élethez való alapvető jogára. Ez a megközelítés elfogadhatatlan az EU intézményeiben. Az európai emberek demokratikusan megválasztott képviselői nem támogathatnak egy, az alapjogaikat semmibe vevő határozattervezetet. Elfogadhatatlan, hogy korlátozzák az anyákat és apákat, a nagyszülőket, a nagynéniket és nagybácsikat gyermekeik, unokáik, unokaöccseik és unokahúgaik nevelésében, irányításában. A Jelentés kizárná a szülőket gyermekeik szexuális érdeklődésének felügyeletéből.

Szeretném figyelmét arra is ráirányítani, hogy semmilyen jogerős európai vagy nemzetközi dokumentum nem deklarálja a Jelentésben idézett „abortuszhoz való jogot”. Ilyen jog nem létezik és nem is létezhet, lévén ellentmondásban minden embernek az élethez való jogával, amelyet viszont az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata és a EU Alapjogi Chartája egyaránt deklarál. Ráadásul az abortusz ügyében az EU nem kompetens, ez a tagországok kizárólagos illetékességi körébe tartozik. A jelentés nem veszi tekintetbe, hogy pl. az ENSZ gyermekjogi egyezménye alapján a gyermek java elsőbbséget élvez minden más érdekkel szemben. A Jelentésnek az a tétele, amely diszkrimináció ellenességre hivatkozva lehetővé tenné a mesterséges megtermékenyítést az egyedülálló nők számára, megfosztaná a gyermeket attól a jogától, hogy szülőit ismerje és azok gondoskodjanak róla és neveljék.

Európának, az európai fiataloknak a jövő generációk érdekében ennél sokkal előbbre mutató, az európai értékeket, az emberi méltóságot tisztelő dokumentumra van szüksége.

Kérjük, hogy szavazzon az Estrella-jelentés elutasítására.

A Magyar Katolikus Családegyesület elnöksége nevében

Bíró László tábori püspök
a Magyar Katolikus Családegyesület elnöke
a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Családbizottságának elnöke

Forrás: Magyar Kurír